Alternative investeringer gennem private markets og hedgefonde

Vi kan hjælpe dig med at generere nye ideer og innovere gennem private markets og hedgefonde. Vores tilgang dækker saminvesteringer, infrastruktur, fast ejendom, sekundære investeringer, private equity- og venturekapitalfonde sammen med en lang række hedgefond-strategier. I arbejdet med at levere holistiske løsninger og i bestræbesen for at nå dine investeringsmål integrerer vi også bæredygtige investeringsovervejelser, såsom mangfoldighed, lighed og inklusion (DEI) og impact-investing.

Hvorfor søger investorer mod allokering til alternative investeringer?

Alternative aktivklasser kan indarbejdes i en lang række investeringsstrategier, tilgange og risikoprofiler. De giver dig mange muligheder for at sammensætte en portefølje, der passer til dine investeringsbehov – uanset om du er på udkig efter nye kilder til afkast eller blot ønsker at diversificere væk fra traditionelle, børsnoterede aktier og obligationer.

Alternative investeringer giver en mulighed for at beskytte mod udsving i aktier, gardere sig mod inflation og opnå bedre afkast. Hedgefonde kan være en fantastisk måde til at diversificere sig ud af aktier, uden at gå på kompromis med afkastet. Private equity-investeringer har til formål at opnå et betydeligt højere afkast end børsnoterede aktier. Reelle aktiver, såsom infrastruktur og fast ejendom, søger at give lignende fordele og samtidig give en beskyttelsesforanstaltning mod inflation. Markedet for Impact-investing giver investorer alsidige og levedygtige muligheder for at fremme sociale og miljømæssige løsninger gennem investeringer, der også giver et økonomisk afkast. Vores globale størrelse, viden og ressourcer kan hjælpe dig med at få adgang til alle typer af alternative investeringer, og skræddersy løsninger der dækker dine behov.

Typer af alternative investeringer

Private markets

Private markeder tilbyder diversificering væk fra børsnoterede markeder og potentialet for overbevisende risikojusterede afkast. De tilbyder også en illikviditetspræmie og har potentialet til at yde større beskyttelse mod markedschok.

Hedgefonde

Hedgefonde udgør et investeringsværktøj, der kan skabe diversificering (i forhold til både aktie- og renterisiko) med minimal afvejning i forhold til afkast.

Fordele ved alternative investeringer

 • Nye ideer, innovation og diversificering

  Alternative investeringer kan diversificere din portefølje og introducere nye innovative ideer og strategier.
 • Mulighed for bedre afkast

  Alternative investeringer tilbyder en anden afkastprofil for en institutionel portefølje. De har tendens til at have lav korrelation til aktier og obligationsmarkeder, hvilket tilføjer diversificering eller afdækning mod markedsnedgange.
 • Integrer ESG, DEI og impact

  Der er et stigende antal bæredygtige investeringsstrategier indenfor private markets. Disse tilbyder dig muligheden for at adressere dine forretningsmål og udvikle en holistisk plan, der søger at reducere risikoen, mens du maksimerer afkastet.

Tre overvejelser i forbindelse med alternative investeringer

En allokering til disse aktivklasser er en langsigtet forpligtelse. I mange tilfælde allokeres kapital over en periode på flere år. Det gør det vigtigt gradvist at opskalere din investering gennem en veletableret cash flow management strategi. Vi kan hjælpe dig med at planlægge din allokeringsstrategi, og tilføre kapital, når det er nødvendigt, uden at forstyrre andre områder af din portefølje.

Etablering og pleje af relationer til kapitalforvaltere er en vigtig del af den alternative investeringsproces. Vi har langvarige og dybt rodfæstede relationer med kapitalforvaltere på tværs af alle alternative aktivklasser verden over – forvaltere, der søger langsigtede, ligesindede investorer. Vi kan derfor tilbyde dig adgang til de strategier og kapitalforvaltere, der passer bedst til dine behov.

Universet af alternative investeringer vokser, efterhånden som kapitalforvaltere innoverer og der opstår nye muligheder. Det kræver global rækkevidde og betydelige research-kapacitet at holde trit med disse ændringer. Vores team af analytikere over hele verden overvåger konstant eksisterende kapitalforvaltere og fonde og er godt positioneret til at identificere de mest passende muligheder for dig.

Integration af alternative investeringer i din portefølje

Uanset om det er første gang, du overvejer alternative investeringer eller har en etableret portefølje, kan vores fleksible tilgang hjælpe dig med at nå dine mål. Vi tilpasser vores tjenester, så de passer til dine krav.
 • Tilgå kapitalforvalter-research

  MercerInsight®, en alliance med eVestment, giver adgang til indsigt og analyse på mere end 6.700 ledere og 35.000 strategier1. Få MercerInsight®.
 • Søg rådgivning

  Vi kan give dig vejledning og rådgivning om din alternative strategi sammen med adgang til vores globale research netværk af kapital-forvaltere Vi hjælper dig med at sammensætte din portefølje. Kontakt os i dag.
 • Implementér en løsning

  Vi kan hjælpe dig med at designe og implementere en investeringsplan, der passer til dine behov og supplerer dine styrker. Vores tilbud omfatter vores fuldt ud udliciterede Chief Investment Officer (OCIO) eller forvaltningstjenester. Se vores løsninger.

Det hele er her: MercerInsight® Community

Gør din søgning enklere. Få strategisk forskning skræddersyet til dine interesser fra eksperter på tværs af investeringsbranchen, herunder Mercer og hundredvis af tredjepartsforlag. Medlemskab er gratis, og det tager kun få sekunder at tilmelde sig.
Bliv medlem af fællesskabet

Alternative investeringsstrategier

Den strategi, du vælger, afhænger af en række faktorer, herunder dine specifikke mål, din risikotolerance og dine likviditetskrav. Vi kan hjælpe dig med at udforske alle de tilgængelige muligheder og tilpasse en strategi, der fungerer for dig.
 • Saminvesteringer

  Saminvesteringer har potentiale til at skabe større diversificering, lavere gebyrer og højere nettoafkast og give en mere skræddersyet eksponering.
 • Impact-investering

  Impact-investeringer har potentiale til at hjælpe dig med at finde en optimal balance mellem at gøre en positiv forskel og opnå bedre afkast.
 • Infrastruktur

  Investeringer i infrastruktur har potentiale til at levere større diversificering, beskyttelse mod inflation og langsigtet bæredygtighed.
 • Private debt

  Strategier for private debt har potentiale til at give et højere udbytte end listede obligationer og bevare potentialet for kapitalvækst.
 • Private equity

  Private equity-strategier udnytter muligheder fra det store antal virksomheder, der er registreret under privat ejerskab.
 • Fast ejendom

  Investering i fast ejendom er knyttet til vigtige sektorer i realøkonomien, herunder langsigtede tendenser såsom befolkningsforandringer.
 • Sekundære investeringer

  Sekundære investeringer har potentiale til at levere større diversificering og gøre dine penge i stand til at arbejde hurtigere end ved at investerere på primære markeder.
 • Hedgefonde

  Hedgefonde er designet til at give diversificering i forhold til både aktie- og renterisici med minimalt afkald på afkast.
 • Mangfoldighed, lighed og inklusion

  DEI-investering handler om at allokere til forskellige fonde, der drives af kvinder eller personer af anden etnisk herkomst, primært inden for private equity-sektoren.

Vores tilgang til alternative investeringer kan formes, så den passer til dig

Vores arbejde begynder med visheden om, at ikke to kunder er ens. Uanset om det er likviditet, målrettede afkast eller kendskab til private markets, har hver organisation sine egne unikke krav. Vi ved, at pensionsudbydere, legatinvesteringsfonde, forsikringsselskaber og formueforvaltningsselskaber alle vil have forskellige tilgange og behov. Vores fleksible tjenester giver os mulighed for at opfylde disse krav.

Vi bygger fleksible, løsninger for private markets på tværs af alle aktivklasser. Disse er designet til at hjælpe med at opfylde den enkelte kundes særlige behov, mål og risikovillighed. Vi tilbyder en række tjenester, fra likviditetsbudgettering og strategidesign til dybdegående due diligence og standardiseret rapportering. Vores dedikerede, erfarne teams strømliner selv de mest komplekse processer for at gøre vores kunders liv nemmere.

Vores proces til udvælgelse af fonde er streng. Mercer gennemgår som regel mere end 2.000 fondsudbud hvert år. Efter denne globale gennemgangsproces udfører vi due diligence, foretager bedømmelser og kommer med anbefalinger til investeringer. Disse er baseret på hver kundes unikke porteføljemål, likviditetskrav og risikotolerance.

Diversificer din portefølje med private markeder

Investeringsstrategier, der fungerede i tidligere cyklusser, fungerer ikke nødvendigvis i fremtiden. For investorer, der ønsker at diversificere deres porteføljer, spiller private markedsinvesteringer en vigtig rolle. De tilbyder adgang til privat forhandlede transaktioner, der ikke er tilgængelige gennem offentlige markedsinvesteringer. Vores ekspertise og kapaciteter på private markeder kan hjælpe med langsigtet porteføljevækst.

Relaterede indsigter


  Vi er her for at hjælpe dig med at nå dine investeringsmål

  Kontakt vores specialister inden for alternative investeringer i dag