Mänskliga risker i M&A 

Risker med M&A: Medarbetares outnyttjade potential till att skapa affärsvärde

Fusions- och uppköpstransaktioner är på uppgång allteftersom företag genomgår omvandlingar för att anpassa sig till en post-pandemisk värld. Hur påverkar personalrisker din affärsprocess?

Av allt kapital och alla resurser ett företag har är människor fortfarande den viktigaste tillgången. Framväxten av nya arbetsekosystem som stödjer en mobil och decentraliserad arbetskraft betonar hur viktig en flexibel och resilient arbetsstyrka är för de flesta slutresultat. Betydelsen av personal är också aktuell när det gäller affärer.

Affärsmäns främsta prioriteringar är skräddarsytt värdeskapande, driftsstabilitet och kundretention. Dessa kan inte uppnås utan att proaktivt förutse och ta itu med personalrelaterade uppköpsrisker, såsom till exempel ledarskapseffektivitet, anpassning av organisationskultur samt retention och attrahering av nyckelkompetens.

Se hur företag tar vara på fusioner och uppköp för att transformera verksamheten och fokusera på personalrelaterade risker i samband med uppköp under hela affärslivscykeln för att främja framgång.

Affärsinsikter

47 %

om misslyckade affärer är resultatet av dålig strategisk planering av personalrisker.

57 %

av respondenterna i undersökningen indikerar en ökad aptit för M&A under de kommande 12 till 24 månaderna. 

Företagsförvärvslösningar 

Mercer erbjuder en rad konsulttjänster och verktyg för att hjälpa till att frigöra affärsvärde över alla transaktionstyper under hela affärslivscykeln.
 • Företagsförvärv

  För bästa resultat, investera i företag med utvecklingspotential och sikta på att höja avkastningsströmmarna i förhållande till aktiemarknaderna. Att göra det kan lägga till nya källor till alfa och öppna upp ett mycket större universum av investeringar.
 • Divestiturer

  Divestiturer är viktiga för alla organisationer som strävar efter att växa och förnya sig. Att ägna stor uppmärksamhet åt riskerna med personalförvärv kan maximera försäljningspriset, öka försäljningshastigheten och säkerställa lönsamhet.
 • Omstrukturering och omvandling

  Den nuvarande höghastighetsmarknaden kräver snabba beslut och accelererade strategier för att hantera oväntade risker förknippade med M&A. Att hantera både de dagliga utmaningarna och de långsiktiga finansiella och operativa riskerna kan vara skrämmande.
 • Samriskföretag och strategiska allianser

  Att accelerera tillväxten genom samriskföretag kan verka som ett snabbare alternativ till affärer. Men att uppnå strategiska mål kräver rigorös planering i förväg för att driva fram prestationer.

Leverera affären

Människors orealiserade potential i värdeskapande.
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter