Anamma förändring: Den har kommit för att stanna 

1298895704

I en tid av extraordinära, oändliga förändringar måste organisationer hålla jämna steg med nya utmaningar och arbetssätt.

Enligt Mercers rapport om Global Talent Trends för 2022 planerar 97 % av organisationer en betydande transformation i år och 85 % av företag skapar nya medarbetarupplevelser tillsammans med sina medarbetare.

Effektiv förändringsledning hjälper till att omvandla det oroande till något som känns mer naturligt och rutinmässigt. Det handlar om att ta itu med de logiska och emotionella aspekterna av förändring genom en målmedveten och ’ansluten’ förändringsupplevelseresa. Riktade insatser leder sedan till ökat engagemang och anammande.

På Mercer anser vi att individer inte drar sig för förändring utan snarare för att själva förändras. Det är viktigt att fokusera på medarbetarens perspektiv när man utvecklar en förändringsledningsstrategi. Genomtänkt förändringsledning kan sätta upplevda hot i ett nytt sammanhang och flytta fokuset från utmaningar till möjligheter – eller helt enkelt påskynda de nya verkligheter som förändringen skapar.

Förändring handlar inte om verktygen – det handlar om människorna som levererar den.
Cynthia Wenzel

Mercer Partner och förändringsexpert

Fem rekommendationer och avrådanden i samband med förändringsledning

  1. Ta inga genvägar bara för att processen är svår eller obekväm.
  2. Skapa en människocentrerad approach.
  3. Involvera viktiga intressenter tidigt och ofta.
  4. Förväxla inte förändringsledning med projektledning.
  5. Samarbeta med Mercer för att få meningsfulla resultat.

Sätt människor i centrum för förändring

I vårt nya ställningstagande  Anamma förändring: Den har kommit för att stanna tar vi upp dessa rekommendationer och avrådanden i detalj, varvid vi beskriver följande:
  • Hur människor bearbetar förändringar
  • Ett flexibelt ramverk på fem nivåer som hjälper organisationer att skapa hållbara förändringar
  • Ett specifikt exempel på hur Mercer samarbetade med en kund för att driva kulturförändringar
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter