Strategier för investeringar för mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) 

Vi har lång erfarenhet av att forska och ge råd om investeringar i mångfald, rättvisa och inkludering (DEI). Vi kan arbeta med dig för att definiera vad mångfald innebär för din organisation samt integrera den i din portfölj och ditt beslutsfattande i samband med investeringar. Vi kan hjälpa dig att genomföra positiva förändringar samtidigt som vi hjälper dig att uppnå dina affärsmål.

DEI-investeringar står högt på investerares agendor 

Som en del av en bredare strategi för att investera hållbart kan du integrera ett hänsynstagande till mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) i ditt beslutsfattande för att anpassa dina portföljer till din organisations uppdrag och värderingar. Det rustar dig också för att kunna uppnå långsiktig hållbar avkastning och främja förändringar som i slutändan kan gynna oss alla.

Forskning visar att organisationer som uppvisar starka DEI-meriter presterar bättre. Det är uppenbart att en mer mångsidig, rättvis och inkluderande arbetsmiljö främjar innovation.

DEI är en viktig faktor i alla hållbara investeringsstrategier, men viktiga utmaningar kvarstår. Att utföra alla aspekter av investeringsprocessen kräver betydande resurser. I synnerhet tar det tid att identifiera och få tillgång till de bästa förvaltarna i termer av mångfald, rättvisa och inkludering. Det är här vi kan hjälpa till.

Vår egenutvecklade forskning och djupa analys av DEI-frågor lanserades 2007. Idag är vårt förhållningssätt inom detta område utformat för att avslöja de mest övertygande möjligheterna som bäst passar dina mål samtidigt som de främjar positiv förändring. Oavsett var du befinner dig på din DEI-investeringsresa kan vi hjälpa dig att definiera vad mångfald betyder för din organisation. Vi kan också visa dig hur du integrerar den i din portfölj och ditt beslutsfattande i samband med investeringar.

Drivkrafter bakom ökningen i DEI-investeringar*

29 %

Mer än 29 % av kvinnoägda private equity-företag tillhör toppkvartilen.

34 %

Mer än 34 % av minoritetsägda private equity-företag tillhör toppkvartilen.

19 %

Företag med högre mångfald än genomsnittet uppnådde 19 % högre innovationsintäkter.

35 %

Företag som tillhör toppkvartilen för mångfald i termer av rastillhörighet / etnisk bakgrund är 35 % mer benägna att överträffa sina konkurrenter.

15 %

Företag som tillhör toppkvartilen för könsmångfald är 15 % mer benägna att överträffa sina konkurrenter.

Vanliga utmaningar i samband med DEI-investeringar 

Detta innebär att hitta, och investera med, förvaltare som har potential att leverera kvalitetsresultat samtidigt som de uppfyller meningsfulla DEI-mål. Vårt forskarteams globala skala gör det möjligt att arbeta med kunder för att hitta och ansluta till chefer i linje med dina övergripande DEI och finansiella mål.

Marknaden kännetecknas av allt mer mångfaldspräglade portföljer. Institutionella investerare har därför möjlighet att anamma denna övergång och ta vara på de möjligheter som det erbjuder. Vi tillhandahåller forskning, rådgivning och lösningar som kan hjälpa dig att uppnå dina unika mål i fråga om styrningsmodell och investeringsmål.

Vi anser att bildandet av en balanserad portfölj som omfattar starka, diversifierade förvaltare i olika utvecklingsskeden (inklusive nya förvaltare och mer etablerade chefer) har potential att generera attraktiv riskjusterad avkastning.

Val av chefer är en viktig komponent när man bygger upp en portfölj, men med hundratals olika förvaltare på marknaden idag kan det kännas överväldigande att göra ett val. Vår robusta sourcing, förvaltarforskning och due diligence-process kan hjälpa dig att identifiera de förvaltare som vi tror kommer att överträffa sina konkurrenter konsekvent och kontinuerligt.

Tre steg för att integrera DEI i din investeringsportfölj

Oavsett var du befinner dig på din DEI-resa kan vi hjälpa dig att skapa en plan för att hjälpa dig att uppnå dina mål.
 1. Definiera vad mångfald betyder för dig
  Mångfald betyder olika saker för olika investerare, så det första steget är att definiera vad det betyder för dig. Vi kan hjälpa dig att förstå de potentiella fördelar och utmaningar som är kopplade till olika DEI-kriterier. Detta kommer att säkerställa att din policy stödjer den riktning du vill ta utan att den blir för besvärlig för eller begränsar din portfölj. Till exempel fokuserar vissa kunder enbart på ett företags sammansättning i termer av ägare, medan andra gör det även i termer viktiga beslutsfattare.
 2. Skapa en process och plan 
  Steg två är att definiera tydliga DEI-investeringsmål och de processer och procedurer som behövs för att stödja dessa mål. Detta kräver ofta ändringar i investeringspolitiska uttalanden. Till exempel använder vissa kunder ett faktiskt procentmål för kapital man anförtrott DEI-förvaltare, medan andra använder bredare vägledning. Det är också viktigt att etablera mätmekanismer för att utvärdera och förstå dina framsteg mot dina DEI-mål.
 3. Implementera din plan
  Det finns hundratals olika fonder på marknaden idag som drivs av mångfald. Vi bedriver löpande forskning för att hjälpa dig att snabbt förstå marknaden och vi hjälper dig att skapa anpassade sökningar för att identifiera möjligheter som passar dina specifika DEI-kriterier. Våra dedikerade DEI-forskare tillhandahåller utvald förvaltarexpertis i syfte att säkerställa att du kan realisera dina investeringsplaner.
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter