Attrahera och håll kvar topptalanger genom att främja principen ’betala för färdigheter’

Smidig personalhantering kräver att man identifierar, håller kvar och omplacerar kompetenta talanger. Att främja metoder för att ’betala för färdigheter’ kan säkra toppkompetens till konkurrenskraftiga priser och bidra till framtidssäkra företag.

Utmaningar

  • Det är svårt att attrahera och hålla kvar de färdigheter som krävs för att transformera företaget inför framtiden.
  • Våra traditionella ersättningsmetoder är inte anpassade till nya personalkrav på smidighet och flexibilitet.
  • Bristen på transparens i våra ersättningsprogram är ett hinder för att inge medarbetarna förtroende för organisationen.
  • Vi vet inte vilka färdigheter som är mest värdefulla, och vi är oroliga att vi över- eller underbetalar för fel färdigheter.
Att ompröva kompensationsplaner är en av de fem främsta punkterna på dagordningen för HR-avdelningar, och 36 % av de tillfrågade anger det som högsta prioritet.

Mercers Skills-Edge-svit kan hjälpa dig att främja principen ’betala för färdigheter’

Att betala för färdigheter kan leda till att man attraherar fler arbetssökande och minskar omsättningen bland personal med kritiska färdigheter. Dessutom kan det stärka och förbättra andra personalinitiativ som till exempel personalplanering, prestationshantering och karriärutveckling. Mercer-produkter som kan stödja initiativ för att betala för färdigheter omfattar följande:

Kompetensbibliotek

Lägg grunden för kompetensbaserat beslutsfattande.

Läs mer om Skills Library

Skills pricer

Bestäm vilka färdigheter som är mest värdefulla för din organisation.

Besök vår onlinebutik nu

Löneplanerare för färdigheter

Återuppfinna dina belöningar med lön för färdigheter.

Ladda ner översikt över löneplanerare för färdigheter

Se våra intervjuer om metoder för kompetensbaserad lön

I denna intervjuserie pratar flera Mercer-konsulter med IBM-chefer om den resa som IBM har tagit för att planera och anta en kompetensbaserad lönestrategi.

Vad fick IBM att vilja väga in färdigheter i beslut om ersättning?

Vilka var de kritiska intressenterna och hur byggde du upp ditt business case?

Hur hanterade du övergången och förändringen i hela organisationen?

Vilka var konsekvenserna för själva verksamheten och hur påverkades rekryterings- och retentionsmetoder?

Hur kopplade du ditt prestationsgranskningsprogram till programmet ’betala för färdigheter’?

Innebar ’betala för färdigheter’-programmet en löneförändring inom samtliga jobbfamiljer, inklusive för så kallade mjuka färdigheter?

Hur reagerade anställda på övergången?

Hur tror du att principen om att ’betala för färdigheter’ kommer att utvecklas i framtiden?

Endast 12 % av de tillfrågade uppger att de formellt övervakar marknadens efterfrågan på kompetens, men denna siffra ökar snabbt i och med tillgången till nya datakällor och ny teknik.
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter