Lås op for fremtidig vækst gennem forandring

Vores menneskecentrerede, bevisbaserede tilgang til forandring åbner op for fremtidig vækst ved at hjælpe virksomheder med at gentænke, hvordan de arbejder, og hvordan deres medarbejdere oplever arbejdet.

Nytænkning af arbejde og medarbejderoplevelser

Forandring er ikke en engangsbegivenhed. At opnå systemiske ændringer kræver investering i dine medarbejdere for at drive langsigtet, bæredygtig vækst, der realiserer afkast i flere aspekter: økonomisk, operationelt og menneskeligt. 

Der er en række udfordringer, som organisationer kan støde på på deres rejse:

 • Redesign af arbejde for at opnå en optimal kombination af mennesker og automatisering
 • Implementering af bedste praksis inden for strategisk planlægning af arbejdsstyrken, der leverer værdi til virksomheden
 • Overvinde mangler i arbejdsstyrkens kapacitet og fremtidige skills
 • Anvendelse af nye måder at arbejde på, hvilket understøtter fleksibilitet for virksomheden og den enkelte

Vi gør det muligt for virksomheder at låse op for fremtidig vækst ved at hjælpe dem med at gentænke, hvordan de arbejder, og hvordan deres medarbejdere oplever arbejdet. Vores tilgang til strategisk planlægning af arbejdsstyrken er menneskecentreret og bevisbaseret. Med udgangspunkt i vores viden og praktiske erfaring hjælper vi dig med at opbygge løsninger, der tilfører værdi, eliminerer friktion og engagerer din arbejdsstyrke.

Vi understøtter din igangværende forandring med vores dokumenterede støtte til forandringsledelse. Dette vil gøre det muligt for dig at forstå, anerkende og imødekomme dine lederes og medarbejderes forskellige behov. Dette vil igen skabe større engagement og deltagelse.


Vores løsninger til forandring af arbejdsstyrke og organisation

Vores robuste løsninger til forandring af arbejdsstyrke og organisation dækker følgende problemer (og er designet til at levere følgende fordele):
 • Kultur

  Afstem forandringsindsatsen med det strategiske formål at opbygge et mere inkluderende, mangfoldigt og lige miljø og fremme engagement, produktivitet og fastholdelse.
 • Mangfoldighed, lighed og inklusion

  Design og implementer en omfattende strategi, der sikrer lige muligheder, erfaring og belønning.
 • Fleksibelt arbejde

  Skab effektivt samarbejde gennem forretnings- og arbejdsstyrkemodeller, der letter fleksible arbejdsstrategier og imødekommer alle medarbejderes behov, uanset hvilken fase af livet de befinder sig i.
 • Markedsplads for medarejdere

  Få en fremtidssikret arbejdsstyrke og agil organisation til at vokse ved at implementere talent på en måde, der bedst matcher udbuddet af og efterspørgslen efter færdigheder. 
 • Organisationsdesign

  Overgang fra en traditionel struktur i flere lag til en innovativ, fleksibel og distribueret organisation.
 • Ligeløn

  Vurdere og fjerne lønuligheder og deres årsager, og så reducere risikoen. Etablere ligeløn som en søjle, der understøtter initiativer for bredere mangfoldighed, inklusion og social retfærdighed.
 • Medarbejderstrategi

  Skab en integreret, virkningsfuld og investerbar medarbejderstrategi ved at forankre den til dine forretningsmål. Differentier dine strategiske prioriteter med henvisning til kritiske talentsegmenter.
 • Arbejdsdesign

  Udnyt digitalisering og demokratisering af arbejdet ved at optimere kombinationen af mennesker og automatisering. Drag fordel af muligheden for at kontakte talent til at arbejde gennem en række digitale og andre midler.
 • Strategi for og analyse af arbejdsstyrke

  Identificer arbejdsstyrkeegenskaber og -praksisser, der bedst tjener dine forretningsmål. Læg strategi for at imødekomme fremtidige arbejdsstyrkekrav. Optimer virkning og fremskynd forandringer.

Omfavn forandring: Den er kommet for at blive

I en tid med ekstraordinære forandringer skal organisationer holde trit med nye udfordringer og måder at arbejde på. Opdag, hvordan effektiv forandringsledelse hjælper med at forvandle det foruroligende til noget, der føles mere rutinemæssigt og naturligt.

Relaterede indsigter


  Tal med en specialist

  Er du klar til at transformere din arbejdsplads? Lad os tale sammen.