Mercers meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger 

DENNE FORTROLIGHEDSERKLÆRING ER FOR ALLE BESØGENDE INDE FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE. HVIS DU BEFINDER DIG UDEN FOR EEA, BEDES DU KLIKKE HER.

Mercer LLC og dets associerede selskaber (vi/virksomheden) er alle associerede selskaber til Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores kunder og brugere (dig/din), der besøger vores hjemmesider ("webstedet). Denne databeskyttelseserklæring er beregnet til at informere dig om de måder, hvorpå vi indsamler personoplysninger, de anvendelser, hvortil de pågældende oplysninger vil blive anvendt, og de måder, hvorpå vi beskytter eventuelle personoplysninger, som du vælger at tilvejebringe for os direkte eller via denne hjemmeside, eller via din arbejdsgiver eller sponsor af dit fordelsprogram.

Der kan være yderligere personlige (og andre) oplysninger, som vi har eller indsamler om dig eller din virksomhed i henhold til andre forhold, som er underlagt andre meddelelser, aftaler og regler.

Denne databeskyttelseserklæring dækker følgende områder:

(1) Oplysninger, som vi indsamler om dig

(2) Sådan bruger vi dine personoplysninger

(3) Sådan beskytter vi dine personoplysninger

(4) Kontakt os & for at forhindre markedsføring og for at få adgang til og opdatere dine personoplysninger

(5) Sådan bruger vi cookies

(6) Hvordan ændringer til denne databeskyttelseserklæring vil blive foretaget

(1) Oplysninger, som vi indsamler om dig

Vi indsamler og behandler alle eller nogle af følgende personoplysninger om dig:

(a) Oplysninger, der frivilligt tilvejebringes af dig:

Under brugen af denne hjemmeside kan du vælge at tilvejebringe oplysninger for os, der kan hjælpe os med at opfylde dine behov. For eksempel kan du tilvejebringe din e-mailadresse for os for at anmode om oplysninger, eller du kan sende os din postadresse, så vi kan sende dig det materiale, du har anmodet om. Du kan også vælge at ansøge om et job i virksomheden og indsende en jobansøgning via vores karriereside https://careers.mmc.com/. Alle personlige oplysninger, du sender os, vil kun blive brugt til det formål, der er angivet på karrieresiden eller i denne meddelelse.

(b) Vores korrespondance

Hvis du kontakter os, vil vi typisk føre en optegnelse over denne korrespondance.

(c)  Undersøgelsesoplysninger

Hvis vi beder dig om at udfylde undersøgelser, som vi bruger til forskningsformål, indsamler vi oplysningerne i den udfyldte undersøgelse.

(d) Brug af websted og kommunikation

Oplysninger om dine besøg på hjemmesiden og oplysninger indsamlet via cookies og andre sporingsteknologier, herunder, men ikke begrænset til, din IP-adresse og domænenavn, din browserversion og operativsystem, trafikdata, placeringsdata, weblogfiler og andre kommunikationsdata og de ressourcer, du tilgår.

(2) Sådan bruger vi dine personoplysninger

Dette afsnit angiver de formål, hvortil vi bruger personoplysninger, som vi indsamler, og identificerer, i overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslove i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Storbritannien (UK), de "juridiske årsager", som vi påberåber os til at behandle oplysningerne.

EØS- og britiske databeskyttelseslove giver kun virksomheder mulighed for at behandle personoplysninger, når behandlingen er tilladt i henhold til de specifikke "retlige årsager", der er angivet i loven (den fulde beskrivelse af hvert af disse grundlag kan findes her ).

Bemærk venligst, at ud over de oplysninger, som vi har identificeret nedenfor, vil vi under visse omstændigheder også videregive personoplysninger til tjenesteudbydere, kontrahenter, agenter og tilknyttede selskaber i virksomheden eller MMC, der udfører aktiviteter beskrevet i denne erklæring på vores vegne.

(a) Til at kommunikere effektivt med dig og drive vores forretning

Til at drive vores forretning, herunder til at svare på dine forespørgsler, til på anden måde at kommunikere med dig eller til at udføre vores forpligtelser, der opstår som følge af eventuelle aftaler indgået mellem dig og os, som under visse omstændigheder kan omfatte deling af dine oplysninger med tredjeparter såsom agenter eller kontrahenter eller med vores rådgivere (f.eks. juridiske, finansielle, forretningsmæssige eller andre rådgivere) eller med andre selskaber i MMC's koncern (tilknyttede MMC-selskaber).

Begrundelse for brug: kontraktudførelse og legitime interesser (for at gøre det muligt for os at opfylde vores forpligtelser og levere vores tjenester til dig)

(b) Til at give dig markedsføringsmateriale

Til at give dig opdateringer og tilbud, hvor du har valgt at modtage disse. Vi kan bruge dine personoplysninger til at give dig oplysninger om produkter eller tjenester, som vi mener ville være af interesse for dig. Vi kan også dele dine personlige oplysninger med MMC Affiliates, så de kan give dig oplysninger om deres produkter og tjenester. Disse kan sendes via e-mail, SMS, telefon, fax eller post.

Inden for MMC opererer vi under en række mærker, og du kan modtage sådanne meddelelser fra vores forskellige handelsnavne, såsom Mercer, Mercer Marsh Benefits (MMB), Darwin, Marsh, Marsh Commercial, Marsh Networks og andre.

Vi sørger for at sikre, at vores markedsføringsaktiviteter overholder alle gældende lovkrav i EØS og Storbritannien. I nogle tilfælde kan det betyde, at vi beder om dit samtykke forud for os eller MMC-tilknyttede selskaber, der sender dig markedsføringsmaterialer.

I alle tilfælde kan du altid fravælge modtagelse af markedsføringsmeddelelser fra os eller MMC's tilknyttede selskaber til enhver tid. Vi vil altid give mulighed for at afmelde eller fravælge yderligere kommunikation om eventuelle elektroniske markedsføringsmeddelelser, der sendes til dig, eller du kan fravælge ved at kontakte os som angivet nedenfor.

Bemærk, at selvom du fravælger at modtage markedsføringsmeddelelser, kan vi stadig sende dig meddelelser i forbindelse med de tjenester, som vi leverer til dig.

Begrundelse for brug: samtykke og legitim interesse (for at holde dig opdateret med nyheder i forbindelse med vores produkter og tjenester)

(c) Til forsknings- og udviklingsformål

Til at analysere dine personlige oplysninger sammen med oplysninger fra andre kunder til dataanalyseformål, herunder til at skabe indsigt, rapporter og andre analyser for bedre at forstå og forbedre kvaliteten af og markedsføre Mercers rådgivning, produkter og tjenester. Resultatet af sådanne analyser identificerer ikke bestemte kunder eller enkeltpersoner.

Begrundelse for brug: legitime interesser (for at give os mulighed for at forbedre vores tjenester)

(d) Til at overvåge visse aktiviteter

Til at overvåge forespørgsler og transaktioner for at sikre servicekvalitet, overholdelse af procedurer og for at bekæmpe svig.

Begrundelse for brug: juridiske forpligtelser, retskrav og legitime interesser (for at sikre kvaliteten og lovligheden af vores tjenester)

(e) Til at informere dig om ændringer

Til at underrette dig om ændringer i vores tjenester og produkter

Begrundelse for brug: legitime interesser (for at underrette dig om ændringer i vores tjenester)

(f) For at sikre, at hjemmesidens indhold er relevant

For at sikre, at indhold fra vores hjemmesider præsenteres på den mest effektive måde for dig og din enhed, hvilket kan omfatte videregivelse af dine oplysninger til MMC's tilknyttede selskaber, forretningspartnere, leverandører og/eller tjenesteudbydere.

Begrundelse for brug: Kontraktudførelse, legitime interesser (for at give os mulighed for at levere indhold og tjenester til dig på hjemmesiderne)

(g) Til at omorganisere eller foretage ændringer i vores forretning

Hvis vi: (i) er genstand for forhandlinger om salg af vores forretning eller en del deraf til en tredjepart, (ii) sælges til en tredjepart, eller (iii) gennemgår en omorganisering, kan vi være nødt til at overføre nogle eller alle dine personoplysninger til den relevante tredjepart (eller dennes rådgivere) som en del af eventuel due diligence-proces med henblik på at analysere eventuelt foreslået salg eller omorganisering. Vi kan også være nødt til at overføre dine personoplysninger til den pågældende reorganiserede enhed eller tredjepart efter salget eller omorganiseringen, så de kan bruge dem til de samme formål som angivet i denne erklæring.

Begrundelse for brug: legitime interesser (for at give os mulighed for at ændre vores forretning)

(h) I forbindelse med juridiske eller forskriftsmæssige forpligtelser

Vi behandler dine personoplysninger for at overholde vores forskriftsmæssige krav eller som en del af dialogen med vores tilsynsmyndigheder, som relevant, hvilket kan omfatte videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter, retstjenesten, tilsynsmyndigheder og/eller retshåndhævende myndigheder i forbindelse med forespørgsler, retssager eller undersøgelser af sådanne parter overalt i verden, eller hvor vi er nødsaget til at gøre det. Hvor det er tilladt, vil vi rette en sådan anmodning til dig eller underrette dig, før vi svarer, medmindre det ville skade forebyggelsen eller opdagelsen af en forbrydelse.

Begrundelse for brug: juridiske forpligtelser, retskrav, legitime interesser (for at samarbejde med retshåndhævende myndigheder og tilsynsmyndigheder)

(i) For screeninger for svindel, bekæmpelse af hvidvaskning af penge og sanktioner

Når vi etablerer eller opretholder kunderelationer med henblik på levering af visse tjenester, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at udføre kontroller af svig, bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller overtrædelse af sanktioner.

Begrundelse for brug: juridiske forpligtelser

(3) Sådan beskytter vi dine personoplysninger

(a) Sikkerhed over internettet

Ingen dataoverførsel over internettet eller hjemmesiden kan garanteres at være sikker mod indtrængen. Vi opretholder dog kommercielt rimelige fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med lovkrav om databeskyttelse.

Alle oplysninger, som du giver os, opbevares på vores eller vores sikre servere og tilgås og bruges i henhold til vores sikkerhedspolitikker og -standarder. Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) en adgangskode, der giver dig adgang til visse dele af vores hjemmesider, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig og for at overholde eventuelle andre sikkerhedsprocedurer, som vi underretter dig om. Vi beder dig om ikke at dele en adgangskode med nogen.

(b) Eksport uden for EØS og Storbritannien

Dine personoplysninger kan tilgås af personale, MMC-datterselskaber eller leverandører i, overføres til og/eller opbevares på en destination uden for det land, hvor du befinder dig, hvis databeskyttelseslove kan være af en lavere standard end dem i dit land. Vi vil under alle omstændigheder beskytte personoplysninger som angivet i denne  databeskyttelseserklæring.

Hvis vi overfører personoplysninger fra EØS eller Storbritannien til uden for EØS eller Storbritannien, er vi forpligtede til at træffe specifikke foranstaltninger for at beskytte de relevante personoplysninger. Visse lande uden for EØS og Storbritannien er blevet godkendt af Europa-Kommissionen eller den britiske regering til at yde grundlæggende tilsvarende beskyttelse af EØS- og Storbritanniens databeskyttelseslove, og der kræves derfor ingen yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at eksportere personoplysninger til disse jurisdiktioner. I lande, der ikke er underlagt denne godkendelse (se den fulde liste for EØS her og den fulde liste for Storbritannien her ), vil vi etablere retsgrundlag, der retfærdiggør en sådan overførsel, såsom  MMC Binding Corporate Rules , standardkontraktbestemmelser eller andre retsgrundlag, der er tilladt i henhold til gældende lovkrav.

Kontakt os venligst som angivet nedenfor, hvis du gerne vil se en kopi af de specifikke sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for eksporten af dine personoplysninger.

(c) Opbevaringsbegrænsning

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de(t) behandlingsformål, hvortil de blev indsamlet, og eventuelt andet tilladt linket formål (for eksempel, hvis vi er forpligtede til at opbevare personoplysninger i længere tid end det formål, hvortil vi oprindeligt indsamlede dem for at overholde visse forskriftsmæssige krav). Vores opbevaringsperioder er baseret på forretningsbehov, og dine oplysninger, der ikke længere er nødvendige, er enten uigenkaldeligt anonymiserede (og de anonymiserede oplysninger opbevares) eller sikkert tilintetgjort.

(4) Dine rettigheder & kontakter os

(a) Marketing

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du kan til enhver tid udøve retten ved at klikke på "afmeld"-muligheden på enhver elektronisk markedsføringskommunikation, der sendes til dig, eller ved at kontakte os som angivet nedenfor.

(b) Opdatering af oplysninger

Vi vil gøre rimelige bestræbelser på at sikre, at dine personlige oplysninger er korrekte. For at hjælpe os med dette skal du underrette os om eventuelle ændringer i de personoplysninger, som du har tilvejebragt for os, ved at kontakte os som angivet nedenfor.

(c) Dine rettigheder

Hvis du har eventuelle spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, skal du kontakte os som angivet nedenfor. Under visse omstændigheder har du ret til at kræve, at vi:

  • give dig yderligere oplysninger om den brug, vi bruger af dine oplysninger,
  • give dig en kopi af oplysninger, som du har givet os,
  • opdatere eventuelle unøjagtigheder i de personoplysninger, som vi opbevarer,
  • slette eventuelle personoplysninger, som vi ikke længere har et lovligt grundlag for at bruge,
  • gøre indsigelse mod enhver behandling, som Mercer berettiger på grundlag af "legitime interesser", medmindre vores grunde til at påtage sig denne behandling opvejer enhver skade på dine databeskyttelsesrettigheder,
  • gøre indsigelse mod direkte markedsføring (herunder eventuel profilering til sådanne formål), og
  • begrænse, hvordan vi bruger dine oplysninger, mens vi overvejer din forespørgsel, og hvor behandling er baseret på samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger eller som angivet, da samtykke blev givet.

Din udøvelse af disse rettigheder er underlagt visse undtagelser for at beskytte offentlighedens interesse (f.eks. forebyggelse eller afsløring af kriminalitet) og vores interesser (f.eks. opretholdelse af juridisk privilegium). Hvis du udøver nogen af disse rettigheder, kontrollerer vi din ret og svarer i de fleste tilfælde inden for en måned.

Hvis du ikke er tilfreds med vores brug af dine personoplysninger eller vores svar på enhver udøvelse af disse rettigheder, har du ret til at klage til databeskyttelsesmyndigheden i dit land.

(d) Kontakt os

Afhængigt af hvor du befinder dig, vil den “dataansvarlige” for dine personoplysninger, der behandles af os i henhold til denne databeskyttelseserklæring, være anderledes. Se her for en liste over, hvilke koncernselskaber der vil være dataansvarlige i hvilke lande.

Hvis du har eventuelle spørgsmål vedrørende denne databeskyttelseserklæring, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på  privacycoordinator@mercer.com.

(5) Sådan bruger vi cookies

For at forstå, hvordan vi kan bruge cookies på vores hjemmeside, bedes du se vores cookie-erklæring her .

(6) Hvordan ændringer til denne databeskyttelseserklæring vil blive foretaget

Vi kan ændre indholdet af vores hjemmesider, og hvordan vi bruger cookies, og derfor kan vores databeskyttelseserklæring og vores cookiepolitik ændre sig fra tid til anden i fremtiden. Hvis vi ændrer denne databeskyttelseserklæring, opdaterer vi datoen, hvor databeskyttelseserklæringen sidst blev ændret nedenfor. Hvis disse ændringer er væsentlige, træffer vi rimelige foranstaltninger for at underrette dig om ændringerne.

Denne databeskyttelseserklæring blev sidst opdateret den 1. juni  2021.