Övervakning av prissättningstrender för livräntetransaktioner 

Mother  teaching her teenage son about hobby electronics.
February 28, 2023

We monitor general pricing trends in bulk pension annuity transactions to help your organization understand how to potentially reduce pension risk across multiple countries.

Allteftersom pensionsplaner med bestämda förmåner mognar vänder sig många arbetsgivare till försäkringsmarknaden för att potentiellt säkra sina medlemmars pensionsinkomster i evighet.

Om du håller på att förbereda din plan för en försäkringstransaktion är det viktigt att förstå hur prissättning fungerar. Kostnaden för att försäkra en fond för pensioner med bestämda förmåner kan variera beroende på svängningar på globala finansmarknader och de individuella kraven från försäkringsgivaren som tar på sig skulderna.

Dessutom händer det ofta att landsspecifika prissättningstrender ofta går i olika riktningar på grund av inrikes faktorer, vilket kan leda till möjligheter i ett land i förhållande till ett annat.

Vi använder aktuell prisinformation från varje land i syfte att uppskatta kostnaden för att försäkra de pensionärer som för närvarande omfattas av en provplan som en procentandel av motsvarande beräknade redovisningsskuld.

Globalt pensionsuppköpsindex

Transaktioner för överföring av pensionsrisker innehåller i allt högre grad ett internationellt inslag. Till exempel kan en finansierande arbetsgivare försöka minska pensionsrisken i dotterbolag med säten i andra länder. Vårt multinationella buyout-index, som uppdateras varje månad, gör att du kan övervaka den allmänna prissättningstrenden för livräntetransaktioner i USA, Storbritannien, Irland, Kanada och Tyskland. Denna tabell uppdateras varje månad.
This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
The chart shows estimated annuity prices from insurers as a percentage of accounting liability in each of the five countries. For example, where a line is at the 113% level, this means that Mercer expects the average price of a pension annuity transaction for current retirees to be broadly 13% higher than the equivalent accounting liabilities.
Relaterade lösningar