Investera i hedgefonder 

A young Asian woman joining in a video call on her laptop computer.
May 10, 2023

Investing in hedge funds can provide an important source of diversification from both a risk and return perspective. 

Hedgefonder är aktivt förvaltade investeringspooler där förvaltare använder ett brett spektrum av strategier, vilket ger diversifiering i förhållande till både eget kapital och ränterisk – med minimal uppoffring. Hedgefonder är ingen tillgångsklass i sig. De är medel som investeras i noterade aktier, noterade obligationer, privata marknader och råvaror, vilket innebär att det är fel att gruppera dem tillsammans när du försöker bygga in dem i din portfölj.

Vi hänvisar till hedgefonder som ”diversifierande alternativ”, en term som tycks åskådliggöra det faktum att dessa typer av fonder är utformade just för att tillföra din portfölj ett viktigt element av diversifiering genom en rad olika strategier. I grund och botten ger dessa strategier dig en riskkontrollerad exponering för icke-traditionella källor till avkastning. Vi anser att en optimal alternativallokering bör inkludera en långsiktig strategisk tilldelning till obegränsade hedgefonder som matchar din organisations behov och mål.

Potentiella fördelar med investeringar i hedgefonder 

Med tanke på att olika hedgefonder kan investera i en mängd olika tillgångsklasser och på olika sätt finns det ett antal potentiella fördelar för din portfölj med att etablera en exponering för de olika klasserna.
 • Diversifiering
  Hedgefonder kan tillföra din portfölj alternativa källor till avkastning och olika riskexponeringar genom att ge tillgång till tillgångsklasser på okonventionella sätt, såsom shorting och större användning av derivat och hävstångseffekten. 
 • Asymmetri eller konvexitet
  Vissa hedgefondstrategier är utformade för att ge positiv avkastning i alla marknadsmiljöer. Du kanske har hört talas om dessa strategier som ”absolut avkastning”.
 • En högavkastningsprofil
  Hedgefondstrategier kan medföra hög risk, men de är vanligtvis utformade för att ge en avkastning som kompenserar för detta på ett så effektivt sätt som möjligt.

Hantera en hedgefondallokering: Vad är receptet på framgång?

Nyckeln till att konstruera en hedgefondportfölj skiljer sig inte från det som är nyckeln till vilken framgångsrik portfölj som helst, vare sig det gäller aktier, obligationer eller multitillgångar: en disciplinerad approach och effektiv diversifiering.

Hedgefondsstrategier och -metoder 

Hedgefonder kan ge dig tillgång till alternativa riskexponeringar vid sidan av dina mer traditionella allokeringar till aktier, fastigheter och obligationer. Hedgefonder innebär en alternativ approach till bland annat ovannämnda tillgångsklasser för den som vill ta på sig olika typer av risk för att hitta nya källor till avkastning som ett extra utöver övriga tillgångsklasser.

Tillgångsförvaltare för dessa strategier kan använda en rad olika investeringsmetoder för att generera dessa differentierade avkastningar, samt minimera inverkan av vad som händer på bredare kapitalmarknader. Detta innebär att hedgefondförvaltare kan använda verktyg och metoder som vanligtvis inte används av mer traditionella förvaltare:

 • Shorting
  Detta gör det möjligt för tillgångsförvaltare att söka vinst från en tillgång eller ett värdepapper som faller i pris genom att sälja en aktie och sedan köpa tillbaka den till ett lägre pris. Tillgångsförvaltare parar ofta ihop värdepapper i ett försök att registrera vinst när det ena är på uppgång och det andra på nedgång.
 • Hävstångseffekt
  Kapitalförvaltare kan låna pengar från banker för att utöka storleken på sin portfölj och eventuellt förbättra sin avkastning. Detta förhållningssätt kan dock även förstora eventuella förluster.
 • Derivat
  Finansiella instrument som aktieterminer eller låneförpliktelser mot säkerhet ger kapitalförvaltare tillgång till varierade risk- och avkastningskällor.
 • Privata investeringar
  Kapitalförvaltare har ofta möjlighet att få tillgång till icke-noterade tillgångar, vilket breddar deras potentiella investeringsuniversum avsevärt.
 • Ökad koncentration
  Portföljer består ofta av så få som 10–15 investeringar, vilket förstorar effekten av var och en på den övergripande strategins resultat.
Vissa specialiserade tillgångsförvaltare kanske också söker efter specifika typer av situationer att investera i som till exempel fusioner och uppköp eller nödställda företag.
Critical thinking, critical issues

Hedgefonder: The comeback kid?

Lyssna på Deborah Wardle, Dave McMillan och dr Sushil Wadhwani (investeringschefr för PGIM Wadhwani) som diskuterar en del av de viktigaste frågorna kring hedgefondinvesteringslandskapet.
Bidragsgivare
John Jackson
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter