Anamma en strategi för verkningsfulla investeringar

Vi bygger upp robusta strategier för verkningsfulla investeringar som syftar till att leverera positiv förändring och stark avkastning. Vi kan hjälpa dig att välja dina teman i samband med verkningsfulla investeringar samt utforma en portfölj och mäta din påverkan i linje med dina hållbarhetsmål. Vi kan stödja dig när det gäller att anamma ett innovativt förhållningssätt till verkningsfulla investeringar och hjälpa dig att hitta nya idéer inom alla möjliga tillgångsklasser.

Driv verkliga resultat genom verkningsfulla investeringar

World Economic Forums Global Risks Report, som utvecklats i samverkan med MarshMcLennan, ger en årlig påminnelse om de grundläggande sammankopplingarna och utmaningarna mellan ekonomiska system och världens plågade naturliga ekosystem.

Fler investerare väljer att gå längre än ESG-överväganden och stödja positiv förändring genom verkningsfulla investeringar. De som åtar sig verkningsfulla investeringar kombinerar strävan efter riskjusterad avkastning med leveransen av positiva verkliga resultat, ofta kopplade till FN:s hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG). Varje SDG-mål dikterar en rad målsättningar för verkningsfulla investeringar. Till exempel är klimatåtgärder en viktig målsättning som motiverar allokering av medel åt förnybar energi eller gröna byggnader.

Verkningsfulla investeringar riktar sig mot underskattade områden i den globala ekonomin. Det kan till exempel handla om att bidra till att tillgodose behoven hos ”den nedersta miljarden” (”bottom billion”), d.v.s. världens fattigaste länder, och ta itu med kritiska globala problem såsom klimatförändringar.

Att skapa en optimal och diversifierad strategi kan vara utmanande, men det är inte omöjligt. Vi kan samarbeta med dig för att identifiera teman, hitta möjligheter och integrera dem i din portfölj samt redovisa och övervaka dina framsteg.

Definiera din strategi för verkningsfulla investeringar

Det finns ett antal strategier för hållbara investeringar, däribland ESG-integration och -screening, tematiska investeringar och verkningsfulla investeringar. Verkningsfulla investeringar börjar där ESG slutar och omspänner möjligheter som ger varierande avkastning på marknadsräntan.

Vissa investerare är villiga att sänka sina förväntade avkastningsnivåer för att fokusera på att ha inverkan inom ett visst område. Vi anser dock att när verkningsfulla investeringar utförs på ett bra sätt kan de generera en positiv social eller miljömässig inverkan utöver att leverera den avkastningspotential du eftersträvar.

Vi kan hjälpa dig att granska dina mål gentemot dina investeringsmål och definiera en optimal strategi som balanserar mellan ESG-ambitioner och avkastning.

Omfattning av verkningsfulla ambitioner

Detta diagram visar att det finns tre steg över påverkansinvesteringsspektrumet. Steg ett är för investerare som vill bete sig ansvarsfullt, steg två är för investerare som vill generera långsiktig avkastning från hållbara möjligheter och steg tre är för investerare som vill göra en större inverkan samtidigt som de genererar en avkastning - till exempel öka tillgången till prisvärda bostäder.

Upptäck verkningsfulla investeringar

Överväganden för verkningsfulla investeringar

Vi beskriver fyra kritiska områden som man bör fokusera på när man överväger verkningsfulla investeringar. Vi kan hjälpa dig att definiera ett optimalt förhållningssätt som adresserar vart och ett av följande viktiga överväganden:
 1. Definiera din ambition och dina teman
  Vi kan hjälpa dig att avgöra inom vilka områden du vill ha en verklig inverkan och definiera hur det kan se ut för din portfölj.
 2. Tillgång till förvaltare
  Vi har starka relationer med hundratals förvaltare runtom i världen och kan hjälpa dig att identifiera vilka som har rätt kompetens samt möjligheter till att verkligen göra skillnad.
 3. Hitta rätt balans
  Vi kan hjälpa dig att bedöma och hitta en optimal balans mellan ekonomisk avkastning och ESG-inverkan, utan att offra någotdera om möjligt.
 4. Rapportering om framsteg
  Vi kan hjälpa dig att övervaka och redovisa dina framsteg. Detta kommer att få dig att sticka ut från alla organisationer som tyckas ”grönmåla” sig själva (greenwashing).
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter