2022 års globala undersökning om ideella investeringar 

A group of people is sitting at a table during a business meeting in a bright, modern office. The team is talking business while pie charts can be seen hanging on the wall. Big bright windows are seen in the background.
July 1, 2022

What’s on the minds of not-for-profit investors in what could be one of the most challenging market environments for many years?

Det är precis vad vår globala undersökning om ideella investeringar syftar till att avgöra. Du kan nu analysera att bestämma, och du kan nu analysera dess resultat i rapporten. Vi har sammanställt åsikter och avsikter från ideella investerare från hela världen kring en rad olika ämnen, inklusive deras eget förtroende för huruvida de kommer att lyckas uppfylla sina investeringsmål, samt investeringar på privata marknader, hållbarhet och behovet av att outsourca en del av sitt ansvar till externa experter. Förutom att rapportera om resultaten, anger vi en rad möjliga åtgärdspunkter för ideella organisationer som vill maximera sina chanser att uppnå sina olika mål.

Vad ideella investerare säger oss

59 %

av undersökningsdeltagarna säger att låg förväntad framtida avkastning är deras främsta utmaning under de kommande tre åren

65 %

av respondenterna ser diversifiering bort från traditionella tillgångsklasser som deras största möjlighet under de kommande tre åren.

55 %

av undersökningsdeltagarna säger att de använder extern expertis för att få hjälp med att navigera i denna komplexitet 

39 %

av undersökningsdeltagarna anser att uppfyllandet av deras miljö, socialt ansvar och styrning (environmental, social, and governance, ESG)-investeringsmål innebär att man kompromissar med avkastningen.

Åtgärder som ideella investerare kan vidta

Låg förväntad framtida avkastning (59 %) och inflation (50 %) identifierades som de två största investeringsutmaningarna som ideella organisationer står inför under de kommande tre åren.

Åtgärdspunkter

 • Gå igenom hur tillgångarna i din portfölj sannolikt kommer att prestera under en period av fortsatt hög inflation
 • Vilka tillgångsklasser erbjuder skydd mot inflation
 • Tänk på tillgångar som sannolikt kommer att prestera väl i en miljö med stigande räntor allteftersom centralbankerna agerar för att motverka inflationen

65 % av respondenterna ser diversifiering bort från traditionella tillgångsklasser som deras största möjlighet under de kommande tre åren.

Åtgärdspunkter

 • Bestäm vad du försöker uppnå och vad du behöver att din allokering till privata marknader ska tillföra din portfölj
 • Använd experter för att identifiera tillgångsklasser, utveckla en tydlig åtagandeplan och säkerställa lämplig storlek 

44 % av respondenterna säger att deras portföljer är mer komplexa idag än de var för tre år sedan.

Åtgärdspunkter

 • Överväg ytterligare styrningsmodeller (outsourcing, utvidgning av personal m.m.) för att säkerställa effektiv  sourcing, bedömning och genomförande som kompletterar interna färdigheter
 • Granska dina leverantörer regelbundet för att säkerställa att de är optimalt rustade att  tillgodose dina föränderliga behov

72 % av respondenterna uppger att de har för avsikt att öka eller avsevärt öka sin exponering för ESG-fokuserade investeringar under de kommande tolv månaderna. Men 39 % anser att de måste kompromissa med sina investeringsmål, och därav anser 57 % att de måste kompromissa med absolut avkastning. 

Åtgärdspunkter

 • Utveckla en tydlig policy för organisationens samtliga intressenter som täcker ansvarsfulla investeringar som bland annat överensstämmer med företagets uppdrag, främjar mångfald, rättvisa och inkludering samt tar hänsyn till klimatrisker
 • Om du vill ha en positiv inverkan, gå bortom uteslutningar mot tematiska strategier eller påverkansstrategier med mätbara förvaltnings- och engagemangsresultat
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter