Lika löner och insyn i EU 

Vår syn på EU:s direktiv om lika lön och insyn i löner

Arbetsplatskulturen har blivit mer öppen, inkluderande och rättvis eftersom arbetsgivare och regeringar har anammat mångfald, rättvisa och inkludering. I december 2022 nådde Europaparlamentet och Europeiska unionens råd en politisk överenskommelse om åtgärder i direktivet om lika lön och insyn i lönerna.

Affärsplanen för lika lön och lönetransparens omfattar tre olika områden:

  1. Juridisk efterlevnad
    Någon form av lönerapportering för kön är ett rättsligt krav i ett ökande antal länder i Europa och över hela världen, och lönetransparens är också ett ökande krav.
  2. Anställdas upplevelse
    En kultur av transparens – som görs på rätt sätt – driver bättre personalresultat.
  3. Lönejämlikhet
    Betalningstransparens, i kombination med robust analys, kan stödja rättvisare löner och karriärrelaterade resultat.
EU går in i en ny era av insyn i löner och rättvisa löner. Vår erfarenhet av att arbeta med företag på deras resor med lönetransparens på platser som USA har gett oss en bredd och djup kunskap som vi ser fram emot att distribuera för våra europeiska kunder. Ladda ner vårt papper för att få detaljerade insikter om detta ämne och kontakta oss.