Investeringsrådgivning og -løsninger til almennyttige organisationer

Vi hjælper almennyttige organisationer, såsom velgørenhedsorganisationer og fonde, med at investere i forandring. Vores uafhængige research, rådgivning og skræddersyede investeringsløsninger har til formål at hjælpe dig med at levere bedre investeringsresultater, samtidig med at de forfølger din mission. Vores tjenester tilpasses til dine behov.

Bæredygtig filantropi

Hver almennyttig organisation er unik i sin mission og tilgang, og det bør også være tilfældet for din investeringsportefølje. Dine investeringer skal arbejde på at levere langsigtet vækst, mens de afspejler, hvad din organisation står for. Dette kræver en skræddersyet tilgang til investering for at hjælpe med at sikre, at der ikke er nogen ubehagelige overraskelser, som kan forstyrre din mission eller skade din organisations omdømme.

Ved at inddrage miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer i din investeringsstrategi har du mulighed for at hjælpe med at mindske nogle af disse risici, mens du sikrer, at du holdes ajour med de seneste investeringsmuligheder.

Investeringsovervejelser for almennyttige organisationer

 • Justering

  Ved at tilpasse dine porteføljer til din mission viser du dit engagement i forhold til problemstillinger, der er vigtige for din organisation. Det involverer vurdering af kapitalforvaltere, strategier og leverandører for at sikre, at de er afstemt med dine mål. Det kræver også en gennemsigtig overvågnings- og rapporteringsramme for at sikre, at investeringer forbliver afstemt med dine mål og politikker.
 • Effektivitet 

  Investorer står i øjeblikket over for markedsudsving, så det er vigtigt at opbygge robuste porteføljer og strategisk aktivallokering, der er designet til at levere effektivitet og udnytte muligheder. Dine porteføljer skal overholde din generelle risikovillighed og tage højde for, hvordan gebyrer og andre omkostninger kan påvirke resultatet af dine økonomiske mål.
 • Ekspertise

  Professionel investeringsrådgivning kan hjælpe dig med at navigere et stadigt mere komplekst investeringsmarked og definere en strategi, der er i overensstemmelse med dine mål. Vi kan gennemgå dine investeringer, herunder din aktivallokering og tilgang, i forhold til dine mål og hjælpe dig med at identificere, hvilke områder der skal prioriteres. Vi giver dig gode råd, så du kan føle dig tryg ved din langsigtede investeringsstrategi.
 • Fleksibilitet

  Det er vigtigt, at din portefølje er designet på en måde, der gør den lydhør over for skiftende omstændigheder og markedsbevægelser. Denne fleksibilitet betyder, at du ikke bliver overvældet af uønskede hændelser, og at din portefølje er godt positioneret til at udnytte de potentielle muligheder, der kan opstå. Vi kan hjælpe dig med at integrere fleksibilitet i din strategi og dine porteføljer.
 • Servicestandarder

  Når du arbejder med eksterne rådgivere eller konsulenter, skal du sikre, at de har erfaringen og kapaciteten til at opbygge, administrere og overvåge din portefølje med største omhu. Vi arbejder som en udvidelse af dit team for at hjælpe dig med at håndtere de emner, der er vigtigst for dig, såsom alternative investeringer eller bæredygtighed. Dette vil give dig mulighed for at fokusere på andre prioriteter for at hjælpe dig med at opnå din mission.
 • Bæredygtighed

  Bæredygtig investering er et vigtigt mål for mange investorer. Der er nogle få områder at overveje, herunder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser (ESG), mangfoldigheds-, ligheds- og inklusionsfaktorer (DEI) og impact-investeringsmuligheder, som søger at hjælpe investorer med at håndtere vigtige problemer uden at skulle gå på kompromis med de overordnede økonomiske mål.

Tre trin til gennemgang og fastlæggelse af din strategi

Du bør omhyggeligt gennemgå dine mål og holdninger og vurdere, om de er blevet ændret, og hvordan de kan dokumenteres. Nedenfor er nogle spørgsmål, der kan hjælpe med at guide din gennemgang:

 • Hvad er din tidsramme for investering?
 • Hvilket afkast har du brug for?
 • Hvor meget planlægger du at bruge?
 • På hvilket tidspunkt påvirker fallende markeder din evne til at opfylde dine investeringskrav?
 • Hvad er dine bæredygtighedsmål?
 • Hvilke positive effekter ønsker du, at dine investeringer skal have?
 • Hvem er dine interessenter, og hvad har de brug for? Er rapportering for eksempel påkrævet?

Det er vigtigt at tilpasse din investeringsstrategi til dine mål og holdninger. Du bør overveje at have et bredt mulighedssæt til rådighed på tværs af hele spektret af aktivklasser. Traditionelle aktivklasser, såsom offentlige aktier, obligationer og fast ejendom, vil muligvis ikke levere det samme afkast i fremtiden.

Overvej, hvordan din strategi hjælper dig med at nå disse mål og vurdér andre muligheder, hvis din nuværende strategi ikke hjælper dig med at nå dem. Hvilken strategisk aktivallokering hjælper dig med at opnå dit nødvendige bæredygtige afkast, giver dig mulighed for at investere med den nødvendige hastighed, og passer til din risikovillighed? Hvordan kan du sikre, at dine investeringer har en positiv indvirkning og er bæredygtige?

Når dine mål og din strategi er blevet defineret, skal du udlicitere og allokere til de kapitalforvaltere, der er bedst placeret til at levere værdi for pengene og hjælpe dig med at nå dine mål. Indfør en proaktiv gennemgangsproces så du kan ændre dem, når det er nødvendigt.

 • Tjener dine formueforvaltere dig godt?
 • Hvad ønsker du at diskutere eller beslutte på bestyrelses-/komité-/ ledelsesniveau?
 • Findes der andre måder at investere på, som kan give dig mere tid til at fokusere på din kernemission? 
 • Ønsker du mere kontrol over den type af virksomheder, som din portefølje eksponeres for?
 • Har du et team på plads, der har ekspertise til at træffe investeringsbeslutninger, eller ligger dette hos bestyrelsen eller et udvalg, har de den nødvendige investeringsekspertise?

Igangværende investeringsrådgivning for en stor britisk velgørende fond

En stor velgørende fond, som vi arbejdede med i Storbritannien, ønskede at opbygge en langsigtet strategi, der inkorporerede bæredygtighed og evnen til at finansiere de tilskud og bevillinger, som er hjertet i fondens mission. Fondens investeringer var ikke diversificerede og blev udsat for en potentielt væsentlig risiko fra faldende aktivpriser.

I mellemtiden var bestyrelsesmedlemmerne nødt til at administrere de driftsmæssige aspekter af deres investeringer, men fondens interne team havde ikke ressourcerne og ekspertisen til at gøre det.

Vi samarbejdede med fondens bestyrelse om at udvikle en klar strategi, der var designet til at støtte et bæredygtigt tilskudsniveau hvert år, mens vi ønskede at fastholde den reelle værdi af fondens aktiver på lang sigt. Sammen implementerede vi en robust, diversificeret og ESG-bevidst investeringsstrategi, der hjalp med at reducere risici og positionere fonden med henblik på at få adgang til potentielle muligheder.

Vi implementerede derefter strategien på vegne af vores kunde gennem en række højt ratede kapitalforvaltere, der blev gennemgået og vurderet af vores globale research-team. Vi hjalp dem effektivt med at få adgang til muligheder inden for private markets uden behov for yderligere interne driftsmæssige ressourcer. Kunden træffer nu investeringsbeslutninger baseret på bedre rapportering og gennemsigtighed vedrørende deres portefølje. Ved at arbejde som en forlængelse af deres team giver vi vores kunde mulighed for at fokusere på andre prioriteter for deres mission.

Vigtige fordele for kunden:

 • Forbedret forvaltningsstruktur

 • Kapitalforvaltere og strategier

 • Integration af ESG-overvejelser

 • Reducerede investeringsomkostninger og -risici

 • Forbedret overordnet afkast


Almindelige spørgsmål fra almennyttige investorer 

Vi kan hjælpe dig med at forbedre sandsynligheden for at opnå et bedre investeringsafkast ved at fokusere på tre nøgleområder, der er afgørende for enhver investeringsstrategi.

 1. Porteføljesammensætning: Vi kan hjælpe dig med at gennemgå din strategiske aktivallokering og integrere alternative aktivklasser såsom muligheder på private markeder, der er designet til at levere stærke afkast.
 2. Forbedret forvaltning: Vi kan hjælpe dig med at definere og udvikle en stærk forvaltningsstruktur, der er designet til at hjælpe dig med at træffe bedre informerede beslutninger og implementere dem effektivt.
 3. Administration af omkostninger: Omkostningerne kan påvirke resultaterne betydeligt og er en afgørende faktor. Vi kan udnytte vores størrelse til at forsøge at hjælpe dig med at reducere både dine direkte og underliggende omkostninger.

Implementeringstjenester, som nogle gange omtales som OCIO eller forvaltning, giver dig ekspertisen fra et specialiseret investeringsfirma og er designet til at hjælpe dig med at styre dine investeringer. Du kan bruge tjenesterne til at hjælpe dig med at træffe og udføre investeringsbeslutninger om vigtige emner, såsom aktivallokering og valg af kapitalforvalter, eller du kan gøre dem i stand til at træffe beslutninger på dine vegne.

Vi har omfattende erfaring med implementering og kan udføre investeringsbeslutninger hurtigt, effektivt og på en risikokontrolleret måde på dine vegne. At samarbejde med os betyder, at du kan udnytte vores ekspertise og driftserfaring og få adgang til et dedikeret team, der forstår din organisation og dine behov. Vi stræber efter at levere stordriftsfordele, dygtige kapitalforvaltere og potentielt sænke omkostninger.

Private markets såsom infrastruktur, private equity, private debt og fast ejendom kan alle tilbyde dig vigtige kilder til potentielle afkast og indtægter, der ikke er lige så forbundet med public equity- og obligationsmarkeder. 

Men det er ikke ligetil at få adgang til disse muligheder. Når du leder efter en investeringspartner, skal du lede efter én med kapacitet til stordrift, erfaring og stærke relationer med dygtige kapitalforvaltere over hele verden, hvilket betyder, at de kan være i en position til at hjælpe dig med at opbygge en alternativ investeringsportefølje.

Omfattende overvågning, rapportering og engagement er afgørende for en vellykket proces til vurdering af en kapitalforvalter. Ved at have en solid forståelse af kapitalforvalterens strategi, tilgang og specifikke eksponeringer kan du forstå kapitalforvalterens mønstre og træffe bedre beslutninger.

Vi foretager omfattende undersøgelser af tusindvis af kapitalforvaltere og strategier og leverer rapportering via vores MercerInsight®-researchplatform. Den er integreret i de løsninger, og den rådgivning, vi leverer til vores kunder.

Selvom det er ekstremt vanskeligt at forudsige, hvor det næste økonomiske chok kommer fra, er det vigtigt, at din portefølje er diversificeret, og denne diversificering gennemgås og testes regelmæssigt.

Diversificering opnås gennem en blanding af kapitalforvaltere, aktivklasser og eksponeringer. De fleste almennyttige investorer er i en god position til at investere i mindre likvide aktivklasser, og disse kan hjælpe med at reducere udsving i din portefølje.

Vi kan hjælpe dig med at opbygge en diversificeret portefølje og strategisk aktivallokering, der er godt positioneret for fremtiden, og som også giver dig mulighed for at drage fordel af korte til mellemlange muligheder, der kan opstå.

Vi har årtiers erfaring med at hjælpe kunder over hele verden med at integrere bæredygtighed i deres porteføljer. Dette omfatter ESG, impact-investering og DEI-strategier. Vi kan hjælpe dig med at opbygge en portefølje og strategi, der understøtter din organisations bredere mål.

Vi kan samarbejde med dig om at udvikle de politikker og principper, der er afstemt med dine krav, og vi vil samarbejde med dig for at sikre, at disse udføres, overvåges og udvikles over tid. Mercer er underskriver af FN’s principper for ansvarlig investering.

Vi kan hjælpe dig med at udvikle og udføre en mangfoldigheds-, ligheds- og inklusionspolitik (DEI) og -proces i dine investeringsporteføljer. Vi yder rådgivning om KPI’er og en struktur til overvågning af disse KPI’er for alle kapitalforvalterne i din portefølje. Vi lægger stor vægt på mangfoldighed og inklusion, når vi overvåger og udvælger kapitalforvaltere.

DEI er en del af Mercers sociale ansvar som en global virksomhed. Det er en af vores kerneværdier, og vores arbejde på dette område fokuserer på en forpligtelse over for medarbejdere, kunder og de lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed. Vores ESG-udvalg fører tilsyn med mangfoldigheds- og inklusionsproblemer i virksomheden, herunder overvågning og rapportering.

Det hele er her: MercerInsight® Community

Gør din søgning enklere. Få strategisk forskning skræddersyet til dine interesser fra eksperter på tværs af investeringsbranchen, herunder Mercer og hundredvis af tredjepartsforlag. Medlemskab er gratis, og det tager kun få sekunder at tilmelde sig.
Bliv medlem af fællesskabet

Investeringsløsninger, der passer til dine behov

 • Implementering og OCIO

  Vi kan hjælpe dig med at definere, udvikle og implementere din investeringsstrategi ved at håndtere områder som forvaltning, risiko, bæredygtighed og diversificering. Vi tilpasser vores tjenester, så de passer til dine behov, og hjælper dig med at nå dine investeringsmål.
 • Bæredygtige investeringer 

  Vi hjælper dig med at opbygge en bæredygtig investeringsstrategi, der integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser (ESG), mangfoldigheds-, ligheds- og inklusionsfaktorer (DEI) og søger en optimal blanding af positive ændringer og positive afkast.
 • Alternative investeringer

  Ved at udnytte vores kendskab til hundredvis af kapitalforvaltere over hele verden kan vi hjælpe dig med at identificere og udvælge nye investeringsstrategier, muligheder, idéer og innovationer på tværs af private markets og hedgefonde. 
 • Strategisk research 

  Bliv medlem af MercerInsight ® Community i dag for at få adgang til strategisk forskning fra hundredvis af eksperter over hele verden, herunder Mercer og tredjepartsforlag. Det er gratis og nemt at tilmelde sig.
 • Kapitalforvalter-research 

  Ved at abonnere på MercerInsight ® , en alliance med eVestment, kan du få adgang til data, analyser og vores forskning om kapitalforvaltere og tusindvis af investeringsstrategier på tværs af både offentlige børser og private markets. 
 • Styring af investeringsrisici

  Vores Mercer Sentinel-team kan hjælpe dig med at udføre due diligence og mindske driftsrisici på tværs af dine porteføljer og strategier. Vi vurderer kapitalforvaltere, autoriserede agenter og andre tjenesteudbydere for at hjælpe dig med at opfylde dine ledelsesmål.

Vi mener, at vores betydelige størrelse og omfattende ressourcer er bedst i stand til at hjælpe dig med at forstå de finansielle markeder, opbygge en passende investeringsportefølje og fastlægge en langsigtet, bæredygtig strategi, der er i overensstemmelse med din organisations mål og mission.

Relaterede indsigter  Speak to a non-profit investment specialist

  Kontakt os for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med dine investeringsbehov.

  Se vores vigtige meddelelser

  1. ESG-investering henviser til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser, der kan have en væsentlig indvirkning på de finansielle resultater og derfor tages i betragtning sammen med andre økonomiske og finansielle faktorer ved vurdering af investeringsrisiko og afkastpotentiale. Tematisk investering involverer investering med et mål, i det mindste delvist, for at opnå en indvirkning på et miljømæssigt, socialt og ledelsesmæssigt problem, samtidig med at der skabes afkast og mindskes risiko. Som altid skal beslutningen om at investere i ESG-muligheder, som alle andre muligheder, træffes i henhold til en fornuftig proces med det formål at fremme den økonomiske interesse i planen og dens deltagere 
  2. Besparelser kan ikke garanteres.