Investering i private debt

Vi kan hjælpe dig med at opbygge og administrere agile, diversificerede og bæredygtige private debt porteføljer, der er designet til at levere stærkt risikojusteret afkast. Vi fjerner kompleksiteten ved denne aktivklasse ved at fokusere på målsætninger for risiko og afkast, indtægtsretning, fleksibilitet og ESG-integration. Vi bruger vores størrelse til at forhandle bedre gebyrer og give adgang til højt vurderede kapitalforvaltere og strategier.

Derfor er investorer interesserede i private debt

Investorer er interesserede i private debt pga. modstandsdygtighed, diversificering og opnåelse af bedre afkast. Investering i private debt kan give din portefølje adgang til alternative kilder med højere udbytte og fleksibilitet til at investere i den globale realøkonomi. Private debt-investeringer kan også være en effektiv metode til at diversificere sig væk fra børsnoterede obligationer og vækstaktiver.

Investorer i private debt modtager sædvanligvis en udbyttepræmie i forhold til traditionel fast indkomst. Afkastpræmien kan variere afhængigt af investeringsstrategien, men den har været robust i løbet af det sidste årti.

Private debt-lån har typisk en variabel rente. De tilbyder investorerne en vis beskyttelse mod inflation, der kan reducere deres afkast, især sammenlignet med obligationer med fast rente, som mister værdi i et miljø med højere inflation eller stigende renter. I en periode med deflation, med et fald i rentesatserne, kan rentetilskrivninger i private gældsaftaler også hjælpe med at afdæmpe effekten af fald i satser.

Temaer, der driver investeringer i private debt

Nu hvor inflationen vender tilbage, er det svært at opnå ægte udbytte på offentlige markeder. I løbet af det sidste årti og mere har mange investorer med succes opbygget en kerneallokering til private debt, der har til formål at generere den indtægt, der mangler i andre dele af deres porteføljer med fast indkomst.

Mange private debt forvaltere har styrket deres ressourcer til at hjælpe med at identificere muligheder og mindske risici forbundet med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) overvejelser. Ved at investere direkte kan kaptalforvaltere have større indflydelse på lånevilkårene. For eksempel er det blevet mere almindeligt at se långivere tilbyde rentenedsættelser til virksomheder for at opfylde ESG-mål.

Siden den globale finanskrise har banker trukket sig fra at give kredit i lyset af de strammere globale forordninger. Långivere af private debt er trådt ind for at udfylde tomrummet i et forsøg på at hjælpe disse organisationer på vejen til fortsat vækst. Vi mener, at denne tendens vil fortsætte med betydelig vækst og muligheder for investorer over tid.

Private equity er boomet i de seneste år, og flere virksomheder er nu i private hænder frem for børsnoterede på offentlige markeder. Efterspørgslen efter private debt-kapital er vokset for at understøtte udvidelsen af private equity-markedet. Dette har støttet den illikviditetspræmie, der er tilgængelig for private debt-investorer over tid, og vi mener, at den vil fortsætte med at gøre det.

Potentielle fordele ved investering i private debt

Private debt kan give dig flere potentielle fordele, herunder højere afkast, diversificering og adgang til en lang række globale investeringsmuligheder.

Private debt er en illikvid aktivklasse, der ikke handles på de offentlige kapitalmarkeder. Det betyder, at du kan få adgang til en "illikviditetspræmie" som kompensation for at påtage dig denne risiko, hvilket potentielt kan resultere i højere afkast end traditionel likvid kredit.

Private debt er en attraktiv porteføljediversificering, fordi den typisk har en lav korrelation til børsnoterede aktier og obligationer. Den tilfører diversificering gennem lavere uforudsigelighed og indtægtsbaserede afkast.

Kapitalforvaltere af private debt har en mere direkte rolle i oprettelsen af vilkårene for de lån, de giver. Dette giver mulighed for medtagelse af specifik beskyttelse af långivere, hvilket potentielt kan give dig mere sikkerhed som investor.

Valg af en strategi for private debt, der er i overensstemmelse med dine mål

Universet for private debt er ekstremt bredt og tilbyder en bred vifte af strategier, hvorfra du kan vælge at udfylde din portefølje.

Dette er et af de bredeste områder på markedet for private debt. Lån kan foretages direkte til virksomheder i alle størrelser, fra virksomheder med stor kapital hele vejen ned til venturekapital-finansierede opstartsvirksomheder.

Strukturerede kredittransaktioner understøttes normalt af en pulje af aktiver, hvor præstationen afhænger af disse underliggende aktiver. Aktivpuljer kan omfatte ejendom, realkreditlån, forbrugergæld (såsom kreditkort), virksomhedslån og mange andre typer af aktiver. Investeringsstrategier er ofte indviklede og kan give mulighed for højere afkast som kompensation for at påtage sig denne kompleksitet.

Private debt-markeder har en lang række specialområder. Du kan allokere til royalties for musik, film og medier, forsikring, finansiering til sagsanlæg, transport, handel og dedikerede ESG- eller impact-aktiver. Disse nicheområder er indviklede og kræver ofte specialiseret viden, der skaber adgangsbarrierer og øger potentielle afkast.

Dette segment omfatter generelt gæld, der understøttes af virkelige aktiver såsom fast ejendom og infrastruktur. Vores teams inden for private debt arbejder tæt sammen med specialister for at identificere muligheder.

Hvis du er villig til at påtage dig lidt mere risiko i din portefølje for private debt og få adgang til muligheder for formueforøgelse, kan du overveje at allokere til særlige situationer eller strategier for misligholdt private debt. Skævvridninger på kredit- eller aktiemarkeder (uanset om de er aktivspecifikke eller mere omfattende) kan skabe attraktive investeringsmuligheder, dog med højere risiko.

Sådan finder du den rigtige forvalter til dig

Private debt er en ekstremt bred og alsidig aktivklasse, der tilbyder en række forskellige tilgange. Derfor skal du, når du etablerer en portefølje, vide, hvilke stilarter og strategier der passer bedst til dine behov.

Dine investeringsmål og eksisterende beholdninger vil forme, hvordan du håndterer private debt, og hvilke underkategorier du vælger. Vi bruger vores globale rækkevidde og avancerede værktøjer til at vælge forvaltere af høj kvalitet og opbygge porteføljer, der matcher din ønskede risiko- og afkastprofil.

To vigtige faktorer for investering i private debt:

  • 1. Evne til at udnytte stordrift

    At kunne allokere flere penge betyder, at du kan diversificere på tværs af flere forvaltere og aktiver. Det kan også reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten. Adgang til stordriftsfordele gennem en samarbejdsplatform kan hjælpe dig med at nå disse mål.
  • 2. Relationer til kapitalforvaltere

    Adgang til forvaltere af høj kvalitet kræver langvarige relationer. Kapitalforvaltere har ofte brug for at gå hurtigt frem for at få adgang til nye muligheder, og investorer skal have kontanter klar til at allokere hurtigt og effektivt.
Relaterede løsninger
    Relaterede indsigter