Sekretessmeddelande för EES Bilaga 1 

Dessa är de huvudsakliga rättsliga grunderna som motiverar vår användning av dina uppgifter:

 
Samtycke: Om du har samtyckt till vår användning av din information kommer du att ha fått ett samtyckesformulär i samband med sådan användning och kan återkalla ditt samtycke enligt vad som anges i sådant formulär eller genom att skicka e-post till oss på  privacycoordinator@mercer.com.
Fullgörande av avtal: där dina uppgifter är nödvändiga för att ingå eller utföra vårt avtal med dig.
Rättslig skyldighet: där vi behöver använda dina uppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
Berättigade intressen: där vi använder dina uppgifter för att uppnå ett berättigat intresse och våra skäl för att använda dem uppväger eventuella skador på dina dataskyddsrättigheter.
Rättsliga anspråk: där dina uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna försvara, åtala eller göra anspråk mot dig, oss eller en tredje part.