De viktigaste övervägandena för finansiella intermediärer 2023 

Group of people on a business meeting
December 1, 2022

A sharp rise in macroeconomic volatility ended a decade of strong performance for 60/40 portfolios.

Nu måste investerare möta de länkade utmaningarna med hög inflation, stigande avkastning och marknadsvolatilitet. För att sätta detta i perspektiv varierade inflationen för alla 38 medlemmar av OECD mellan 2010 och 2020 (före pandemin) mellan 0 % och 3 %1. Nu är det över 10 %. Detta i kombination med synkroniserade räntehöjningar (inrättade av stora centralbanker som svar på inflationen) riskerar att utlösa en global lågkonjunktur. Ironiskt nog beror denna ekonomiska sammandragning åtminstone delvis på inflationens oförutsägbara väg och ytterligare svar från centralbanken.

I denna rapport diskuterar vi regional penningpolitisk spridning och tittar på hur rådgivare och deras kunder kan se till att portföljer diversifieras både över och inom tillgångsklasser, samt av geografi, sektorer, faktorer, investeringsstilar och icke-traditionella marknadsbeta. Denna diversifiering är avgörande eftersom den kommer att göra det möjligt att förbereda sig för en period med högre räntor och osäkra tillväxtutsikter.

Växande geopolitiska risker och skärpta finansiella villkor betyder att förmögenhetsförvaltare nu står inför en alltmer utmanande investeringsutsikt. De nyckelområden som vi har tagit upp i denna rapport kommer att hjälpa rådgivare och deras kunder att ta sig igenom det kommande året.

Sex överväganden för finansiella intermediärer

 • 1. Navigera lågkonjunkturrisk

  Den globala lågkonjunkturrisken ökar i takt med att centralbankerna höjer sina räntor
 • 2. Fånga teman på privata marknader

  Fånga innovativa strategier och hållbara möjligheter
 • 3. En renässans för hedgefonder

  Återupptäck hedgefonder i en värld med låg avkastning
 • 4. Anta en pragmatisk strategi för nettonoll

  Integration av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och engagemang snarare än direkt uteslutning
 • 5. Spridning av alternativa produkter

  Öka medvetenheten om produktutveckling för förmögenhetsförvaltning
 • 6. Portföljtransparens och ”operativ alfa” av data

  Bättre insyn i portföljen och transparens gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

Ny början

Läs mer om de sex viktigaste övervägandena för förmögenhetsförvaltare och finansiella intermediärer under 2023.

Resultat från investeringsundersökning om global förmögenhetsförvaltning

Nedan följer några av de viktigaste resultaten från Mercers inledande investeringsundersökning om global förmögenhetsförvaltning2. Den här undersökningen kommer att genomföras varje år, så vi vill gärna få dina synpunkter under 2023.
59 %

Allokering till alternativ

59 % av de svarande anser att den största investeringsmöjligheten under de kommande tre åren är att diversifiera portföljer bort från traditionella aktier och obligationer.

73 %

Investera i illikvida tillgångar

73 % av de svarande är antingen för närvarande investerade eller överväger att investera i illikvida tillgångar under de kommande 12 månaderna.

82 %

Hållbara investeringar

82 % av de svarande uppgav att kundernas efterfrågan på produkter med fokus på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning har ökat under de senaste 12 månaderna. Den främsta drivkraften för denna efterfrågan var den samhälleliga känslan.

Investeringslösningar som passar dina behov

 • Implementering och OCIO

  Vi kan hjälpa dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden som styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.
 • Hållbara investeringar 

  Vi hjälper dig att utarbeta en hållbar investeringsstrategi som integrerar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade överväganden (environmental, social and governance, ESG) samt faktorer som mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) och som främjar en optimal blandning mellan positiv förändring och gynnsam avkastning.
 • Alternativa investeringar

  Genom att ta vara på våra befintliga relationer med hundratals tillgångsförvaltare runt om i världen kan vi hjälpa dig att identifiera och hitta nya investeringsstrategier, möjligheter, idéer och innovationer inom privata marknader och hedgefonder. 
 • Strategisk forskning 

  Bli medlem i MercerInsight® Community idag för att få tillgång till strategisk forskning från hundratals tankeledare runtom i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.
 • Forskning om tillgångsförvaltare 

  Genom att prenumerera på MercerInsight®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om tillgångsförvaltare och tusentals investeringsstrategier inom både offentliga och privata marknader. 
 • Hantera investeringsrisker

  Vårt Mercer Sentinel-team kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker i dina portföljer och strategier. Vi utvärderar tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att tillgodose dina styrningsmål.
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter