Attrahera och håll kvar topptalanger genom att främja principen ’betala för färdigheter’

Smidig personalhantering kräver att man identifierar, håller kvar och omplacerar kompetenta talanger. Att främja metoder för att ’betala för färdigheter’ kan säkra toppkompetens till konkurrenskraftiga priser och bidra till framtidssäkra företag.

Utmaningar

  • Det är svårt att attrahera och hålla kvar de färdigheter som krävs för att transformera företaget inför framtiden.
  • Våra traditionella ersättningsmetoder är inte anpassade till nya personalkrav på smidighet och flexibilitet.
  • Bristen på transparens i våra ersättningsprogram är ett hinder för att inge medarbetarna förtroende för organisationen.
  • Vi vet inte vilka färdigheter som är mest värdefulla, och vi är oroliga att vi över- eller underbetalar för fel färdigheter.
Att ompröva kompensationsplaner är en av de fem främsta punkterna på dagordningen för HR-avdelningar, och 36 % av de tillfrågade anger det som högsta prioritet.
Utmärkelse

Bästa framsteg inom praktisk AI

Mercers banbrytande Skills Edge Solution for Talent Management har fått 2024 års HR Tech Award.

Mercer Skills Edge-lösningen kan hjälpa dig att förskottsbetala för färdigheter

Att betala för färdigheter kan leda till att man attraherar fler arbetssökande och minskar omsättningen bland personal med kritiska färdigheter. Dessutom kan det stärka och förbättra andra personalinitiativ som till exempel personalplanering, prestationshantering och karriärutveckling. Mercer-produkter som kan stödja initiativ för att betala för färdigheter omfattar följande:

Bibliotek för färdigheter (Skills Library)

Lägg grunden för kompetensbaserat beslutsfattande.

Läs mer om Skills Library

   

Karta över färdigheter

Använd arbetsflöden för granskning och godkännande för att kartlägga färdigheter och färdigheter för dina jobb.

Läs mer om Skills Map

Kompetensprissättare

Bestäm vilka färdigheter som är mest värdefulla för din organisation.

Läs mer om Skills Pricer

Se våra intervjuer om metoder för kompetensbaserad lön

I denna intervjuserie pratar flera Mercer-konsulter med IBM-chefer om den resa som IBM har tagit för att planera och anta en kompetensbaserad lönestrategi.

Vad fick IBM att vilja väga in färdigheter i beslut om ersättning?

Vilka var de kritiska intressenterna och hur byggde du upp ditt business case?

Hur hanterade du övergången och förändringen i hela organisationen?

Vilka var konsekvenserna för själva verksamheten och hur påverkades rekryterings- och retentionsmetoder?

Hur kopplade du ditt prestationsgranskningsprogram till programmet ’betala för färdigheter’?

Innebar ’betala för färdigheter’-programmet en löneförändring inom samtliga jobbfamiljer, inklusive för så kallade mjuka färdigheter?

Hur reagerade anställda på övergången?

Hur tror du att principen om att ’betala för färdigheter’ kommer att utvecklas i framtiden?

Endast 12 % av de tillfrågade uppger att de formellt övervakar marknadens efterfrågan på kompetens, men denna siffra ökar snabbt i och med tillgången till nya datakällor och ny teknik.

Titta på repriseringen

Leda med en kompetensdriven strategi – en iteration i taget

Efter det framgångsrika webbinariet är vi glada att kunna dela med oss av den medföljande arbetsboken och inspelningen. Denna engagerande session fördjupar sig i effekterna av stegvisa framsteg, med början från idéstadiet och täcker ämnen som att få inköp, prioritera investeringar och bygga en kompetensgrund.

    Relaterade lösningar
      Relaterade insikter