Råd och lösningar för riskhantering för institutionella investerare

Vi kan hjälpa dig att analysera ditt befintliga riskramverk och tillhandahålla detaljerade insikter i portföljresultat så att du får en bättre förståelse för din potential att anpassa sig till marknadsutmaningar. Utnyttja vår egen strategiska och ledande forskning och omfattande expertis samt vårt utbud av lösningar för att förbättra alla aspekter av din investeringsstrategi. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov.

Definiera din strategi för hantering av investeringsrisker

Risker är i sig kopplade till avkastning, vilket gör dem grundläggande i ditt uppdrag att uppnå dina investeringsmål. Din portfölj bör alltid vara beredd på marknadsvolatilitet i alla dess former, inklusive penning- och finanspolitiska förändringar, geopolitiska spänningar, inflation och förändringar i konjunkturcykeln. Nedan följer några överväganden när det gäller att hantera investeringsrisker.

Vi genomför en djupgående analys av din portfölj för att fullt ut förstå hur väl dina investeringar är i stånd att både utnyttja möjligheter och hantera eventuella tillhörande risker. Vi kommer att få en tydlig förståelse för din riskaptit för att hjälpa till att säkerställa att vår strategi överensstämmer med din investeringsstil. All vår analys ger tydliga och tillgängliga insikter för effektivt beslutsfattande om investeringar.

Det är viktigt att förstå hur din portfölj presterar och de potentiella effekter som marknadsrörelser kommer att ha på den. Att ha tillgång till forskning kring förvaltare och strategier kan hjälpa dig att upptäcka övertygande investeringsmöjligheter för din portfölj1. Det kan också hjälpa dig att förstå potentiella risker.

Riskhanteringen är flerdimensionell. Detta innebär att investeringsrisken bör övervägas tillsammans med risker som avser föränderliga regulatoriska och rapporteringsrelaterade krav, tillsyn, genomförande och etik. Vi kan hjälpa dig att stresstesta dina portföljers resiliens och avgöra deras förmåga att anpassa sig till potentiella marknadsförändringar och föränderliga trender.

Tre strategier för hantering av investeringsrisker

 1. Få tillgång till global forskning
  Att söka bland det enorma utbudet av investeringsmöjligheter skapar påfrestningar på forskargrupper. Ta överhanden med vårt globala investeringsforsknings- och framåtblickande hanteringsverktyg, MercerInsight ®, som ger analys till hands. Vi erbjuder gedigen global strategi- och förvaltarforskning som ligger i framkant inom kapitalförvaltningsbranschen. Upptäck de senaste investeringsinsikterna och -trenderna genom att dra nytta av vår djupgående analys och expansiva kapacitet när det gäller förvaltarforskning.
 2. Kontakta tredjepartsspecialister för att få råd

  Vi kan hjälpa dig att hitta det optimala sättet att bygga upp din portfölj genom tillgångsallokering, handelsstrategier och riskbedömningar.

  Med vår skräddarsydda rådgivningstjänst kan du förvandla investeringsinsikter till en naturlig del av din investeringsstrategi. Vi kan ge råd om ditt förhållningssätt till investeringar, din process för förvaltartillsyn samt din tillgångsallokering, portföljkonstruktion och riskhantering. Vi kan också hjälpa dig att diversifiera ditt riskavtryck genom att lägga till hållbara investeringar och privata marknader i dina portföljer.

 3. Överväg fullständiga lösningar för att ta bort bördan

  Att välja rätt investeringspartner kan vara en utmaning. Du behöver en partner som verkligen förstår dina mål och kan tillgodose alla dina krav.

  Vi anpassar våra investeringslösningar och tjänster så att de passar dig, bidrar till dina befintliga interna insatser eller integreras sömlöst i ditt team. För mindre företag innebär vår expertis att vi kan ta på oss mer av bördan i samband med riskhantering åt dig. För större företag och kontor gör vår fokuserade portföljintelligens att vi kan finjustera investeringsexponeringar och stilar.

Riskhanteringslösningar för institutionella investerare

Vi tar vara på vår globala räckvidd och expertis för att hjälpa dig att definiera en strategi och stärka ditt beslutsfattande när det gäller riskhantering. Vårt utbud av egna verktyg och insikter kan hjälpa oss att effektivt förbättra alla aspekter av din investeringsstrategi.
 • Mercer pension risk exchange

  Vår övervaknings- och prissättningsplattform, som fungerar som en online-marknadsplats, stödjer organisationer och förvaltare när de överväger en transaktion som avser masslivränta (bulk annuity).
 • Mercers dynamiska riskreduceringslösning

  Vi har utvecklat ett dynamiskt ramverk för riskreducering som hjälper att definiera ditt slutmål och bygger ut en färdplan för att nå dit.
 • MercerInsight®, en samverkan med eVestment

  Vi ger institutionella investerare och investeringsförvaltare tillgång till insikter från mer än 200 Mercer-forskare2 och analytiker inom alla möjliga tillgångsklasser.
 • Sentinel – risklösningar

  Våra riskbedömnings- och övervakningslösningar hjälper investerare att bättre hantera de aktiviteter som är förknippade med innehav, handel och underhåll av investeringsportföljer.
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter
   Relaterade poddar