Månatliga och kvartalsvisa marknadsinsikter 

Confidence young Asian businesswoman checking financial trading data on smartphone by the stock exchange market display screen board in downtown financial district
November 22, 2022

Our investment specialists present their latest thinking to keep you informed of developments and opportunities

Marknaderna kan röra sig snabbt och förhållandena kan förändras baserat på makro- och mikroekonomiska nyheter och data. Ibland kan det vara svårt att hålla jämna steg och särskilja viktig information från bruset.

Våra globala investeringsanalytiker och -forskare, samt marknads- och tillgångsklassexperter, övervakar ständigt marknaderna för att identifiera de viktigaste utvecklingsmöjligheterna. 

Våra månatliga och kvartalsvisa insiktsrapporter ger en sammanfattning av vad vi anser vara de viktigaste nyheterna och marknadsrörelserna samt försöker förklara dessa, i syfte att hålla dig på rätt spår och informerad samtidigt som du kan hålla fokus på lång sikt.

Månatlig övervakning av kapitalmarknaden – november 2022 

Aktier och andra tillväxttillgångar upprätthöll sitt positiva momentum från oktober. Den främsta drivkraften för ökat investerarförtroende i november var en bättre än väntat inflationsavläsning I USA, vilket stärkte förhoppningarna om att den monetära åtstramningen kan sakta ner senare i år och in i 2023.

De övergripande ekonomiska utsikterna förblev mjuka. Inköpschefsindex ligger kvar i kontraktionsterritoriet och uppsägningarna ökar. Vissa regioner, som Storbritannien och Europa, verkar redan vara i en lågkonjunktur. Investerare tog dock detta som ett tecken på att penningpolitisk åtstramning nu träder i kraft, vilket borde göra det möjligt för Federal Reserve att sakta ner takten på den monetära åtstramningen – en övertygelse som stärkts av inflationssiffrorna i USA som var bättre än förväntat.

Detta fortsatte att driva rallyt i aktier som började i oktober. En svagare dollar ökade avkastningen för internationella aktier ytterligare, som även överträffade USA i termer av lokal valuta. Tillväxtmarknadsaktier drevs av sin egna dynamik, eftersom rykten om en lättnad i covid-restriktioner samt meddelandet om meningsfullt stöd till den drabbade fastighetssektorn ledde till ett massivt rally i kinesiska aktier. Osäkerheten återkom senare i månaden när en skärpning i covid-restriktionerna ledde till oro.

Ränteavkastningen var positiv. Lägre realräntor stödde obligationsavkastning överlag och fallande kreditspreads gav ytterligare ökningar till högavkastande investment grade-kredit och tillväxtmarknadsskuld. Lägre realräntor gjorde det också möjligt för guld att göra sin comeback.

Råvaror hade en stark månad trots fallande oljepriser. Ryssland återinträdde i avtalet så spannmål kunde passera säkert genom Ukraina, vilket bland annat ledde till en nedgång i vetepriserna.

Det var ett antal politiska händelser under månaden; vissa påverkar marknader mer än andra. Föränderliga uppfattningar om vart Kinas COVID-restriktioner är på väg ledde till viss volatilitet. Samtidigt hade amerikanska mellanårsval inte någon större marknadspåverkan eftersom en splittrad regering var allmänt förväntad. Samtalen mellan president Biden och president Xi sågs som ett uppmuntrande steg mot att förhindra en ytterligare försämring av relationen mellan världens två största ekonomier.

Den amerikanska dollarn försvagades kraftigt i november eftersom riskaptiten minskade efterfrågan på säkra tillgångar. En förväntad avmattning i takt med den monetära åtstramningen gjorde dessutom den amerikanska dollar mindre attraktiv jämfört med andra valutor.

Mercers månatliga marknadsövervakning ger en översikt över globala finansmarknader.

I detta nummer täcker vi:
  • Risktillgångar stöds av hopp om att Fed kommer att lyfta foten från bromsen
  • Globalt aktierally för andra månaden i rad
  • Starka obligationerna med räntor och kreditspreads på nedgång
  • Dollarn tappar rejält, krypto kollapsar, råvaror håller starkt inför miljörisk
  • Marknadsuppdatering

Tidigare versioner av vår månatliga översyn av kapitalmarknaden

Kvartalsrapport om marknadsmiljön Q3 2022

De globala marknaderna fortsatte sin nedåtgående trend under tredje kvartalet. Fed-ordförande Jerome Powells tal vid Jackson Hole i augusti krossade hoppen om att Fed skulle överväga att pausa sin åtstramningscykel. Efter återhämtningen i juli kom både aktie- och obligationsmarknaderna att överträffa de låga juninivåerna.

Som ett resultat av hökliknande (hawkish) Fed-vägledning ökade obligationsmarknaderna förväntningarna på denna cykels terminalränta från 3,25 % i slutet av juli till 4,5 %, vilket krusade till avkastningskurvan. Den 10-åriga statsobligationen nådde kort 4% i slutet av september och avslutade månaden med 3,8%.

Bloombergs Aggregate Bond-index föll ytterligare 5 % under Q3, vilket innebar en nedgång med 15 % i år. MSCI ACWI-indexet sjönk med 7 % för kvartalet och med 25 % i år. Den samtidiga neddragningen i både aktier och obligationer har lämnat en traditionell 60/40-portfölj ner 21% hittills i år.

1 Källa: Bloomberg; 30 september 2022

Den 6 oktober 2022 höll Mercer sitt kvartalsvisa webbinarium om marknadsuppdatering, som omfattade de senaste marknadsförhållandena och utsikterna.

Föregående kvartalsrapporter om marknadsmiljön

Relaterade lösningar
    Relaterade insikter