Opbygning af en robust, bæredygtig investeringsstrategi

Vi kan hjælpe dig med at opbygge eller optimere en bæredygtig investeringsstrategi, der har til formål at hjælpe dig med at navigere morgendagens udfordringer og lovgivningsmæssige ændringer. Vi ser på fremskridt i forhold til konkurrenter, identificerer potentielle ændringer i aktivallokering og vurderer din porteføljes kapacitet til at klare forandringer. Vi kan inkorporere overvejelser om ESG, DEI, klima og impact. Vores research, værktøjer, rådgivning og løsninger er designet til at hjælpe dig med at styre din risikoprofil, mens du søger fordelagtige afkast undervejs.

Hvorfor er en bæredygtig investeringsstrategi afgørende

Regeringer etablerer bæredygtige investeringspolitikker og -forordninger. Investorer vedtager “bæredygtige udviklingsmål”. Donorer og modtagere kræver, at investorer tager reelle forholdsregler for at stoppe forurening, skabe bæredygtig vækst i økonomien og beskytte de svagest stillede. At have en bæredygtig investeringsstrategi er ikke længere kun “praktisk”, det er en nødvendighed for alle investorer i alle størrelser over hele verden. 

Bæredygtig investering – for fremtiden – går længere end blot at inkorporere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser. Det involverer også at være opmærksom på mangfoldighed, lighed og inklusion (DEI) hos forvaltere og i strategier, og at finde en balance mellem at gøre det rigtige og opfylde investeringsforpligtelser. Det kaldes impact-investering.

Vores erklæring om bæredygtig investering beskriver vores tilgang og engagement i at hjælpe dig med at have en positiv bæredygtig indvirkning, samtidig med at vi sigter mod at generere fordelagtige afkast.

Spørgsmål, der skal stilles, når du definerer din tilgang: 

 • Hvor er jeg på min rejse mod bæredygtighed?
 • Hvor er kapitalforvaltere på deres rejse?
 • Hvilke praktiske ændringer kan jeg foretage i dag?
 • Hvordan kan jeg sikre, at DEI er en prioritet for forvaltere og i strategier?
 • Hvordan opnår jeg en optimal balance mellem det bedste for samfundet og opfyldelsen af mine økonomiske mål?

Overvejelser ved opbygning af din bæredygtige investeringsstrategi

Der er mange måder til at integrere ESG i en portefølje. Følgende er hovedstrategierne, som kan implementeres individuelt eller i kombination med andre. Vi mener, at succes kræver en blanding af disse elementer:

ESG-strategier

 • Integration: Medtag ESG-faktorer i investeringsbeslutninger.
 • Investering: Tildel budgetter til bæredygtighedstemaer eller impact-investering i nye muligheder.
 • Forvaltning: Deltag i afstemninger og samarbejd med underliggende virksomheder og beslutningstagere.
 • Screening: Fjern sektorer og virksomheder, der anses for uansvarlige og ikke er i overensstemmelse med dine værdier.

Klimaforandringer er et presserende problem for planeten og for investorer. Institutionelle investorer, såsom pensionsfonde, finansielle institutioner, forsikringsselskaber, formueforvaltere, legatfonde og fonde, har billioner af dollars i aktiver i deres porteføljer. I en økonomi der bevæger sig væk fra fossile brændsler er disse aktiver meget udsat for risici ved klimaforandringer.

Modellering af klimaforandringer

Vores globale partnerskab med Ortec Finance har gjort det muligt for os at give alle typer af institutionelle investorer en grundig analyse af klimakrisen. Vores scenariemodeller afdækker nye muligheder og hjælper investorer med at beslutte, hvordan de ønsker at påvirke klimakrisen, og hvordan de kan gøre deres porteføljer modstandsdygtige over for fremtidige udfordringer. 

Vores kvantitative analyse, i overensstemmelse med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), er baseret på økonomi og videnskab. Denne analyse leverer omfattende diversificering, hvilket giver kunderne mulighed for at overveje, om klimapåvirkninger er fuldt ud prissatte i alle aktivklasser og den økonomiske sektor, før der træffes beslutninger om omfordeling. De langsigtede prognoser, som den leverer, er integreret i Mercers kapitalmarkedsforudsætninger på tværs af alle vores tjenester.

Som en del af en bredere strategi om at investere bæredygtigt, giver integration af et DEI-objektiv i din beslutningstagningsproces dig mulighed for at tilpasse dine porteføljer til din organisations mission og værdier. Det gør dig også i stand til at opnå et langsigtet bæredygtigt afkast og vil hjælpe med at skabe forandringer, der i sidste ende kan gavne os alle.

Tre trin til at integrere DEI i din investeringsportefølje

 1. Definér, hvad mangfoldighed betyder for dig
 2. Opbyg en proces og en strategi
 3. Implementér din plan

Uanset hvor du er på din DEI-investeringsrejse, kan vi hjælpe dig med at definere, hvad mangfoldighed betyder for din organisation og integrere den i din portefølje og beslutningstagningsprocessen omkring investering.

Der er en række tilgange til bæredygtige investeringer, herunder ESG-integration og screening, tematiske investeringer og impact-investering. Flere investorer vælger impact-investering for at hjælpe dem med at finde en balance mellem at gøre det rigtige for planeten, samtidig med at de forfølger økonomiske afkast. Der er en række overvejelser i forbindelse med impact-investering.

Overvejelser i forbindelse med impact-investering

 1. Definition af dine ambitioner og projekttemaer
 2. Identificering af muligheder for at finde en balance
 3. Anskaffelse og tilgang til forvaltere
 4. Rapportering om fremskridt og impact

Vores team af erfarne specialister kan hjælpe dig med at gennemgå dine mål i forhold til dine investeringsmål og definere en optimal strategi, der balancerer dine bæredygtige investeringsambitioner med afkast.

Værktøjer til at hjælpe dig med at forstærke din bæredygtige investeringsstrategi

Det er vigtigt at få indsigt i, hvor godt du i øjeblikket integrerer ESG-overvejelser i din overordnede beslutningstagningsproces omkring investeringer. 
Vores RITE-tilgang evaluerer din portefølje på tværs af alle områder af Mercers bæredygtige investeringssti (holdninger, politik, proces og portefølje) for at klassificere din portefølje på en skala fra A++ til C og sammenligne den med dine konkurrenter. Dette værktøj kan også overvåge din forbedring over tid.

Climate Benchmark-værktøj

Vores Climate Benchmark-værktøj vurderer aktuelle praksisser for at afdække aktivitetshuller og eventuelt behov for forbedring inden for avanceret klimainvestering. Værktøjet evaluerer 10 aktivitetskategorier og vurderer dit aktuelle fremskridtsniveau på en skala fra 1 til 5. 1 angiver “ikke startet” og 5 angiver “fuldt udviklet”.
Dette radardiagram er et eksempel på resultatet af ‘climate benchmark’-værktøjet, som sammenligner en investors nuværende klimapraksisser i forhold til deres konkurrenter. Diagrammet viser investorernes fremskridt i 10 kategorier, og bedømmer det fra 1 til 5.

Når du har et klart billede af, hvor du er på din rejse, skal du gennemgå dine mål i forhold til dine organisatoriske holdninger, politikker, processer og overordnede tilgang til porteføljen. Dette vil hjælpe dig med at komme videre og udfylde eventuelle huller, der er specifikke for din organisation.

Overgangsramme for reduktion af udledninger

Vores overgangsramme vil hjælpe dig med at etablere din nuværende emissionsbaseline, samtidig med at du vurderer, hvordan du kan reducere dem, opstille milepæle og udvikle en implementeringsplan, der kan integreres i din strategi og portefølje.
Dette diagram viser den proces og tidsramme, som en investor kan indføre for at hjælpe med at ændre porteføljer til nul udledninger inden 2050.

Bæredygtig investeringssti

Dette diagram er et billede af de fire faser af den bæredygtige investeringssti - holdninger, politik, proces og portefølje.
Dette diagram illustrerer den bæredygtige investeringssti fra nul til seksogtredive måneder.

Efter at have identificeret områder, der kan ændres, kan vi hjælpe dig med at forstå de konsekvenser, som kommende overgange vil have for din portefølje. Hvordan vil din aktivallokering ændre sig med tiden? Hvad vil indvirkningen på dine aktivklasser og forvaltere være? Vi kan hjælpe dig med at besvare disse spørgsmål og trække på vores dybe viden på tværs af aktivklasser, forvaltere og strategier.

Når du gennemgår din portefølje og handlingsplan, vil vi hjælpe dig med at forstå dine forvaltere og organisationers kapacitet til at overgå til en bæredygtig strategi. Vores værktøj Analytics for Climate Transition (Analyse for klimaovergang) beregner din aktuelle emissionsbaseline, identificerer områder for mulig reduktion og anbefaler en overgangsplan efter aktivklasse.

Vores forpligtelse til at hjælpe med at gøre en forskel

Forfølgelse af efter netto-nul inden 2050

Bæredygtighed er kernen i vores investeringstilgang og vores virksomhed som helhed. Vi har forpligtet os til et mål om netto-nul absolut CO2-udledning inden 2050 på tværs af størstedelen af vores fonde. Vi forventer at reducere den absolutte CO2-udledning i porteføljen med 45 % fra baselineniveauerne i 2019 inden 2030. Her forklarer Mark McNulty, vores internationale kundechef, Mercer Investment Solutions, mere. 

Vi har identificeret klare mål

 • Inden 2030 forventer vi at reducere absolutte emissioner med 45 % i forhold til baselineniveauerne i 2019.
 • I 2050 har vi forpligtet os til at ramme netto-nul absolutte CO2-udledninger for vores britiske, europæiske, australske, new zealandske og asiatiske kunder med skønsmæssige porteføljer og for de fleste af vores multi-aktiv-fonde, der er hjemmehørende i Irland.   
 • Vi vil udarbejde årlige statusrapporter om absolutte udledninger sammen med CO2-intensitetsrapporter.

Løsninger til bæredygtige investeringer for institutionelle investorer

Vi kan samarbejde med dig om at opbygge og gennemføre din strategi for bæredygtig investering, så du kan opfylde dine overordnede mål for bæredygtighed. Som betroet rådgiver og OCIO-udbyder har vi adgang til et univers af forvaltere, aktivklasser og muligheder. Vi kan evaluere din portefølje fra flere synsvinkler og sikre, at alle dine investeringsbeslutninger tager hensyn til de mest presserende globale temaer så som klimaforandringer.
 • Samlet vurdering af ansvarlig investering (RITE)

  Dette værktøj leverer en evaluering på tværs af dine holdninger, politikker, processer og portefølje. Den viser dig, hvordan du klarer dig på en skala fra A++ til C og sammenligner dig med dine konkurrenter. Den kan også overvåge dine forbedringer over tid.
 • Vejen til bæredygtige investeringer

  Denne rådgivnings- og implementeringsramme giver dig grundlaget for stærk forvaltning og porteføljeimplementering, så du kan foretage handlinger på din bæredygtige investeringsrejse.
 • Analyse for klimaovergang (AFK)

  Dette rammeværk vurderer en lang række data for at rangere overgangskapaciteten hos børsnoterede virksomheder og hjælpe dig med at positionere dine porteføljer til en CO2-fri fremtid.
 • Impact-investering

  Vi kan hjælpe dig med at opbygge en solid investeringsstrategi, der er designet til at fremskynde ægte forandring og samtidig hjælpe dig med at søge efter stærkere afkast for dine porteføljer.
 • DEI-integration

  Vi kan hjælpe dig med at definere og opbygge en investeringsstrategi for mangfoldighed, lighed og inklusion (DEI), der søger at gøre en positive forskel og levere stærkere porteføljeresultater.
 • Investeringsresearch

  Få adgang til den seneste strategiske investeringsresearch på MercerInsight Community og vores kapitalforvalter-research på MercerInsight for at hjælpe med at vejlede dine investeringsbeslutninger.

Det hele er her: MercerInsight® Community

Gør din søgning enklere. Få strategisk forskning skræddersyet til dine interesser fra eksperter på tværs af investeringsbranchen, herunder Mercer og hundredvis af tredjepartsforlag. Medlemskab er gratis, og det tager kun få sekunder at tilmelde sig.
Bliv medlem af fællesskabet

Udnyt vores bredde og dybde

Med over 20 års erfaring i at hjælpe kunder med at investere bæredygtigt kan vi hjælpe dig med at identificere de rigtige investeringsmuligheder for at balancere gode afkast med positive ændringer. Vi lancerede vores egen ESG-vurderingsplatform for bæredygtige investeringer i 2008, der dækker over 4.000 strategier. Siden da har vi opbygget en række rammer og værktøjer til at hjælpe dig med at identificere optimale bæredygtige investeringer og forbedre opbygningen af din bæredygtige portefølje.

Relaterede indsigter


  Uanset hvor du er på din bæredygtige investeringsrejse, kan vi hjælpe.

  Tal med en af vores team i dag