Styrningslösningar för institutionella investerare

Bättre investeringsstyrning ligger till grund för allt vi gör och vi vet att det är viktigt för din organisation också. Under de senaste två decennierna har vi byggt upp robusta operativa funktioner och portföljhanteringssystem för att tillgodose dina behov. Genom att hjälpa dig att utforma och bygga upp ett robust ramverk för operativt beslutsfattande kommer vi att styra dig till ett mer tidseffektivt, kostnadseffektivt och resilient förhållningssätt till styrning.

Stark investeringsstyrning är grunden för en framgångsrik portfölj

Marknadsvolatilitet är oundvikligt, men rätt ramverk för portföljförvaltning kan hjälpa dig att tackla svårigheterna. Styrning är en kritisk aspekt av portföljförvaltning. Att ha tydliga implementerings- och robusta övervakningssystem på plats kan du agera, snarare än reagera, när volatiliteten slår till.

Bättre investeringsstyrning hjälper dig att hålla fokus på dina mål samtidigt som du strävar efter goda investeringsresultat. Vi har mer än 15 års erfarenhet av att hjälpa kunder att integrera styrning i sina beslutsprocesser i samband med investeringar. I vårt robusta styrningsramverk tilldelas uppgifter till erfarna, dedikerade team som är i stånd att ta vara på möjligheter på ett kostnadseffektivt sätt. Detta kan bidra till att effektivisera beslutsfattandet och leda till förbättrade investeringsresultat.

Ett starkt styrningsramverk bör utgöra utgångspunkten utifrån vilken alla investerare börjar utforma sina mål, investeringsstrategier och portföljdesigner. Investeringar kan enkelt och snabbt spåra ur om de inte underbyggs av gedigen styrning. Det kräver då tid och viktiga resurser för att få dem tillbaka på rätt spår. Bättre styrning handlar om att få kontroll.

Hantera viktiga frågor med robust styrning

Rörelser på marknaden kommer alltid att förekomma, men globalt sett blir de allt vanligare och mer extrema. Detta sätter ett ökat tryck på portföljer och institutionella investerare. Ett effektiviserat styrningsramverk kan hjälpa dig att fatta effektiva beslut och upprätthålla kontrollen.

Att upprätta ett tydligt styrningsramverk kan hjälpa dig att begränsa en mängd olika risker i samband med investeringar och föränderliga regler. Om de inte hanteras på rätt sätt kan dessa risker äventyra investeringsresultaten.

Ett starkt styrningsramverk kan ge dig den information och den ökade transparens du behöver för att övervaka, förstå och hantera det breda spektrum av kostnader som uppstår när du driver en sofistikerad investeringsportfölj.

Tre steg för att definiera din styrningsstrategi

När det gäller att definiera ditt styrningsramverk föreslår vi att du överväger att införa en trestegsprocess. Genom att analysera dina strategiska prioriteringar och pågående aktiviteter vid varje skede kan du bestämma var din tid kommer att spenderas på bästa sätt och hur dina investeringsåtaganden kan genomföras på effektivaste sätt.

När du har definierat dina viktigaste prioriteringar kan du överväga om du behöver bygga upp ett större internt team för att ta dig an alla nödvändiga uppgifter. Det kan vara vettigt att överväga att anlita externt stöd som en förlängning av ditt team för att få hjälp med att fullgöra dina skyldigheter.

Vi kan hjälpa till att granska dina nuvarande omständigheter, fastställa status för dina styrningsramverk och avgöra hur du ha dem. Detta steg omfattar utformning av investeringsstrategi och implementering av tillgångsallokering.

Vi kan hjälpa till att säkerställa att din portfölj är mottaglig för marknadsförändringar genom att finslipa den med avseende på bland annat tillgångsallokering, forskning kring och val av förvaltare samt portföljgenomförande för att uppnå optimala resultat för dig och dina kunder.

Mätning, analys och utvärdering av relevanta förändringar kan rusta din portfölj så att den tillgodoser dina investeringsmål. Vi kan samarbeta med dig för att säkerställa att de rapporterings- och tillsynskrav du utsätts för alltid uppfylls.

Tolv överväganden för bättre investeringsstyrning

Vi lyfter fram tolv överväganden som kan hjälpa dig att bygga en stark bas och förbättra din övergripande styrning.

Arbeta med en investeringspartner som hjälper dig att bygga upp ett effektivt ramverk för styrning

Vi arbetar med institutionella investerare runtom i världen och inom alla branscher och hjälper dem att uppfylla sina övergripande investeringsmål och åtaganden. Vi kan hjälpa dig att ta fram mer diversifierade strategier och operativa strukturer så att du är redo att reagera när marknadsvolatiliteten slår till. Du kommer också att kunna ta vara på potentiella möjligheter medan de andra tar itu med påföljderna.

Vi kan införa system som gör att du kan lita på att dina personal gör rätt saker vid rätt tidpunkt. Detta lär ge dig möjlighet att förbättra tillsynen och förvaltningen av din portfölj samt få hjälp av oss för att förbereda dig för nästa utmaning. Vi kan också hjälpa till med vissa eller alla dina ledningsansvar.

Att ha tydliga beslutsvägar och ansvar (som fastställs med hjälp av en kontrakterad styrningspartner) innebär att rutinmässiga operativa uppgifter tilldelas de personer som är bäst lämpade att utföra dem.

Ett effektivt styrningsramverk kan också jämna ut förändringar på tillgångsklass- eller förvaltarnivå. Detta kan hjälpa dig att hantera kostnader mer effektivt i hela din portfölj. Din portfölj kan på så sätt även dra nytta av nya investeringsstrategier allteftersom de identifieras genom vår branschledande forskning.

Hur vi hjälper kunder att ta itu med styrning 

  • Vi bedömer portföljer i termer av effektivitet, diversifiering, innovation och potentiella förbättringsområden.
  • Vi skapar system som hjälper dig att reagera snabbt när det behövs. 
  • Vi analyserar ständigt dina innehav och riskexponeringar för att minska din tillsynsbörda. 
  • Vi hjälper dig att utveckla en portfölj som du kan lita på för att förvandla kriser till möjligheter.

Att använda en investeringslösning för att få en styrningsfördel

En styrningsfördel gör det möjligt för våra kunder att få tillgång till information i tid, reagera snabbare och fatta effektiva beslut. Detta hjälper dem att hantera risker och ta vara på nya möjligheter. God styrning ligger till grund för allt vi gör som investeringspartner.
Michael Dempsey

President, Investments and Retirement

Relaterade lösningar
    Relaterade insikter
      Relaterade poddar