Brugsvilkår 

Ikrafttrædelsesdato: Februar 2023

LÆS DISSE BRUGSVILKÅR OG -BETINGELSER ("vilkår") INDEN DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. Velkommen til Mercer.com. Vi henviser til denne hjemmeside eller denne applikation og hele dets indhold, funktioner, design og funktionalitet som "hjemmesiden". Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge dette websted eller enhver tjeneste på denne hjemmeside, tilkendegiver du din accept af disse vilkår. Mercer (US) LLC (“Mercer”) ejer og driver denne hjemmeside på vegne af sig selv og dets datterselskaber rundt om i verden (samlet benævnt “Mercer-selskaberne”) for at levere oplysninger og onlinetjenester til sine brugere for Mercer-selskaberne (“tjenesten”). Fra tid til anden kan Mercer ændre eller modificere Vilkårene. Derfor bedes du fortsætte med at gennemgå vilkårene, når du tilgår eller bruger denne hjemmeside. Din brug af denne hjemmeside eller eventuel tjeneste på denne hjemmeside efter offentliggørelse af ændringer af vilkårene udgør din accept af vilkårene, som ændret. Hvis du på noget tidspunkt ikke ønsker at acceptere vilkårene, skal du ikke bruge denne hjemmeside. Eventuelle vilkår eller betingelser foreslået af dig, der er i tillæg til eller i strid med Vilkårene, afvises udtrykkeligt af Mercer og skal ikke have nogen virkning eller virkning. Disse vilkår regulerer din brug af denne hjemmeside og er adskilt fra vilkårene eller betingelserne i eventuelle andre aftaler, du har indgået med Mercer.

 1. Brugersamtykke til brugsvilkår og -betingelser. Du erklærer, at du har læst og accepterer at være bundet af vilkårene. Du accepterer endvidere: (i) at overholde gældende amerikanske føderale, statslige, lokale og udenlandske love og forordninger vedrørende overførsel af eventuelle oplysninger, der indhentes fra hjemmesiden i overensstemmelse med vilkårene, (ii) ikke at bruge hjemmesiden til ulovlige formål, og (iii) ikke at forstyrre eller afbryde netværk, der er forbundet til hjemmesiden.

 2. Intellektuel ejendom. Denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, tekst, skrifttyper, indhold, fotografier, video, lyd og grafik, er beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker, servicemærker, internationale traktater og/eller andre ejendomsrettigheder og love i USA og andre lande. Hjemmesiden er også beskyttet som et kollektivt værk eller en samling i henhold til amerikanske love om ophavsret og andre love og traktater. Alle individuelle artikler, kolonner og andre elementer, der udgør hjemmesiden, er også ophavsretligt beskyttede værker. Varemærker, servicemærker, handelsnavne, vareudstyr, logoer, design og lyde forbundet med hjemmesiden ejes af Mercer eller tredjeparter. Du accepterer at overholde alle gældende love om ophavsret, varemærker og andre love samt eventuelle yderligere meddelelser om intellektuel ejendom eller begrænsninger, der er indeholdt på webstedet.

 3. Autoriseret brug; Brugsbegrænsninger. Du må ikke bruge hjemmesiden til eventuelt ulovligt formål eller på nogen måde, der er i strid med vilkårene. Du accepterer udelukkende at bruge hjemmesiden til din og din egen organisations brug og gavn, og ikke til videresalg eller anden overførsel til, eller brug af eller til gavn for, nogen anden person eller enhed. Du accepterer, at du ikke vil bruge, overføre, distribuere eller bortskaffe nogen oplysninger på hjemmesiden på nogen måde, der kan konkurrere med eller være til skade for Mercers forretning. Du anerkender, at hjemmesiden er blevet udviklet, udarbejdet, udarbejdet, revideret, udvalgt og arrangeret af Mercer og andre (herunder visse andre informationskilder) gennem anvendelse af metoder og standarder for dømmekraft, der er udviklet og anvendt gennem udgifter af betydelig tid, indsats og penge og udgør værdifulde intellektuelle ejendomsrettigheder og forretningshemmeligheder tilhørende Mercer og sådanne andre. Du accepterer at beskytte Mercers og alle andres ejendomsrettigheder til hjemmesiden under og efter denne aftales løbetid og at overholde alle rimelige skriftlige anmodninger fra Mercer eller dets leverandører om indhold, udstyr eller på anden måde ("leverandører") om at beskytte deres og andres kontraktmæssige, lovbestemte og almindelige retsrettigheder på hjemmesiden. Du accepterer straks at underrette Mercer skriftligt, når du bliver opmærksom på enhver uautoriseret adgang til eller brug af hjemmesiden af nogen part eller på ethvert krav om, at hjemmesiden krænker nogen ophavsret, varemærke eller andre kontraktlige, lovbestemte eller fælles retsrettigheder.

 4. Yderligere brugsbegrænsninger. DU MÅ IKKE KOPIERE, GENGIVE, REKOMPILERE, DEKOMPILERE, AFMONTERE, FORETAGE REVERSE ENGINEERING AF, DISTRIBUERE, UDGIVE, VISE, UDFØRE, ÆNDRE, UPLOADE TIL, SKABE AFLEDTE VÆRKER AF, SENDE ELLER PÅ NOGEN MÅDE UDNYTTE NOGEN DEL AF HJEMMESIDEN, BORTSET FRA, AT DU MÅ DOWNLOADE MATERIALE FRA HJEMMESIDEN OG/ELLER UDSKRIVE ET RIMELIGT ANTAL KOPIER TIL DIN PERSONLIGE BRUG ELLER BRUG I DIN ORGANISATION, FORUDSAT AT ALLE KOPIER BEVARER ALLE MEDDELELSER OM OPHAVSRET OG ANDRE MEDDELELSER OM EJENDOMSRET. UDEN AT BEGRÆNSE DET GENERELLE I DET FOREGÅENDE, MÅ ANALYSEN OG PRÆSENTATIONEN INKLUDERET PÅ HJEMMESIDEN IKKE RECIRKULERES, VIDEREDISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES AF DIG UDEN MERCERS FORUDGÅENDE SKRIFTLIGE SAMTYKKE. ÆNDRING AF HJEMMESIDENS INDHOLD ER EN OVERTRÆDELSE AF MERCERS OPHAVSRET OG ANDRE EJENDOMSRETTIGHEDER. DERUDOVER MÅ DU IKKE TILBYDE NOGEN DEL AF HJEMMESIDEN TIL SALG ELLER DISTRIBUERE DET OVER NOGET MEDIUM, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL OVER-THE-AIR TV ELLER RADIOUDSENDELSE, ET COMPUTERNETVÆRK ELLER HYPERLINK FRAMING PÅ INTERNETTET UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIGT SAMTYKKE FRA MERCER. HJEMMESIDEN OG OPLYSNINGERNE INDEHOLDT DERI MÅ IKKE BRUGES TIL AT OPBYGGE EN DATABASE AF NOGEN ART, OG HJEMMESIDEN MÅ HELLER IKKE OPBEVARES (I SIN HELHED ELLER I NOGEN DEL) I DATABASER TIL ADGANG AF DIG ELLER EVENTUEL TREDJEPART ELLER TIL AT DISTRIBUERE EVENTUELLE DATABASEHJEMMESIDER, DER INDEHOLDER HELE ELLER EN DEL AF HJEMMESIDEN. DU MÅ IKKE BRUGE HJEMMESIDEN PÅ NOGEN MÅDE TIL AT FORBEDRE KVALITETEN AF EVENTUELLE DATA, DER SÆLGES ELLER BIDRAGES AF DIG TIL EVENTUEL TREDJEPART. DU MÅ IKKE BRUGE NOGEN AF DE HANDELSNAVNE, VAREMÆRKER, HJEMMESIDEMÆRKER OG LOGOER, DER VISES PÅ HJEMMESIDEN (SAMLET BENÆVNT "MÆRKER"), UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I DISSE VILKÅR. INTET, DER VISES PÅ HJEMMESIDEN ELLER ANDETSTEDS, SKAL FORTOLKES SOM TILDELING, HVERKEN GENNEM UNDERFORSTÅELSE, ANTAGELSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, AF EVENTUEL LICENS ELLER RETTIGHED TIL AT BRUGE EVENTUELLE MÆRKER. DU IKKE VIL BRUGE HJEMMESIDEN, OPLYSNINGERNE INDEHOLDT DERI ELLER NOGEN AF MERCERS NAVNE ELLER MÆRKER I UOPFORDREDE MAILINGS ELLER SPAM-MATERIALE OG VIL IKKE SPAMME ELLER SENDE UOPFORDREDE MAILINGS TIL NOGEN PERSON ELLER ENHED, DER BRUGER HJEMMESIDEN.

 5. Kommunikationstjenester. Denne hjemmeside kan indeholde nyhedsgrupper, fora og/eller andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter, der er beregnet til at gøre det muligt for dig at kommunikere med offentligheden som helhed eller med en gruppe (samlet benævnt "Kommunikationstjenester"). Du kan blive bedt om at registrere dig for at bruge kommunikationstjenesterne. Du accepterer at opretholde fortroligheden af din adgangskode som følge af din registrering, og du accepterer, at du ikke vil videregive den til nogen anden person eller enhed. Du accepterer, at du er fuldt ud ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode, og at du er ansvarlig for ethvert brud på denne forpligtelse, herunder eventuelle skadeserstatninger, der skyldes eller er forbundet med et sådant brud, uden begrænsning. Du accepterer, at du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din adgangskode. Du accepterer også at kontakte Mercer med det samme, hvis du har grund til at tro, at din adgangskode er blevet kompromitteret.

Vi kan give dig og andre brugere mulighed for at opslå eller indsende indhold via kommunikationstjenesterne på denne hjemmeside. Mercer godkender ikke brugerindlæg, og de bør ikke betragtes som udtryk for Mercers meninger eller synspunkter. Du accepterer, at du er ansvarlig for alt indhold, som du slår op eller på anden måde indsender via kommunikationstjenesterne, herunder dets lovlighed, pålidelighed, hensigtsmæssighed, originalitet og ophavsret. De accepterer, at du kun vil bruge kommunikationstjenesterne til at opslå, sende og modtage meddelelser og materiale, der er passende og relateret til den pågældende kommunikationstjeneste. Som eksempel, og ikke som en begrænsning, accepterer du, at når du bruger en kommunikationstjeneste, vil du ikke:

 • Bagtale, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde andres juridiske rettigheder (såsom rettigheder til privatlivets fred og omtale).
 • Udgive, opslå, uploade, distribuere eller udbrede eventuelle upassende, blasfemiske, ærekrænkende, krænkende, obskøne, uanstændige eller ulovlige emner, navne, materialer eller oplysninger.
 • Uploade filer, der indeholder software eller andet materiale, der er beskyttet af intellektuelle ejendomslove (eller af rettigheder til privatlivets fred eller omtale), medmindre du ejer eller kontrollerer rettighederne dertil eller har modtaget alle nødvendige samtykker.
 • Uploade filer, der indeholder virusser, beskadigede filer eller eventuel anden lignende software eller programmer, der kan skade driften af en anden persons computer.
 • Annoncere for eller tilbyde at sælge eller købe eventuelle varer eller tjenester til eventuelt forretningsformål, medmindre en sådan kommunikationstjeneste specifikt tillader sådanne meddelelser.
 • Afvikle eller videresende undersøgelser, konkurrencer, pyramidespil eller kædebreve.
 • Downloade eventuel fil indsendt af en anden bruger af en kommunikationstjeneste, som du ved eller med rimelighed bør vide, ikke kan distribueres lovligt på en sådan måde.
 • Forfalske eller slette eventuelle forfatterangivelser, juridiske eller andre passende meddelelser eller ejendomsretligt beskyttede betegnelser eller mærkater vedrørende oprindelsen af eller kilden til software eller andet materiale, der er indeholdt i en fil, der uploades.
 • Begrænse eller forhindre eventuelle andre brugere i at bruge og nyde godt af kommunikationstjenesterne.
 • Overtræde eventuelt adfærdskodeks eller andre retningslinjer, der kan være gældende for en bestemt kommunikationstjeneste.
 • Høste eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke.
 • Overtræde eventuelle gældende love eller forordninger.

Mercer er ikke forpligtet til at overvåge Kommunikationstjenesterne. Mercer forbeholder sig dog retten til at gennemgå materialer, der er indsendt til en Kommunikationstjeneste, og til at fjerne alle materialer efter eget skøn. Mercer forbeholder sig ret til at opsige din adgang til en eller alle Kommunikationstjenesterne til enhver tid uden varsel af en hvilken som helst grund.

Mercer vil administrere alle personlige oplysninger, som Mercer indsamler via denne hjemmeside, i overensstemmelse med sin erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på  https://www.mercer.com/footer/privacy-notice. I overensstemmelse med sin erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forbeholder Mercer sig ret til til enhver tid at videregive alle oplysninger, der er nødvendige for at overholde gældende lovgivning, bestemmelser, retsprocesser eller offentlige anmodninger, eller til at redigere, nægte at opslå eller fjerne alle oplysninger eller materialer, helt eller delvist, efter Mercers eget skøn.

Mercer gør ikke krav på ejerskab af de materialer, du leverer til Mercer (herunder feedback og forslag) eller poster, upload, input eller indsende til Kommunikationstjenester (samlet "indlæg"); Men ved at poste, uploader, indtastning, levere eller indsende dit Indlæg, som du tildeler Mercer, dets tilknyttede selskaber, underlicenstagere og andre brugere af denne hjemmeside tilladelse til at bruge dit indlæg i forbindelse med driften af deres virksomheder, herunder, uden begrænsning, Ret til: kopi, distribuere, sende, offentligt vise, offentligt udføre, reproducere, redigere, oversætte og omformatere din indsendelse, og til at offentliggøre dit navn i forbindelse med din indsendelse.

Der vil ikke blive betalt nogen kompensation for så vidt angår brugen af din indsendelse, som angivet heri. Mercer er ikke forpligtet til at opslå eller bruge noget Indlæg, du måtte levere, og kan til enhver tid efter Mercers eget skøn fjerne eller redigere noget Indlæg.

Du forstår også, at alt, hvad du slår op, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-ejendomsretligt beskyttet, og ved at slå op, uploade, indtaste, levere eller indsende dit Indlæg, garanterer du, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til dit Indlæg som beskrevet i dette afsnit, herunder, uden begrænsning, alle de rettigheder, der er nødvendige for at du kan levere, opslå, uploade, indtaste eller indsende Indsendelserne.

 6. Licens. Du erhverver ingen rettigheder eller licenser i eller til webstedet og materialer indeholdt deri bortset fra den begrænsede ret til at bruge webstedet i overensstemmelse med vilkårene.

 7. Sammenkædning og indramning. Mercer forbyder caching af hjemmesiden, uautoriserede hypertekstlinks til denne hjemmeside og indramning af eventuelle materialer, der er tilgængelige via denne hjemmeside. Mercer forbeholder sig retten til at deaktivere uautoriserede links eller rammer og fraskriver sig specifikt ethvert ansvar for indholdet på andre websteder, der er linket til denne hjemmeside. Andre hjemmesider, der er linket til hjemmesiden, har deres egne brugsvilkår og -betingelser og privatlivspolitikker. Adgang til andre hjemmesider, der er linket til hjemmesiden, sker på egen risiko, og Mercer fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med sådanne hjemmesider.

 8. Sammenkædning. Uden specifikt, skriftligt samtykke fra Mercer må du specifikt ikke linke til denne hjemmeside, hverken hjemmesiden eller til nogen anden side, der er placeret et eller flere niveauer ned fra hjemmesiden ("dybt link "), og du må heller ikke hente eller præsentere indhold på denne hjemmeside på en anden hjemmeside ("ramme ").

 9. Rettigheder forbeholdes. Alle nuværende og fremtidige rettigheder i og til forretningshemmeligheder, patenter, ophavsrettigheder, handelsnavne, varemærker, servicemærker, databaser, knowhow og andre ejendomsrettigheder af enhver art i henhold til lovgivningen i enhver statslig myndighed, indenlandsk eller udenlandsk, herunder rettigheder i og til alle applikationer og registreringer vedrørende hjemmesiden ("IE-rettighederne") skal, som mellem dig og Mercer, til enhver tid være og forblive Mercers eksklusive ejendom. Alle nuværende og fremtidige rettigheder til og adkomst til hjemmesiden (herunder retten til at udnytte hjemmesiden og enhver del af hjemmesiden over enhver nuværende eller fremtidig teknologi) er forbeholdt Mercer.

 10. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning. Oplysningerne på denne hjemmeside giver kun et generelt overblik over de omfattede emner, er ikke beregnet til at blive anset for rådgivning om enhver individuel situation, og bør ikke påberåbes som sådan og udgør ikke og er ikke en erstatning for at indhente din egen skattemæssige eller juridiske rådgivning. Du bør forhøre dig hos dine egne forsikrings- og juridiske rådgivere vedrørende specifikke dækningsproblemer. Al forsikringsdækning er underlagt vilkårene, betingelserne og udelukkelserne i de gældende individuelle policer. Mercer kan ikke give nogen forsikring om, at forsikring kan opnås for en bestemt kunde eller for en bestemt risiko.

Du accepterer, at din brug af hjemmesiden er på egen risiko og anerkender, at hjemmesiden og alt indeholdt deri, herunder, men ikke begrænset til, indhold, tjenester, varer eller annoncer, eller eventuelle dokumenter på hjemmesiden ("elementerne") leveres "SOM DE ER OG FOREFINDES" og "SOM TILGÆNGELIGE", uden eventuelle erklæringer, garantier eller betingelser af nogen art, hvad enten udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til hjemmesiden og elementerne, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende erklæringer, garantier eller betingelser for salgbarhed, ikke-krænkelse, adkomst, egnethed til et bestemt formål eller brug, ydeevne, tilgængelighed, rettidighed, nøjagtighed eller fuldstændighed. Mercer garanterer ikke, at hjemmesiden er kompatibel med dit udstyr eller er fri for fejl eller virus, orme eller "trojanske heste" og er ikke ansvarlig for nogen skade, du måtte lide som følge af sådanne destruktive funktioner. Du er enig i, at Mercer, dets leverandører og dets tredjepartsagenter har intet ansvar eller erstatningsansvar for: (i) enhver personskade eller skade, uanset om det skyldes Mercers uagtsomhed, sine medarbejdere, underleverandører, agenter, leverandører eller på anden måde opstår i forbindelse med hjemmesiden; eller (ii) enhver fejl, unøjagtighed, udeladelse, forsinkelse eller anden fejl på hjemmesiden forårsaget af dit computerudstyr eller som følge af din brug af hjemmesiden på sådant udstyr, eller (iii) enhver afhængighed, du placerer på varerne uden vores udtrykkelige samtykke.

Links fra eller til hjemmesider uden for hjemmesiden er kun beregnet til bekvemmelighed. Mercer gennemgår, godkender, godkender eller kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for hjemmesider, der linkes fra eller til mercer.com-hjemmesiden, indholdet af disse hjemmesider, de tredjeparter, der er nævnt deri, eller deres produkter og tjenester. Link til en anden hjemmeside er på egen risiko, og Mercer vil ikke være ansvarlig eller erstatningsansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med linking. Indholdet af andre hjemmesider, tjenester, varer eller reklamer, der kan være knyttet til hjemmesiden, vedligeholdes eller kontrolleres ikke af Mercer. Links til downloadbare softwarewebsteder er kun for nemheds skyld, og Mercer er ikke ansvarlig for eventuelle problemer eller konsekvenser forbundet med download af softwaren. Mercer er derfor ikke ansvarlig for tilgængeligheden, indholdet eller nøjagtigheden af andre hjemmesider, tjenester eller varer, der kan være knyttet til eller annonceret på hjemmesiden. Mercer: (a) giver ingen garanti, udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til brugen af de links, der er angivet på eller til hjemmesiden; (b) garanterer nøjagtigheden, fuldstændigheden, anvendeligheden eller tilstrækkeligheden af andre hjemmesider, tjenester, varer eller annoncer, der kan være knyttet til hjemmesiden; eller (c) giver nogen godkendelse, udtrykkelig eller underforstået, af andre hjemmesider, tjenester, varer eller annoncer, der kan være knyttet til hjemmesiden. Mercer er heller ikke ansvarlig for pålideligheden eller den fortsatte tilgængelighed af de telefonlinjer og det udstyr, du bruger til at få adgang til hjemmesiden. Du forstår, at Mercer og/eller tredjepartsbidragydere til hjemmesiden til enhver tid kan vælge at hæmme eller forbyde, at deres indhold tilgås i henhold til vilkårene.

 11. Begrænsning af ansvar. DU ACCEPTERER, AT DU UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UAGTSOMHED, SKAL MERCER, DETS LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTSAGENTER ER ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER EVENTUEL TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, FØLGESKADER, SÆRLIGE, STRAFBARE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, SELVOM EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR MERCER ER BLEVET UNDERRETTET SPECIFIKT OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN ELLER EVENTUELLE LINKS ELLER ELEMENTER PÅ HJEMMESIDEN ELLER EVENTUEL BESTEMMELSE I VILKÅRENE, SÅDAN AS, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF OMSÆTNING ELLER FORVENTET FORTJENESTE ELLER TABT FORRETNING. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, AFSENDELSE AF EVENTUELLE VIRUSSER, DER KAN INFICERE EN BRUGERS UDSTYR, SVIGT AF MEKANISK ELLER ELEKTRONISK UDSTYR ELLER KOMMUNIKATIONSLINJER, UAUTORISERET ADGANG ELLER EVENTUEL FORCE MAJEURE. MERCER KAN IKKE OG GARANTERER IKKE KONTINUERLIG, UAFBRUDT ELLER SIKKER ADGANG TIL HJEMMESIDEN. NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE SKADESERSTATNINGER, SÅ OVENSTÅENDE UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA LAND TIL LAND. EVENTUELLE RETTIGHEDER, SOM DU MÅTTE HAVE SOM FØLGE AF ANVENDELSEN AF GÆLDENDE LOVE I DISSE RETSKREDSE, PÅVIRKES IKKE AF DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE.

 12. Repræsentationer og garantier. Du erklærer, garanterer og lover, at du: (i) er mindst 18 år gammel og/eller har beføjelse og myndighed til at indgå denne aftale, (ii) kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning, (iii) ikke vil bruge eventuelle rettigheder, der tildeles herunder til eventuelt ulovligt formål, og (iv) kun vil bruge hjemmesiden som angivet i disse vilkår.

 13. Skadesløsholdelse. Du accepterer, for egen regning, at skadesløsholde, forsvare og holde Mercer og dens medarbejdere skadesløse, repræsentanter, Leverandører og agenter, mod ethvert krav, jakkesæt, handling eller anden procedure, i det omfang, det er baseret på eller opstår i forbindelse med din brug af hjemmesiden, eller eventuelle links på webstedet, herunder, men ikke begrænset til: (i) din brug eller nogen, der bruger din computers brug af hjemmesiden; (ii) en overtrædelse af vilkårene af dig eller enhver, der bruger din computer; (iii) en påstand om, at enhver brug af webstedet af dig eller en person, der bruger din computer, krænker enhver IP-rettighed (som defineret heri) tilhørende en tredjepart, eller enhver ret til personlighed eller omtale, er injurierende eller ærekrænkende, eller på anden måde resulterer i personskade eller skade på en tredjepart, (iv) eventuelle sletninger, tilføjelser, indsættelser eller ændringer af, eller uautoriseret brug af, hjemmesiden af dig eller en person, der bruger din computer eller din adgangskode, eller (v) nogen vildledende fremstilling eller brud på repræsentation, garanti eller pagt fra dig indeholdt heri. Du accepterer at betale alle omkostninger, skadeserstatninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), og omkostninger, der tildeles mod eller afholdes af eller i forbindelse med eller som følge af ethvert sådant krav, søgsmål, retshandling eller procedure.

 14. Opsigelse. Enten du eller Mercer kan opsige disse vilkår med eller uden årsag til enhver tid og med øjeblikkelig virkning. Du kan opsige ved at ophøre med din brug af webstedet og tilintetgøre alle materialer, der er indhentet fra hjemmesiden. Disse vilkår ophører øjeblikkeligt uden varsel fra Mercer, hvis Mercer efter eget skøn vurderer, at du ikke har overholdt nogen bestemmelse i disse vilkår. Ved opsigelse af dig eller ved opsigelse af Mercer, skal du straks destruere alle materialer, der er hentet fra hjemmesiden og eventuelle kopier deraf. Afsnit 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 og 23 skal overleve enhver opsigelse af disse vilkår.

 15. Gældende lov. Disse vilkår reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i USA og staten New York, uden at give retsvirkning til lovkonfliktprincipper deraf. Du accepterer at underkaste dig den personlige jurisdiktion tilhørende de statslige og føderale domstole i New York County med hensyn til eventuelle retssager, der opstår som følge af denne aftale, og giver afkald på eventuel indsigelse mod berettigelse eller bekvemmelighed af værneting i sådanne domstole.

 16. Adgang uden for USA. Hvis du vælger at tilgå hjemmesiden uden for USA, er du ansvarlig for overholdelse af udenlandske og lokale love. Mercer må ikke yde forsikrings- eller genforsikringsbroking, risikorådgivning, krav eller andre tjenester eller yde nogen fordel i det omfang, at leveringen af sådanne tjenester eller fordele ville overtræde gældende lovgivning eller udsætte Mercer eller dets associerede selskaber for nogen sanktion, forbud eller begrænsning i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolutioner eller under andre handelsmæssige eller økonomiske sanktioner, love eller forordninger Ved at bruge hjemmesiden erklærer og garanterer du, at du overholder alle lokale og udenlandske love.

 17. Diverse. Officiel korrespondance skal sendes med post til:

 Mercer (USA) LLC

 Office of the General Counsel

 Att.: Website Inquiries

 1166 Avenue of the Americas

 New York, New York 10036

 18. Visse områder af denne hjemmeside er underlagt yderligere brugsvilkår. Ved at bruge sådanne områder eller dele deraf accepterer du at være bundet af de yderligere brugsvilkår, der gælder for sådanne områder. 

 19. Adskillelse. Hvis eventuel bestemmelse i disse vilkår findes ulovlig, ugyldig eller af en eller anden årsag ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse anses for at være adskilt fra resten af disse vilkår og skal ikke påvirke lovligheden, gyldigheden og retskraften af eventuelle resterende bestemmelser.

 20. Ingen tildeling. Bestemmelserne i disse Vilkår vil være til gavn for og bindende for hver Mercer og dennes efterfølgere og erhververe og beslægtede personer, og du og dine arvinger, eksekutorer, administratorer, efterfølgere, tilladte erhververe og personlige repræsentanter. Du må ikke overdrage disse vilkår eller dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Mercer, som kan tilbageholdes efter Mercers eget skøn. Mercer kan overdrage disse vilkår og dets rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår uden dit samtykke.

 21. Ingen afkald. Intet samtykke eller afkald fra nogen af parterne til eller på eventuel overtrædelse eller misligholdelse af den anden part i udførelsen af dennes forpligtelser i henhold til disse vilkår, vil blive anset for eller fortolket som et samtykke til eller afkald på en fortsat overtrædelse eller misligholdelse eller eventuel anden overtrædelse eller misligholdelse af disse eller eventuelle andre af den pågældende parts forpligtelser. Intet samtykke eller afkald vil være gældende, medmindre det er skriftligt og underskrevet af begge parter.

 22. Hele aftalen.  Disse vilkår og betingelser for brug udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til genstanden herfor.

 23. Ophavsretsagent

Mercers ophavsretsagent for meddelelser om påstande om krænkelse af ophavsret kan kontaktes på:

 Mercer (USA) LLC

 Office of the General Counsel

 Att.: Ophavsretsagent

 1166 Avenue of the Americas

 New York, NY 10036 

Hvis du mener, at der er eventuelt indhold på hjemmesiden, der krænker dit ophavsretligt beskyttede værk, bedes du tilvejebringe følgende oplysninger for Mercers ophavsretsagent:

(a) en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten,

(b) en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket,

(c) en beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder er krænkende, er placeret på denne hjemmeside,

(d) din adresse, telefonnummer og e-mailadresse,

(e) en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omtvistede brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven, og

(f) en erklæring fra dig, afgivet under straf for mened, om at ovenstående oplysninger i din meddelelse er nøjagtige, og at du er ejeren af ophavsretten eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten.

Læs Modern Slavery Statement Act