Hur du integrerar mångfald, rättvisa och inkludering i dina investeringsbeslut 

High angle shot of a young businesswoman explaining work related stuff during a presentation to work colleagues in a boardroom
March 8, 2023

Embracing diversity, equity and inclusion (DEI) could provide institutional investors with new investment opportunities while helping to deliver on a firm’s overall values and objectives.

Mångfald, rättvisa och inkludering (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) har blivit en central pelare för investerare som försöker anpassa sina portföljer till sina övergripande organisatoriska värderingar. Investerare integrerar i allt högre grad DEI i sin investeringsstrategi för att få hjälp med att uppnå långsiktig hållbar avkastning samt hålla sig i linje med skiftande investeringstrender.

Forskning visar1 att ungefär en tredjedel av kvinnoägda och minoritetsägda private equity-företag hör till toppkvartilen bland de högst presterande private equity-företagen totalt. Detta visar på den avgörande betydelsen av att säkra avkastning på investeringar från en rad olika källor och innebär att investerare bör ta till sig forskning, råd och lösningar som kan hjälpa dem att övervinna utmaningarna med att välja rätt DEI-investeringar.

Vad använder vi för att definiera DEI-investeringar?

1/3

Förvaltarföretaget ägs till minst en tredjedel av en eller flera diversifierade personer

50 %

Investeringskommittén består till minst 50 % av diversifierade personer

50 %

Portföljförvaltare består till minst 50 % av diversifierade personer

Sex saker att söka hos DEI-förvaltare

 • 1. Ett dynamiskt team med erfarenhet av strategin och en stark företagskultur

 • 2. Tydlig strategi som teamet har erfarenhet av att genomföra

 • 3. Stark anpassning tillkommanditdelägare genom attraktiva villkor

 • 4. Tillämplig track record (om tillgänglig)

 • 5. Starka operationella due diligence-resultat

 • 6. Positiva marknadsreferenser

Vanliga utmaningar i samband med DEI-investeringar

Marknaden övergår mot en bättre representation av mångfald i portföljer och det är viktigt att ha tillgång till senaste forskning, insikter och råd för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut. Du bör överväga att integrera DEI-hänsynstaganden i din övergripande styrningsmodell och dina investeringsmål.

Det är viktigt att identifiera chefer från olika bakgrunder i olika utvecklingsskeden. Vi anser att uppbyggandet av en balanserad portfölj som omspänner olika företag som befinner sig i olika stadier av deras resa har potential att skapa en mer diversifierad portfölj som kan generera attraktiv riskjusterad avkastning. Att hålla förvaltare från olika bakgrunder till samma försäkringsstandarder kommer också att bidra till att säkerställa kvaliteten på möjligheterna. 

Med hundratals olika förvaltare på marknaden idag kan det vara överväldigande att göra ett val. Det kräver noggrann sourcing, forskning och due diligence. Att spendera tid med förvaltare från olika bakgrunder, liksom med förvaltare över huvud taget, är ytterst viktigt för att underbygga ett starkt förvaltarval.

I alla strategier för privata marknader finns det idag olika förvaltaralternativ, vilket gör det möjligt att lägga till mångfald till vilken strategi du än riktar in dig på. 

När ditt företags värderingar har identifierats är det viktigt att skapa policyer och mål som överensstämmer med dem. När det gäller DEI ser vi att många institutioner skapar en procentuell minimitröskel som ska uppnås i förhållande till mängden kapital från deras portföljer som går till diversifierade förvaltare. För andra handlar det om att fånga kärnan i deras värderingar kring jämlikhet. Oavsett vad värderingarna är, finns det idag en stor pipeline av möjligheter som kan hjälpa företag att främja ökad jämlikhet och överbrygga välståndsklyftan mellan folk av olika rastillhörighet genom att distribuera kapital till högkompetenta men kapitalfattiga diversifierade grupper. 

Företagsledare och investeringsteam måste ha en DEI-plan på plats innan deras intressenter tvingar dem att agera. Att vara proaktiv visar företagsstyrelser, personalchefer och investeringsförvaltare att de team som sköter deras investeringar är uppmärksamma på de mest pressande intressentprioriteringarna.

Överväganden när det gäller att integrera DEI i investeringar

Även om integrering av DEI-hänsynstaganden i investeringar medför utmaningar, anser vi att investerare genom gedigen forskning, rådgivning och lösningar, har potential att bygga upp en sund strategi som håller en balans mellan empati, företagets övertygelser och aktuella investeringsmål.
 • Gör din DEI-forskning
  Det är viktigt att förstå hur organisationer tar itu med DEI. När vi granskar förvaltare utifrån DEI-hänsynstaganden tittar vi på historiskt underrepresenterade investeringsmål.
 • Få råd från en specialist
  Många investerare söker råd från tredje parter om alla aspekter av en investeringsstrategi, inklusive granskning av befintliga exponeringar, granskning och utveckling av policyer samt screening- och due diligence-tjänster. 
 • Undersök de lösningar som finns tillgängliga för dig
  Det finns alternativ där ute som kan hjälpa dig med din DEI-strategi. Du kan bestämma dig för att helt eller delvis delegera dina DEI-investeringar genom en tredjepartsfond eller skapa ett direktprogram. En av fördelarna med fullt integrerade investeringslösningar är att de bidrar till att lätta på kapacitetsbegränsningarna för ditt interna team när det gäller marknadskartläggning av DEI-landskapet samt hjälper dig att söka tillgång till de bästa diversifierade förvaltarna. 

Utforska kraften i DEI

Vi utforskar olika sätt att utforma och implementera en investeringsstrategi som omfattar DEI på privata marknader samt upptäcka olika typer av investeringar.

Relaterade lösningar

  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter