Investeringsløsninger og OCIO-tjenester til institutionelle investorer

Vi tilbyder research, finansielle værktøjer og investeringsløsninger, der hjælper dig med at nå dine investeringsmål. Vi kan blive din udliciterede Chief Investment Officer (OCIO). Vi arbejder som en forlængelse af dit team og tager os af problemstillinger såsom investeringsforvaltning og due diligence. Vi dækker også risikoreduktion, bæredygtighed, alternative investeringer og omkostningsstyring. Vi tilpasser vores tjenester, så de passer til dine krav, og finder den bedste måde at fremtidssikre din portefølje på.

Håndtering af almindelige investeringsudfordringer

Afbalancering af investorrisici, afkast og omdømmekrav er blevet en stadig mere kompleks udfordring. Investorer skal være i stand til at træffe effektive beslutninger. De har derfor brug for adgang til den rigtige ekspertise og de rigtige ressourcer. Derfor søger mange investorer eksternt efter strategisk rådgivning om porteføljeforvaltning, adgang til forvalter-research og support til aktivallokering og daglig drift.

Investorer bruger udliciterede investeringsløsninger til at løse en række almindelige udfordringer. Disse omfatter omkostningspres, ineffektivitet i driften, ressourcebegrænsninger, lovgivningsmæssige ændringer, forvaltersøgning, adgang til private markets-muligheder, integration af miljømæssige, sociale og ledelses-anliggender i porteføljer og impact-investering.

Flere og flere investorer anerkender fordelene ved at samarbejde med eksterne og upartiske udbydere af finansielle tjenester. Der er dog fortsat nogle forbehold og myter. Disse omtales nedenfor.

Almindelige myter om investeringsløsninger og OCIO

Disse løsninger er i bund og grund de samme med forskellige betegnelser anvendt i forskellige regioner. Uanset hvilket navn der bruges, har de alle til formål at levere porteføljeløsninger, der hjælper institutionelle investorer med at nå deres finansielle mål mere effektivt. Vi kalder dem investeringsløsninger. Vi kan hjælpe dig med at finde de værktøjer og strategier, der fungerer bedst for din(e) portefølje(r). Vi er meget fleksible og samarbejder med dig på den måde, der passer bedst til dine behov.

Det er altid vores kunder, der har det sidste ord. Vi tilpasser vores tjenester, så de passer til dine behov, og alle investeringsbeslutninger træffes i overensstemmelse med dine mål og din risikovillighed. Ved at uddelegere visse daglige ansvarsområder for porteføljeforvaltning til vores team, drager du fordel af en stor og erfaren partners ekspertise. Vi hjælper dig med at styre risiciene i dine kundeporteføljer og identificere nye markedsmuligheder. Vi reducerer også byrden ved implementering, overvågning og rapportering. Dette giver dig tid til at fokusere på de vigtigere ansvarsområder i din rolle.

Alle investorer er forskellige med deres egne mål, målsætninger og udfordringer. Uanset størrelsen af din portefølje og dit firma kan vi hjælpe ved at levere skræddersyede investeringsstrategier. Disse implementeres, styres og overvåges af specialister, og er afstemt med dine interesser.

Du kan vælge de løsninger, der passer til dig. Vi tilbyder alt fra skræddersyet design og implementering af investeringer til overvågning af forvaltere. Vi er her for at støtte dig og kan tilpasse os dine skiftende krav undervejs.

Vigtige overvejelser for institutionelle investorer

Efterspørgsler og udfordringer for porteføljeforvaltere er stigende. Presset stiger for at udforske nye muligheder og opnå overbevisende afkast. Vi har identificeret tre vigtige overvejelser, der kan hjælpe dig med at positionere din portefølje til succes.

Erfaring har vist os, at præcis og intuitiv porteføljeforvaltning og due diligence er afgørende. De vil hjælpe dig med at føle dig sikker på, at dine investeringer opfylder dine behov, og at din aktivallokering er blevet testet under flere scenarier.

Investorer inddrager ESG-overvejelser i porteføljer. De retter også deres opmærksomhed mod mangfoldigheds-, ligheds- og inklusionsanliggender (DEI) i forhold til både forvaltere og strategier. De søger at finde en balance mellem at gøre det rigtige og leve op til investeringsforpligtelser. Dette kaldes også impact-investering. Vi arbejder sammen med kunder om at imødekomme denne udfordring og om at finde en optimal balance, der bedst opfylder deres behov.

Alternative investeringer giver en mulighed for at beskytte mod udsving i aktier, gardere sig mod inflation og opnå bedre afkast. Hedgefonde kan være en fantastisk måde til at diversificere sig ud af aktier, uden at gå på kompromis med afkastet. Private equity-investeringer har til formål at opnå et betydeligt højere afkast end børsnoterede aktier. Reelle aktiver, såsom infrastruktur og fast ejendom, kan give lignende fordele sammen med en beskyttelsesforanstaltning mod inflation. Vores globale størrelse og ressourcer kan hjælpe dig med at få adgang til alle typer af alternative investeringer, der er skræddersyet til dine behov og til konkurrencedygtige gebyrniveauer.

Tre trin til optimering af din investeringsproces

Din investeringsstrategi og tilsynsprocesser bør understøtte dine investeringsmål. Der er tre faser at overveje som en del af denne gennemgang.
 1. Gennemgå og tilpas din forvaltningsstruktur
  Det er afgørende at holde styr på din portefølje. Hvis du har brug for at forbedre din forvaltningsmæssige driftsmodel, kan vores investeringsløsninger levere den support, du har brug for, både nu og i fremtiden.
 2. Vurdér din portefølje i forhold til dine fremtidige mål
  Det kræver årvågenhed at forstå, hvordan investeringer præsterer. Investorer skal også søge efter nye muligheder for at fremtidssikre deres porteføljer. Vi kan hjælpe dig med, at sikre at din investeringsstrategi afspejler dine krav til risiko, afkast og omdømme.
 3. Test din evne til at tilpasse dig og reagere på markedsbevægelser
  Du skal være i en position, hvor du kan afbalancere din portefølje hurtigt og effektivt, hvis du står over for markedsudsving. Vi kan hjælpe dig med at implementere optimerede beslutningstagningsprocesser. Disse vil sikre, at din portefølje reagerer og tilpasser sig dine resultatkrav.

Det hele er her: MercerInsight® Community

Gør din søgning enklere. Få strategisk forskning skræddersyet til dine interesser fra eksperter på tværs af investeringsbranchen, herunder Mercer og hundredvis af tredjepartsforlag. Medlemskab er gratis, og det tager kun få sekunder at tilmelde sig.
Bliv medlem af fællesskabet

Alison Bostock deler sin oplevelse


Løsninger, der hjælper dig med at nå dine investeringsmål

Mange investorer søger vejledning og støtte med design af deres investeringsstrategi, forvalter-research og strategiske aktivallokeringer. De søger også hjælp til den daglige drift af deres investeringsprogrammer. Vi kalder disse tjenester investeringsløsninger. Investeringsløsninger kan også omtales som udliciteret investeringsleder (outsourced chief investment officer, OCIO), uddelegerede løsninger eller forvaltningsløsninger.

Vores investeringsløsninger tilbyder en række værktøjer til at hjælpe dig med at løse dine investeringsudfordringer. De yder support til investeringseksperter, mens de stadig giver dig kontrol over dine investeringer. De vil give dig ekstra tryghed og kan hjælpe med at reducere din arbejdsbyrde.

 • Forvaltning og due diligence

  Udnyt vores ekspertise til at udvide dine forvaltningskompetencer og forbedre dine due diligence-processer. Dette vil hjælpe dig med at identificere optimale investeringsmuligheder.
 • Risikostyring

  Vær bedre forberedt med vores risikostyringsstruktur. Dette vil hjælpe dig med at navigere rundt i dagens mest presserende risici og fremtidens potentielle forhindringer.
 • At investere bæredygtigt

  Hvis du ønsker at drage fordel af langsigtede investeringer, der matcher dine mål for bæredygtighed, er det vores opgave at hjælpe dig med at træffe valg, der vil støtte dig i at levere samfundsmæssige gevinster sammen med et godt afkastpotentiale.
 • Forvalter-research og udlicitering

  Vi kan hjælpe dig med at optimere din investeringsstrategi ved at engagere vores globale research-netværk og få adgang til nogle af verdens bedste investeringsforvaltere og idéer.
 • Implementeringstjenester

  Vi vil få en forståelse af dine mål og derefter arbejde som en forlængelse af dit team. Vi hjælper dig med at forbedre din investeringsforvaltning, -ledelse og -implementering. Kontakt os for at få mere at vide.
 • Alternative investeringer

  At opnå eksponering for private aktiver eller hedgefonde kan diversificere en porteføljes risiko- og afkastprofil og samtidig øge dens kapacitet til at håndtere markedsudsving. Udnyt vores ekspertise til at forbedre din adgang til nye muligheder.

Håndtering af komplekse investeringsudfordringer

Vores resultatorienterede løsninger giver et holistisk perspektiv. De giver dig mulighed for at fokusere på de ting, der betyder mest for dig. Vores brede og omfattende erfaring kan hjælpe dig med at opbygge tillid til dine strategiske beslutninger, mens vi handler som din betroede rådgiver og har til formål at hjælpe dig med at opnå succes.
Michael Dempsey

President, Investments and Retirement

Tid, ekspertise og tillid

Lad vores konsulenter give dig den rådgivning, indsigt, implementering og drift, som din portefølje har brug for til at hjælpe dig med at investere trygt. Se, hvad vores udvalg af investeringsløsninger kan betyde for din portefølje i dag.

Relaterede indsigter


  Vi er her for at hjælpe dig med at nå dine investeringsmål

  Kontakt vores investeringsspecialister i dag.