Lås upp potentialen för företagsförvärv genom att gå på djupet med analys av karriärfärdigheter 

12 september 2022

Föreställ dig en värld där du kan få omfattande insikt i färdigheterna inom ett fusions- eller förvärvsobjekt före själva förvärvet – där du kan utveckla en omfattande talangstrategi innan folk kliver in genom dörren. Med denna kunskap kan du proaktivt ta itu med viktiga beslut avseende intäktssynergier, till exempel hur man på bästa sätt strukturerar förvärvet för att uppnå affärsresultat och framtida fördel, hur man värderar grundares färdigheter för att definiera deras paket, vilken talang man ska köpa in, var man hittar ledarskapsförmågan för att förespråka den förändring som krävs för att bygga vidare på förvärvslogiken, samt hur man blandar ihop team för att öka färdighetsdjupet inom personalstyrkan

Mercer har inlett ett samarbete med Eightfold AI för att frigöra arbetsstyrkans fulla potential genom att utarbeta en förstklassig talangstrategi som drivs av en banbrytande plattform med kompetensuppgifter varigenom man kan analysera kompetensluckor. 

Att anpassa personalstrategin till affärscaset – till exempel hur ledningen behöver agera, vilka kulturella signaler som behöver vara starka och hur vi främjar hållbar kompetensutveckling och konkurrensfördel – är nyckeln till framgång. Att analysera kompetensluckor inom din verksamhet ur ett robust och dynamiskt perspektiv kan dessutom hjälpa till med strategisk personalplanering och framtida integrationsbeslut. Så kallad ”talangförsörjningsmodellering”, som kan varna om kompetensöverskott, tillräcklig kompetens eller till och med kompetensluckor, kan hjälpa organisationer att ligga steget före, inta bara första dagen eller första året, utan också långt därefter.

Relaterade ämnen

Relaterade lösningar
    Relaterade insikter