สร้างขีดความสามารถในอนาคตด้วยตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูงภายใน 

สร้างการมีส่วนร่วมและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงให้คงอยู่กับองค์กร โดยการเชื่อมโยงพนักงานกับโอกาสภายในและภายนอกบริษัท

ลองนึกภาพโลกที่องค์กรสามารถเข้าใจทักษะและความสามารถในปัจจุบันของพนักงาน และสิ่งที่องค์กรสามารถทําได้ในอนาคต และใช้การพัฒนาตามเป้าหมายเพื่อจับคู่ทักษะเหล่านั้นกับความต้องการทางธุรกิจในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว โลกที่สามารถเชื่อมโยงพนักงานเข้ากับโอกาสภายในและภายนอกองค์กร และช่วยในการใช้งาน สร้างการมีส่วนร่วม พัฒนา และรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร นี่คือตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูงภายใน

Mercer ได้ร่วมมือกับ Eightfold AI เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของกำลังคน ผ่านการออกแบบกลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงระดับสากล ซึ่งขับเคลื่อนโดย AI ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีความล้ำสมัย การช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถพัฒนารูปแบบการทํางานใหม่ ต้องอาศัยความคล่องตัว ระบบดิจิทัล และการมุ่งเน้นในอนาคต

ทําให้ง่าย

มีเพียงครึ่งหนึ่งของพนักงาน (54%) ใน Global Talent Trends ประจําปี 2565  ของ Mercer เท่านั้นที่บอกว่าการสมัครทำงานงานชั่วคราวภายในเป็นเรื่องง่าย มีงานมากมายที่ต้องทําเพื่อร้อยเรียงตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูงภายในองค์กรเข้าไปอยู่ในโครงสร้างขององค์กร

การเพิ่มโอกาสและการส่งเสริมคุณค่าของเส้นทางอาชีพรูปแบบใหม่ สามารถเร่งการพัฒนาทักษะได้อย่างมีนัยสําคัญ (หรือการใช้ทักษะที่ด้อยประสิทธิภาพในบริบทใหม่) นอกจากนี้ องค์กรยังพบว่าการสร้างความก้าวหน้าในตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญในการเพิ่มความหลากหลายทางความคิดและนวัตกรรม

เคล็ดลับความสําเร็จห้าประการ

 1. ตรวจสอบความพร้อมของบริษัท
 2. สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
 3. สร้างชุดข้อมูลทักษะภายในที่แข็งแกร่ง
 4. เข้าใจว่าธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนทักษะ
 5. อย่าปล่อยให้ความสมบูรณ์แบบขัดขวางความก้าวหน้า

การมอบสวัสดิการที่แท้จริง

ด้วยการสนับสนุนของที่ปรึกษาของเราและแพลตฟอร์มความสามารถพิเศษที่ใช้ AI ตลาดความสามารถภายในจึงมอบผลประโยชน์ที่จับต้องได้มากมาย รวมถึง:
 • การเพิ่มความคล่องตัวของกำลังคน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานด้วยการพัฒนาตามเป้าหมาย
 • การเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน
 • การพัฒนาการสนับสนุนให้มีอำนาจตัดสินใจเองพร้อมกับการขยายโอกาสทางอาชีพ
ตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูงภายในสามารถสร้างความคล่องตัวให้องค์กร และสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่ไหลลื่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
คุณมั่นใจมากน้อยเพียงใดในวิธีการจัดหาผู้มีทักษะความสามารถสูงในปัจจุบันของคุณและการตัดสินใจจ้างงานของคุณประสบความสําเร็จเพียงใด ความพยายามของคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือไม่ หากคุณพึ่งพาการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงภายในมากขึ้น

ตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูงภายใน: ปลดล็อกทักษะและสร้างขีดความสามารถในอนาคต

เรียนรู้ว่าบริษัทที่มีนวัตกรรมกําลังสร้างอนุกรมวิธานด้านทักษะเพื่อเริ่มทําความเข้าใจเส้นทางอาชีพใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างไร ย้ายออกจากกรอบความคิดแบบดั้งเดิมที่ความคืบหน้าขึ้นอยู่กับลําดับชั้นหรือบทบาทไปสู่หนึ่งตามทักษะ
มีบริษัทเพียง 28% เท่านั้นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะในปัจจุบันของแต่ละบุคคล
การศึกษา Global Talent Trends ของ Mercer ประจำปี 2565

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกของเรา

สํารวจคําถามห้าข้อที่ต้องพิจารณาเมื่อสร้างตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูงภายใน และเรียนรู้เคล็ดลับความสําเร็จห้าประการ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการซื้อ

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
    กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
     คัดสรรแล้ว