Strategier for Co-investering for institutionelle investorer

Vi arbejder med hundredvis af højt rangerede kapitalforvaltere over hele verden. De relationer udnytter vi til at hjælpe dig med at finde og udføre co-investeringsmuligheder i bestræbelserne på at nå dine overordnede investeringsmål.

Udvid din portefølje med co-investeringer

Co-investeringer giver flere potentielle fordele såsom lavere gebyrer, forbedret nettoafkast, accelereret kapitaludnyttelse (eller reduktion af J-kurver) samt diversificering. De giver også bedre mulighed for kontrol af din eksponering fordelt på brancher, sektorer og geografi. Hvilket er mere begrænset i primære private equity-investeringer på grund blind-pool opbygningen af traditionelle private equity-fonde.

Co-investeringer indebærer dog også risici og andre overvejelser, der adskiller sig fra investering i private markets fonde. Vores co-investeringsprimer hjælper kunder en bedre forståelse af de potentielle fordele, risici, implementeringsmuligheder og kritiske faktorer ved i forbindelse med co-investeringer.

Vi har omfattende erfaring med at arbejde på markedet for co-investeringer både som konsulent og som en generel- eller begrænset partner. Du kan drage fordel af vores erfaring, vores globale skala og etablerede relationer til at definere en strategi, der er tilpasset dine behov, til at skaffe nye aftaler og foretage due diligence-gennemgange når du skal træffe beslutninger.

Fem almindelige tilgange til co-investeringer

Der er forskellige måder at implementere co-investeringer på i et privat markets program. Investorer, der aktivt deltager i co-investeringer, bruger som regel en af følgende implementeringsformer:
 1. Internt styret med dedikeret personale
  Et internt styret program for co-investeringer er den mest omkostningseffektive løsning, men også den mest ressourcekrævende. Det kræver et dedikeret og specialiseret internt team, for at udføre alle nødvendige funktioner og etablerede processer for co-investeringer.
 2. Internt styret med vejledning fra en rådgiver
  En dedikeret ekstern ressource hjælper dit interne hold med due diligence. I sidste ende er det dig der træffer den endelige investeringsbeslutning. Dette er en billigere løsning i de fleste tilfælde, men det kræver, at du har dine egne generelle partner (GP) relationer og etablerede interne beslutningsprocesser for at kunne agere hurtigt, når der opstår muligheder.
 3. Tredjeparts co-investeringsforvalter/co-investeringsfond
  Ved at investere gennem en tredjepartsforvalters dedikerede co-investeringsfond kan investorer få adgang til co-investeringer med en lav administrativ byrde og færre krav til interne ressourcer. Denne mulighed omfatter dog et ekstra lag med gebyrer til den eksterne kapitalforvalter og giver dig ikke mulighed for at tage investeringsbeslutninger eller skræddersy din portefølje.
 4. Fund-of-one eller separat administreret konto

  Du kan oprette en fund-of-one eller en separat forvaltet konto (separately managed account, SMA) med en kaitalforvalter, der har et co-investeringsteam til at finde, screene, udføre og overvåge co-investeringer på dine vegne. Sammenlignet med co-investeringsfonde giver SMA’er dig bedre mulighed for at tilpasse dine co-investeringer til din overordnede investeringsstrategi.

  Du kan angive målsætningerne for dit co-investeringsprogram (tempo for kapitaludnyttelse, forventet afkast, risikoniveauer) og begrænsninger (størrelse af handler, tilladte geografiske områder og brancher), og bestemme hvor meget du vil deltage i investeringsbeslutninger, samtidig med at du har en ekstern ressource til at styre og overvåge processen.

 5. Co-investeringsløsninger med kapitalforvalter 

  Denne metode involverer investering i en "sidecar"-løsning sammen med en private equity-hovedfond, der forvaltes af den samme GP. Dette giver dig mulighed for at få yderligere del i visse selskaber i porteføljen ud over en allokering til hovedfonden.

  Denne mulighed har som regel fordelagtige gebyrer, men det er kapitalforvalteren, der træffer investeringsbeslutningerne, og investeringerne er begrænset til de virksomheder, der er del af hovedporteføljen.

Vigtige overvejelser ved co-investeringer

Det kræver brede og dybe relationer med generelle partnere (GP) for at finde co-investeringsmuligheder, forblive selektive og diversificere et co-investeringsprogram.

Vi har en proaktiv tilgang til GP'er for løbende at finde muligheder for co-investeringer på tværs af strategier, brancher og geografiske områder. Vi har et etableret netværk af aktive private equity GP'ere og sidder i mange kommanditselskabers rådgivende udvalg (Limited Partner Advisory Committees, LPAC'er).

Vi fokuserer på co-investering sammen med højt ratede GP'ere i transaktioner, der er på højde med GP'ernes evner og historiske succeser. Vi stræber efter at være et vigtigt og værdsat firma for vores GP'er for at finde og få adgang til attraktive muligheder for co-investeringer.

At evaluere en co-investering kræver færdigheder, der er forskellige fra dem, der kræves for at evaluere en fondsinvestering. Når du fastlægger din tilgang, er det vigtigt at overveje dine ressourcer og dit teams færdigheder til at finde og evaluere muligheder og handle inden for en kort tidsramme.

Co-investeringer kræver generelt, at man kan tage hurtigere beslutninger end ved fondsinvesteringer. Derfor er det vigtigt at have dedikerede ressourcer og effektive godkendelsesprocesser, så man er i stand til at understøtte skiftende arbejdsbyrder og handle hurtigt, når det kræves.

Vores omfattende erfaring inden for private markets og co-investeringer, understøttet af effektive kommercielle, juridiske og skattemæssige evalueringsprocesser, styrker vores evne til at identificere og evaluere handler og udføre dem inden for GP'ers forventninger og tidsfrister.

Vi trækker på vores brede private markets team og deres ekspertise i forbindelse med due diligence, evaluering og beslutning om co-investeringer - på tværs af strategier og geografiske områder. Strukturen søger at kontrollere risici og giver samtidig mulighed for effektiv udførelse og tilsyn.

De mest succesfulde programmer for co-investering anvender en disciplineret tilgang. Vi mener, at LP'er, der har forfulgt en konsekvent og diversificeret kapitaludnyttelse i forhold til tidshorisont og handelsstørrelse typisk har klaret sig bedre, når de økonomiske- og/eller markedsmæssige forhold har ændret sig. Vi hjælper dig med at fastlægge en optimal strategi, der er tilpasset dine risiko- og vækstmål.

Hvorfor vælge os til co-investeringer?

Vi har udviklet et omfattende globalt netværk gennem langvarige relationer med anerkendte GP’ere og har en position som et ‘trusted firm’.

Vi tager en proaktiv tilgang med GP'ere for løbende at finde og få adgang til co-investeringsmuligheder på tværs af strategier, sektorer og geografiske områder.

 • Erfarne teams og dokumenterede processer
  Vores specialiserede teams inden for private markets og co-investering har den erfaring der kræves for at finde og få adgang til disse muligheder for co-investeringer. De understøttes af effektive kommercielle, juridiske og skattemæssige evalueringsprocesser, der styrker vores evne til at identificere og evaluere handler og udføre dem inden for GP'ernes forventninger og tidsfrister.
 • Globale muligheder for sourcing af co-investeringer
  Vi har et omfattende globalt netværk og langvarige relationer med højt anerkendte GP’ere, hvorfra vi finder mulige co-investeringer.
 • Fleksibel tilgang
  Vores dedikerede team af erfarne co-investeringseksperter kan hjælpe dig med at fastlægge den bedste tilgang til implementering af co-investeringer i dit program for private markets. Vi er fleksible i vores tilgang til kunder og gennem kombinerede tilbud og tilpassede løsninger, tilbyder vi forskellige niveauer af support til co-investeringer for at imødekomme dine ønsker og behov.
Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter