En strategisk tilgang til diversitet, lighed og inklusion kan hjælpe medarbejdere og lokalsamfund med at trives 

Sunde organisationer arbejder i stigende grad med at integrere diversitets-, ligheds- og inklusionsforanstaltninger (diversity, equity and inclusion, DEI) i hele virksomheden.

Fokus på diversitet, lighed og inklusion (diversity, equity and inclusion, DEI) har udviklet sig fra “godt at have” til en forretningsmæssig nødvendighed - fremskyndet af en global bevægelse mod racemæssig retfærdighed og lighed. Forbrugere, investorer, lokalsamfund og talenter søger nu efter virksomheder, der gør fremskridt med hensyn til sociale bæredygtighed – og fremmer den sociale del af ESG, som har DEI i centrum. 

Når ledere proaktivt arbejder for at fremme lighed, vil de se en tendens til forbedringer i deres bundlinjer. Medarbejderoplevelsen bliver mere tiltalende – organisationer er bedre rustet til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere, og de er mere engagerede og motiverede til at øge produktiviteten og ydeevnen. Og når arbejdsstyrken omfatter medarbejdere med forskellige baggrunde, der føler sig bemyndiget til at præsentere ideer, der kommer fra forskellige erfaringer, vokser innovationen.

Derfor integrerer flere organisationer DEI-foranstaltninger i deres strategier og skaber målbare forretningsmål omkring dem. Det betyder at integrere DEI-overvejelser på tværs af: 

  • Engagement, ansvarlighed og lederskab
  • Organisationsdesign og -ledelse
  • Ligelønsforpligtelser og -analyse
  • Personalestrategi og karriereudvikling
  • Økonomisk trivsel, sundhed og omsorg
  • Organisatorisk fleksibilitet
  • Politikker og ordninger
Da førende organisationer stræber efter at gøre en forskel, har de også indflydelsen til at udvide forandring indefra og ud, hvilket bidrager til et mere åbent og inkluderende samfund.
Organisationer bliver i stigende grad evalueret på, hvor godt de klarer sig i forhold til kriterier ud over økonomiske resultater – foranstaltninger, der repræsenterer forskellige dimensioner af interessentkapitalisme.
Veje til social retfærdighed: En revitaliseret vision for diversitet, lighed og inklusion i arbejdsstyrken

Veje til social retfærdighed: A revitalized vision for diversity, equity and inclusion in the workforce 

Midt i en global pandemi, racemæssig og social uro og fremvæksten af interessentkapitalisme er det en forretningsmæssig nødvendighed, at ledere træffer foranstaltninger for at skabe et mere mangfoldigt, retfærdigt og inkluderende samfund.

Læs dokumentet, og lær at skabe en revitaliseret vision for DEI 

Den Europæiske Unions (EU) direktiv om ligeløn og gennemsigtighed i løn

Hvis der er én ting, som virksomheder bør prioritere for at skabe en afbalanceret kønsrepræsentation, viser vores forskning, at det er sikring af ligeløn.

Få mere at vide om opnåelse af ligeløn

Stepping up for equity: How employers can close the career, health and wealth gaps faced by Black American workers 

Data og indsigter om racemæssig retfærdighed på arbejdspladsen kan guide organisationer mod handlinger, der hjælper sorte medarbejdere med at trives.

 

Relaterede løsninger
    Relaterede indsigter