Insikter om allokering av pensionstillgångar 2022 

woman standing at a laptop
July 22, 2022

Asset allocation is one of the most important decisions an investor makes

En noggrann riskbedömning är avgörande för att bygga upp en portfölj som tillgodoser dina mål och samtidigt är rustad för att dra nytta av möjligheter och begränsa oförutsedda risker i tid. För en informerad tillgångsallokering kan det vara användbart att granska portföljer i förhållande till rådande trender bland globala institutionella investerare och kollegor runtom i världen.

Tre teman för tillgångsallokering att överväga som investerare

 • Vaktombyte
  Förstå effekterna av ekonomiska aktörers och länge dominerande tänkesätts föränderliga öden föränderliga öden, samt penningpolitikens föränderliga mål, utsikterna till ett ”asiatiskt århundrade” och den dramatiska omformningen av hur finansiering tillhandahålls.
 • Omställningsberedskap
  Hur investerare bör planera för de förändringar som krävs för att få oss in på en hållbarare väg, vad verkningsfulla investeringar spelar för roll, hur man förvaltar resurser för att underlätta den gröna omställningen, samt den makt som kan utövas genom engagemang.
 • Modern diversifiering
  Hur portföljer bör omdanas för att uppnå önskad avkastning men samtidigt förbli skyddade, hur man använder dynamisk tillgångsallokering mellan strategier och teman samt hur man får tag i framväxande innovatörer.

Trender för allokering av pensionstillgångar i Asien, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika 

I juli 2022 publicerade vi för första gången en rapport som ger en omfattande översikt av och användbara insikter om trender kring investeringsallokeringar i Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) samt Latinamerika. Vi täcker 5,9 biljoner USD i tillgångar som förvaltas i femton olika jurisdiktioner, från och med i år även i Dubai International Financial Center (DIFC). Mercers experter i olika regioner och våra partners – El Dorado Investments och Alexforbes – har också delat med sig av sina insikter inom tjugo olika marknader. Mer information om strukturerna i många av dessa pensionssystem finns i Mercer CFA Institutes rapport om deras globala pensionsindex.

Viktiga trender för tillgångsallokering under 2022

 • Allokeringarna förblir stabila
  Den totala tillgångsallokeringen har förblivit stabil. I vissa jurisdiktioner ser vi dock ökade allokeringar till aktier, med mer utländsk diversifiering och flera alternativ.
 • Ökat intresse för hållbara investeringar
  Hållbara investeringar kräver en hel del uppmärksamhet från både investerare och tillsynsmyndigheter som vidtagit en rad olika initiativ på olika marknader i strävan efter ökad integrering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade hänsynstaganden i investeringsprogram.
 • Investerare reagerar på inflation och andra marknadstryck
  Penningpolitiken håller på att omformas allteftersom inflationen överskrider centralbankers mål och beslutsfattare brottas med konsekvenserna av uppsvällda balansräkningar, de potentiella ekonomiska effekterna av högre räntor och störda globala leveranskedjor. 

Fem åtgärder som investerare bör överväga för tillgångsallokering 

Vår analys som omspänner flera perioder visar att portföljer som består av aktier och räntebärande tillgångar till 60 respektive 40 vore bättre rustade att ta vara på möjligheter om alternativa strategier hade integrerats. Därför är det en bra idé att utforska alternativa strategier som private equity, privat skuld, fastigheter och infrastruktur för att se hur de kan komplettera din befintliga portfölj.

Vi anser att många investerare skulle dra nytta av att ha en större allokering till Kinas inrikesmarknad genom en dedikerad kapitalallokering. 

När inflationen först började stiga efter pandemin förväntade man sig bara en övergående effekt. Men den har visat sig vara segare än vad många förutspått. Nu är ett bra tillfälle att bedöma din portföljs känslighet för inflation och överväga lämpliga ändringar. Läs våra senaste tankar om inflation.

Många institutionella investerare börjar tro på hållbara investeringar och implementera dem i sina investeringsprogram. Dessa omfattar bland annat planer om en klimatomställning av hela portföljer. Ta reda på mer om våra övertygelser om att investera hållbart och våra åtgärdbara strategier för investerare.

Visserligen är det många investerare som underkastas investeringsrestriktioner och andra faktorer vilket leder till en stor inrikesallokering, men det finns ett antal skäl att överväga diversifiering utöver din inhemska marknad. Vår rapport ”Hemmavarande” ger fler insikter.

Övergripande allokeringsobservationer 

49 %

räntebärande tillgångar,
jämfört med 50,6 % förra året

38,5 %

aktier,
jämfört med 36,1 % förra året

3,9 %

alternativa investeringar,
jämfört med 4,3 % förra året

4,1%

kontanter,
samma som förra året

4,6 %

annat,
jämfört med 4,9 % förra året

Författarna
Simon Coxeter

Simon is Mercer’s Director of Strategic Research for AMEA and Latin America, based in Singapore. He also evaluates investment strategies as a member of Mercer’s Equity Boutique and Diversifying Alternatives Boutique. Additionally, Simon has performed advisory engagements with a range of clients across a number of investment-related issues.

Before joining Mercer in 2010, Simon was Managing Director in a Swiss-headquartered private equity firm. Prior to that, he co-founded AsiaSource Capital, a boutique investment firm based in Singapore and New York, where he managed a fund-of-hedge-funds. Earlier in his career, Simon worked in Hong Kong as a sell-side equity analyst at Cazenove, having started his career as a global equity analyst at Prudential M&G in London.

Relaterade lösningar
  Relaterade insikter