Generative AI จะพลิกโฉมสามบทบาทหลักในงาน HR 

991166790    
991166790    

Generative AI (GAI) จะพลิกโฉมงาน HR แม้มีความกลัวกันว่า AI จะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงานมากมายแต่ที่จริงแล้ว AI และระบบอัตโนมัติมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่องานบางอย่างเท่านั้น ไม่ใช่งานทั้งหมด มีโอกาสมากมายในการใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์บทบาทใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นสำหรับคนทำงานอย่างแท้จริง ดังนั้น เราจะมาสำรวจสามบทบาทในงาน HR ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก AI และระบบอัตโนมัติ ได้แก่ ตำแหน่งพันธมิตรทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HRBP) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) และผู้นําด้านบริหารค่าตอบแทนพนักงาน

GAI อาจไม่ทําให้ตำแหน่งงานลดลงแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนทำงานด้าน HR ที่รู้จักใช้ GAI จะเป็นที่ต้องการมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ GAI Mercer พบว่านายจ้างจำนวน 58% วางแผนที่จะใช้ GAI ในงาน HR ภายในเดือนมิถุนายน 2024 และถึงแม้นายจ้างจำนวน 76% คิดว่า GAI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่เรื่องนี้เป็นมากกว่าการประหยัดต้นทุน เพราะ GAI จะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรม แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น ด้วยการทำให้ทุกคนเข้าถึงความรู้และความคิดสร้างสรรค์อย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรต่อ HRBP ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D และผู้นําด้านบริหารค่าตอบแทนพนักงาน ข้อมูลจาก Mercer Operations Scanner™ แสดงการจัดสรรเวลางานของตำแหน่งเหล่านี้ในปัจจุบัน และผลของ AI กับระบบอัตโนมัติซึ่งอาจมีต่อการจัดสรรเวลางานในอนาคต การออกแบบวิธีทํางาน HR ใหม่จะทำให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและยกระดับการปฏิบัติงานในทีมของตน

ลองสมมุติบุคลากรสามคนเพื่อคาดการณ์ผลกระทบของ GAI ที่มีต่องาน HR ที่สําคัญ โดยมีข้อแม้ว่าการจัดสรรงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างองค์กร

HRBP: ฮัดลีย์

ฮัดลีย์เริ่มทำงานด้าน HR ในทศวรรษ 1990 ที่ธนาคารท้องถิ่น หลังจากทำงานในทีมเล็ก ๆ ที่แข็งแกร่งเป็นระยะเวลาหนึ่ง เธอก็ได้ก้าวไปสู่องค์กรขนาดใหญ่ และเติบโตในทุกด้านของงาน HR ในแวดวงการธนาคาร ความเชี่ยวชาญด้าน HR ที่กว้างขวางของฮัดลีย์ในภาคส่วนที่มีการกํากับดูแลอย่างเข้มงวดช่วยให้เธอก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งอาวุโสในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจด้าน HR

แต่ปัจจุบันดูเหมือนว่าบทบาทพันธมิตรทางธุรกิจด้าน HR ของฮัดลีย์นั้นไม่เหมือนกับสิ่งที่เธออยากทำอีกต่อไป เพราะนอกเหนือจากโครงการเชิงกลยุทธ์แล้วเธอยังต้องทำหน้าที่ธุรการสำหรับธุรกรรมมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตอนนี้ฮัดลีย์ใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่ง (55%) ในสัปดาห์การทํางานของเธอไปกับโครงการบริหารบุคลากร ซึ่งแบ่งออกเป็นการส่งมอบผลงาน (30%) การบริหารโครงการ (20%) และการสนับสนุนพนักงาน (5%)

บางครั้งฮัดลีย์รู้สึกเหมือนเป็นพันธมิตรด้านธุรกรรม HR มากกว่าพันธมิตรทางธุรกิจ เรื่องนี้สอดคล้องกับผลการสํารวจของ Mercer ในปี 2023 ซึ่งผู้ตอบแบบสํารวจจำนวน 47% ไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าบทบาทพันธมิตรทางธุรกิจด้าน HR เป็นไปในเชิงให้คําปรึกษามากกว่าเชิงธุรกรรม

หากพันธมิตรทางธุรกิจด้าน HR อย่างฮัดลีย์มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะแบ่งเวลาไปทํางานที่มีมูลค่าสูงได้มากขึ้น

 • เพราะระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่าง ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน เธอจึงใช้เวลากับงานบริหารบุคลากรน้อยลงถึงหนึ่งในสาม
 • เครื่องมือสมัยใหม่สามารถทําให้งานหลายอย่างกลายเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากร และอื่น ๆ เพื่อเร่งความเร็วของงานบริหารโครงการที่ Project Management Office (PMO) ของฮัดลีย์ไม่รองรับ
 • เครื่องมือ GAI เช่นแชทบอท สามารถตอบคําถามที่พบบ่อยของงาน HR ช่วยให้ฮัดลีย์ใช้เวลากับงานสนับสนุนพนักงานน้อยลงจาก 5% เหลือเพียง 1% ของชั่วโมงทำงานทั้งหมด
 • เครื่องมือ GAI สามารถขจัดงานกรอกข้อมูลซึ่งไม่ควรเป็นหน้าที่ของฮัดลีย์แต่เธอกลับต้องทำในหลายๆ กรณี

กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่าฮัดลีย์ใช้เวลาไปกับงานต่าง ๆ ที่ AI และระบบอัตโนมัติสามารถช่วยทำหรือทำแทนได้มากน้อยแค่ไหน

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
กราฟนี้แสดงงานที่พบบ่อยของ HRBP และสัดส่วนของการใช้เวลากับงานเหล่านี้ในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นงานที่ต้องใช้คนทำเท่านั้น งานที่ใช้เทคโนโลยีทำแทนได้ทั้งหมดและงานที่คนกับเทคโนโลยีทำร่วมกันได้
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจนําไปสู่การทํางานอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นสําหรับฮัดลีย์แต่ก็ทําให้เกิดช่องว่างในงานสนับสนุนที่เธอทำมาโดยตลอด ในกระบวนการนี้อาจมีโอกาสงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นสองงาน คือ
 1. ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์นี่คือบทบาทที่ฮัดลีย์อยากทำมานานแล้วคือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้บริหารระดับสูงในการเชื่อมโยงความต้องการทางธุรกิจกับงานด้าน HR บทบาทนี้จะใช้กรอบความคิดเชิงวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญเพื่อขับเคลื่อน กําหนดทิศทางและเป็นผู้นําด้านบุคลากรของแผนกธุรกิจ โดยจะบอกเล่าเรื่องราวด้วยข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงความพยายามด้านบุคลากรเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 2. บริการผู้นําบุคลากร หลายบริษัทยังคงต้องการพันธมิตรทางธุรกิจในระดับเดียวกับผู้จัดการบุคลากร หากไม่ต้องทำงานเชิงกลยุทธ์หรือเชิงธุรกรรม ฮัดลีย์ก็สามารถรับบทบาทด้านประสิทธิภาพขององค์กรได้ ซึ่งเธอจะมุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาและสนับสนุนผู้จัดการบุคลากรตลอดวงจรชีวิตการทำงานของพนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D: ลี

เชิญพบกับลี ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ลีเป็นผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลที่มีภูมิหลังด้านไอทีเขาจึงเก่งเรื่องการสร้างเนื้อหาและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่รอบรู้ด้านเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญและทักษะการผลิตเฉพาะด้านของเขาเหมาะสมกับงานอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะลีสามารถสร้างสรรค์และส่งมอบสื่อการฝึกอบรมที่ช่วยให้เพื่อนร่วมงานพัฒนาทักษะได้ดีขึ้น

บทบาทอีกส่วนหนึ่งของลีคือการติดตามแนวโน้มและทักษะล่าสุดด้านเทคโนโลยี เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาสังเกตเห็นว่าเครื่องมือ AI เช่น Midjourney และ Synthesia เลียนแบบความสามารถในการสร้างสรรค์ วิเคราะห์ และโต้ตอบที่ขับเคลื่อนหน้าที่การงานของเขาเอง ลีควรกังวลหรือไม่

AI และระบบอัตโนมัติจะส่งผลต่อส่วนสําคัญบางอย่างในบทบาทหน้าที่ของเขาแน่นอน ปัจจุบันงานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า ลีมักจะใช้เวลา 35% ในการออกแบบโปรแกรม และ 34% ในการส่งมอบโปรแกรม ซึ่งเราคาดว่างานเหล่านั้นจะลดลงเหลือ 21% และ 14% ของเวลาทำงานของลีตามลําดับ ระบบอัตโนมัติสามารถจัดตารางฝึกอบรมและจัดการกับการลงทะเบียน ส่วน GAI ก็สามารถให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ตอบคําถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินการฝึกอบรมเพื่อแนะนําสิ่งที่ควรปรับปรุง

รายละเอียดทั้งหมดเป็นดังนี้

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
กราฟนี้แสดงงานที่พบบ่อยของผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D และสัดส่วนของการใช้เวลากับงานเหล่านี้ในปัจจุบันโดยแบ่งออกเป็นงานที่ต้องใช้คนทำเท่านั้น งานที่ใช้เทคโนโลยีทำแทนได้ทั้งหมด และงานที่คนกับเทคโนโลยีทำร่วมกันได้

แม้ว่างานยุ่ง ๆ ของลีจะหายไปมากมายแต่สิ่งสําคัญสําหรับลีคือต้องคอยกำกับดูแลการเรียนรู้และพัฒนา เช่น งานเกี่ยวกับกลยุทธ์การฝึกอบรมและการจัดการเวนเดอร์จะไม่ถูกกระทบตามกราฟด้านบน AI จะช่วยให้ลีลดงานด้านการฝึกอบรมและเพิ่มความเป็นผู้ดำเนินรายการที่คอยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการแสวงหาข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้แม้แต่แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าที่สุดก็ยังต้องการผู้ชี้นำเพื่อให้ทํางานได้อย่างราบรื่น GAI จะช่วยให้ลีมีเวลามากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ในปัจจุบันและเริ่มสร้างรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความยืดหยุ่นในอนาคต

ในโลกยุคใหม่ที่ใช้ AI ลีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D ได้กลายเป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้ที่คอยสร้างและส่งมอบเนื้อหาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก AI บทบาทของเขาเปลี่ยนจากเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาและการส่งมอบผลงาน ไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ การคัดสรรและการกํากับดูแล และสิ่งที่ดีสำหรับลีคือ GAI สามารถขยายผลความคิดสร้างสรรค์ของเขา เช่น แนะนําสไลด์นำเสนอและเนื้อหาการเรียนรู้

ผู้นําด้านบริหารค่าตอบแทนพนักงาน: เทย์เลอร์

เทย์เลอร์เติบโตจากการเป็นผู้นําด้านบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการรูปแบบใหม่ที่ดูแลค่าตอบแทนพนักงานทั่วโลก เขาใช้เวลาหลายปีในการปรับจังหวะสําหรับกระบวนการที่น่าเบื่อ เช่น การลงทะเบียน การวิเคราะห์และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทน ผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ ความเสมอภาคในการจ่ายค่าจ้างและวัฒนธรรมการจ่ายค่าจ้าง แต่ศักยภาพของ AI และระบบอัตโนมัติในการเร่งความเร็วของงานเหล่านี้ทำให้เทย์เลอร์มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดและก็มีศักยภาพมากที่สุดในการพลิกบทบาท เมื่อเทียบกับงาน HR ทั้งหมดที่กล่าวถึงในบทความนี้

ที่จริงแล้ว ภาระงานรายชั่วโมงมากกว่าครึ่งหนึ่ง (52%) ของเทย์เลอร์อาจได้รับผลกระทบ เมื่อคิดรวมกับวันลาที่ได้รับค่าจ้างช่วงเวลาดังกล่าวคือประมาณห้าถึงหกเดือนต่อปี ซึ่งในไม่ช้าอาจเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเพิ่มผลกระทบทางธุรกิจและความมั่นคงในงานของเทย์เลอร์ตามลักษณะเชิงกลยุทธ์ของบทบาทที่ทำงานร่วมกับ AI ช่วยให้การออกแบบงานของเขาเปลี่ยนจากเดิมที่ทำตามกระบวนการไปสู่การเน้นผลลัพธ์ของพนักงาน ด้วยเหตุนี้ เขาจึงต้องมีนายจ้างที่เปิดรับการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงนี้เข้ากับความพยายามพัฒนาทักษะที่แท้จริงและสามารถพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอนาคตของส่วนงานนี้

แชทบอท GAI สามารถจัดการงานสนับสนุนพนักงานได้สองในสามและสร้างประสบการณ์เชิงโต้ตอบอย่างแท้จริง นายจ้างจํานวนมากว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกสำหรับงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการเหล่านั้นก็ใช้ AI อยู่แล้ว แต่สําหรับผู้ที่ยังต้องคอยตอบคำถามเรื่องสวัสดิการเป็นประจํา แชทบอทสามารถช่วยเร่งการดำเนินงานต่าง ๆ สําหรับผู้ใช้และเมื่อเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นก็จะส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเทย์เลอร์จึงมีข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ AI และระบบอัตโนมัติยังสามารถลดความรับผิดชอบด้านการออกแบบโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูลของเทย์เลอร์ได้อย่างมาก และที่สําคัญกว่านั้น GAI สามารถเข้าควบคุมการบริหารโปรแกรมสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งการวิเคราะห์ตลาด การสํารวจเงินเดือนและการเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่มาพร้อมกับโปรแกรมสวัสดิการ แต่ข้อได้เปรียบที่แท้จริงคือการปรับข้อเสนอค่าตอบแทนให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคน การนําสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับบุคคลต่าง ๆ มาใช้และการยกระดับค่าตอบแทนกับสวัสดิการพร้อมกันเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่จูงใจ (และรักษาพนักงานไว้กับบริษัท) มากที่สุด

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
กราฟนี้แสดงงานที่พบบ่อยของผู้นำด้านบริหารค่าตอบแทนพนักงานและสัดส่วนของการใช้เวลากับงานเหล่านี้ในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นงานที่ต้องใช้คนทำเท่านั้น งานที่ใช้เทคโนโลยีทำแทนได้ทั้งหมดและงานที่คนกับเทคโนโลยีทำร่วมกันได้
เช่นเดียวกับบุคลากรด้าน HR ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เทย์เลอร์มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปสู่งานที่เน้นข้อมูลเชิงลึกและการเล่าเรื่องที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น เทย์เลอร์จะยังคงใช้เวลาเกือบหนึ่งในห้าไปกับการออกแบบโปรแกรม ส่วนเวลาที่ใช้ไปกับการวางแผนในปัจจุบัน (12%) ก็มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับผลกระทบจาก AI และระบบอัตโนมัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างเทย์เลอร์จะยังคงโดดเด่นด้วยความสามารถในการจัดทำแผนค่าตอบแทนและสวัสดิการใหม่ ๆ ที่ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ แต่ประโยชน์ที่แท้จริงคือโอกาสในการเป็นผู้ขับเคลื่อนบุคลากรที่คอยกําหนดทั้งค่าตอบแทนและประสบการณ์พนักงานโดยรวม

ROI เป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้

โครงการที่มีผลกระทบสูงและงานที่ยุ่งน้อยลงนั้นฟังดูดีสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจด้าน HR ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D และผู้นำด้านบริหารค่าตอบแทนพนักงาน ในขณะที่ผู้นําธุรกิจก็ต้องการพนักงานที่พึงพอใจและผูกพันกับองค์กรมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นไม่ได้มีแค่นั้น

เนื่องจากเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจประหยัดลงได้จากการใช้ AI และระบบอัตโนมัตินั้นมหาศาล การกรอกข้อมูล การวิจัยและการตอบคำถามด้านสวัสดิการที่พบบ่อยนั้น เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของงานน่าเบื่อต่าง ๆ ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ และเครื่องมือที่ปรากฏในปัจจุบันก็เพิ่มคุณค่าให้กับขั้นตอนการทำงาน ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้มากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและใช้แนวทางที่สมดุลมากขึ้นสำหรับความเอาใจใส่และระบบเศรษฐกิจ ลองพิจารณาดูว่าจะประหยัดเวลาและเงินแล้วนำไปใช้กับส่วนอื่น ๆ ได้มากขนาดไหนในกรณีอย่างฮัดลีย์ ลี และเทย์เลอร์

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
แถมยังมีการปรับปรุงที่ประเมินไม่ได้จากข้อมูลข่าวสารที่ขยายตัวด้วย ความสามารถของ GAI ในการประมวลผลและตีความชุดข้อมูลขนาดใหญ่สามารถส่งเสริมการตัดสินใจแบบองค์รวมและอิงข้อมูลได้อย่างเต็มที่ พันธมิตรทางธุรกิจด้าน HR สามารถใช้ GAI ในการจัดทำกลยุทธ์สำหรับบุคลากร ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D ก็สามารถใช้ GAI เพื่อให้คําแนะนําในการเรียนรู้ ส่วนผู้นำด้านบริหารค่าตอบแทนพนักงานสามารถใช้ GAI เพื่อสร้างข้อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะกับพนักงานแต่ละคนมากขึ้น จะมีใครที่ไม่อยากได้การสนับสนุนแบบนี้จากผู้ช่วยเสมือนจริง

Generative AI เพียงอย่างเดียวจะไม่เข้ามาแทนที่ตำแหน่งงานแต่จะเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมตำแหน่งงานเหล่านั้นอย่างสำคัญ 

ขอย้ำอีกทีว่า GAI มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงงานบางอย่างมากกว่าจะแทนที่งานทั้งหมด แม้ว่า GAI อาจดําเนินกิจกรรมบางอย่างแต่ก็สามารถเชื่อมโยงช่องว่างของความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ในการวิจัยของ GitHub และ Microsoft โปรแกรมเมอร์ทํางานเสร็จเร็วขึ้น 56%ด้วยความช่วยเหลือจาก AI ในทํานองเดียวกัน สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐฯ พบว่าตัวแทนสนับสนุนลูกค้ามีประสิทธิผลมากขึ้น 14%ด้วยเครื่องมือ GAI ที่ช่วยในการสนทนา

กราฟด้านล่างแสดงผลกระทบที่คาดการณ์ของ Generative AI ในระดับกว้าง

กราฟนี้แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของงานและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงของ Generative AI การเปลี่ยนไปใช้ AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ สนับสนุนการทำงานเชิงปฏิสัมพันธ์ และทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเชิงธุรกรรม

แม้จะมีความตื่นเต้นเกี่ยวกับ ChatGPT แต่ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ AI และระบบอัตโนมัติกําลังเปลี่ยนแปลงการทํางานด้านบุคลากร TalentGPT จาก Beamery ใช้ GAI เพื่อสนับสนุนงาน HR  ส่วนSeekOut และ Eightfold.ai ก็กําลังเพิ่ม GAI เข้าไปในโซลูชันสำหรับบุคลากร และหากตอนนี้คุณใช้เครื่องมือใด ๆ ของ Mercer ก็มีโอกาสสูงที่ทีม HR ของคุณจะได้รับประโยชน์จากพลังของ AI แล้ว

แทนที่จะมองหาเครื่องมือในการลดจํานวนพนักงาน ฝ่าย HR จําเป็นต้องค้นหาส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดระหว่างคนกับเทคโนโลยี ทั้งคนและเทคโนโลยีควรเสริมทักษะและกิจกรรมของอีกฝ่าย เช่น การจัดการกับประสิทธิภาพการทํางาน สุขภาพจิตและปัญหาระหว่างบุคคลนั้นต้องใช้ความละเอียดของคน แม้ว่า GAI จะไม่เข้าใจความแตกต่างหรือความเอาใจใส่ที่งานเหล่านั้นต้องการอย่างครบถ้วนแต่ก็เก่งในการหาข้อมูล ตอบคําถามแบบเรียลไทม์ ทําความเข้าใจข้อมูลและสร้างข้อความที่ส่งต่อไปให้คนเพื่อสร้างผลลัพธ์

การออกแบบงาน HR ใหม่

พันธมิตรทางธุรกิจด้าน HR ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D และผู้นำด้านบริหารค่าตอบแทนพนักงานจะทํางานร่วมกับ GAI ได้อย่างไร การออกแบบงานเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้จริงในการเตรียมบทบาท HR เหล่านี้ให้พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง Ravin Jesuthasan และ John W. Boudreauกล่าวว่าการออกแบบงานคือการแบ่งตำแหน่งงานออกเป็นงานต่าง ๆ แล้วมอบหมายงานเหล่านั้นให้แก่ “ผู้ช่วยงาน” ที่เหมาะสม ได้แก่ AI บริการที่ใช้ร่วมกัน ระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ (RPA) และตลาดบุคลากรภายใน แล้วสร้างกระบวนการทํางานใหม่ด้วยการผสมผสานบุคลากรและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

แม้ว่าเราจะยังไม่พบศักยภาพทั้งหมดของ GAI แต่เรารู้ว่าการทํางานมีวิวัฒนาการไปพร้อมกับ RPA และแมชชีนเลิร์นนิง Jesuthasan และ Boudreau แสดงให้เห็นในหนังสือเรื่องReinventing Jobs ว่า RPA มักจะมาแทนที่งานด้านการรับรู้ที่ซ้ำซากและยึดกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ ส่วนแมชชีนเลิร์นนิงมักจะมาช่วยงานแบบผันแปรที่ต้องใช้วิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์และอาจดําเนินการแบบโต้ตอบได้

การสร้างสมดุลระหว่าง AI เชิงสร้างสรรค์กับความยั่งยืนด้าน HR

เมื่อฝ่าย HR ใช้ประโยชน์จาก AI และระบบอัตโนมัติ บุคลากรในงาน HR จะพร้อมสนับสนุนพนักงานอย่างมีความหมายมากขึ้น การทําความเข้าใจว่า GAI สามารถเปลี่ยนแปลงงาน HR ได้อย่างไรเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างความมั่นใจว่าบุคลากร HR มีความพร้อมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

เริ่มต้นด้วยการหาโอกาสวัดปริมาณการทำงานของทีม HR ของคุณในปัจจุบัน ตั้งแต่การจัดสรรทรัพยากรไปจนถึงการให้บริการและพิจารณาว่าเมื่อปรับปรุงวิธีการแล้วจะส่งมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้าภายในได้อย่างไร ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้น จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างแผนสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์ การบริหารบุคลากร การใช้เทคโนโลยีและการส่งมอบบริการที่ดีขึ้นภายในฝ่าย HR

GAI สามารถช่วยเหลือความพยายามเหล่านี้แต่คุณค่าที่แท้จริงมาจากการให้พนักงานเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ค่าตอบแทน โปรแกรมการเรียนรู้และการลงทะเบียนสวัสดิการแบบสมัยใหม่ทำให้ผู้ใช้งานต้องเรียนรู้เยอะขึ้น การชี้ทางให้พวกเขาด้วยคําแนะนําที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตามเป้าหมายด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง และเส้นทางอาชีพ จะช่วยให้ข้อตกลงเหล่านี้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้นําในฝ่าย HR และผู้นำธุรกิจมีเวลามากขึ้นในการสนทนาเชิงกลยุทธ์ที่มีความสําคัญต่อบุคลากร ทําให้ความพยายามนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

คุณพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือยัง ติดต่อ Mercer เพื่อเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีของคุณ ยกระดับประสบการณ์พนักงานและสร้างความมั่นใจในงาน HR สำหรับอนาคตด้วยเครื่องมือออกแบบงานของเรา เราจะคอยนําทางคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงพนักงานแบบเน้นดิจิทัลซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิธีเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการพิสูจน์ของเราและแสดงให้เห็นคุณประโยชน์ผ่านนวัตกรรมในงาน HR ปัจจุบัน สตรีมพอดแคสต์ซีรีส์ New Shape of WorkหรือNow of Workเพื่อฟังจากเพื่อนในสายงานที่เป็นพันธมิตรกับเราเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น 

Mercer เป็นบริษัทในเครือ Marsh McLennan เราช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในด้านบุคลากร ความเสี่ยงและกลยุทธ์ 
เกี่ยวกับผู้เขียน (ต่าง ๆ)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมจำหน่าย

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง