Investeringsløsninger til infrastruktur

Vi kan hjælpe dig med at finde og udføre en række infrastruktur-investeringer på nøglemarkeder over hele verden. Vi fokuserer på at undersøge og udføre investeringer inden for infrastruktur og energiomstilling gennem fonde, særskilte konti og co-investeringer

Investeringsmuligheder gennem infrastruktur

Privat infrastruktur er mere end blot broer og veje. Det er en voksende og modnende aktivklasse, der omfatter en bred vifte af aktiver fra traditionelle energi- og forsyningsselskaber til banebrydende teknologivirksomheder. Denne aktivklasses defensive karakter betyder, at investorer har mulighed for at få adgang til et mere sikkert afkast. Der er også mange muligheder, som er tæt forbundet med positive sociale forandringer.

Stigningen i at arbejde hjemmefra har fremskyndet udviklingen af internetforbindelser og logistik, så det i dag hører til i hjertet af infrastrukturporteføljer. Datacentre og -lagre er blevet vigtige aktiver sammen med forsyningsselskaber og transport. Bæredygtig strøm, lagring af energi, forsyningsselskaber, transport og aktiver inden for social infrastruktur (såsom skoler og hospitaler) er alle aktiver, man kan investere i, som en del af en diversificeret og bæredygtig portefølje.

Almindelige typer af infrastrukturmuligheder

Cloud-databehandling er blevet en central del af virksomhedsdrift. Datacentre er nu vigtige aktiver inden for digital infrastruktur.

Stigningen i onlineshopping har kastet rampelyset på logistik, især når det drejer sig om transport af vigtige varer. Derfor er logistiklagre blevet en vigtig del af mange byområder.

Offentlig transport er klar til at hjælpe med at bekæmpe klimaændringer. Nye, mere effektive tog, busser, skibe og fly vil alle spille en vigtig rolle.

Bæredygtig investering gennem infrastruktur

Bæredygtighed og infrastruktur går hånd i hånd. Kvalitetsinvesteringer i denne aktivklasse tager typisk hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG). Vindmølle- og solcelleparker, hydroelektrisk energiproduktion og andre bæredygtige energikilder vil være afgørende for at opfylde Parisaftalens målsætning for reduktion af emissioner. Vi mener, at aktiver af høj kvalitet også skal være bæredygtige og robuste på lang sigt. De skal kunne modstå miljømæssige tryk, såsom ekstreme og uforudsigelige vejrændringer.

Allokering til disse aktiver giver dig adgang til en hurtigt voksende undersektor af infrastruktur, mens den hjælper dig med at opfylde dine mål for bæredygtighed og overholde lovkrav.

ESG-overvejelser er fuldt integrerede i vores researchproces af kapitalforvaltere, hvilket gør det nemt at se, i hvilket omfang kapitalforvaltere tager disse faktorer i betragtning. Vores infrastrukturspecialister arbejder tæt sammen med vores teams inden for impact-investering og bredere bæredygtig investering, hvor de deler viden, indsigter og identificerer passende muligheder.

Fire makrotemaer inden for investering i infrastruktur

Der findes mange forskellige typer af infrastrukturaktiver og flere måder at allokere dem på, men mange kan klassificeres inden for fire makrotemaer:
 • 1. Klimaforandringer og energi

  Klimaforandringerne indebærer risici, men giver også muligheder for investorerer. Der er et stigende fokus på og behov for vedvarende energi (herunder vind- og solenergi), nye former for transport med lavere emissioner og lagring af energi.
 • 2. Urbanisering og mobilitet

  Efterhånden som byer og andre beboelsesområder vokser, skal deres infrastruktur tilpasse sig. Investering vil være nødvendig i transportsystemer, men også i andre aspekter, der er afgørende for bylivet. Nyere og mere effektive boligbyggerier vil være nødvendige for at kunne huse flere mennesker og støtte et sundt og bæredygtigt samfund.
 • 3. Digitalisering, data og internettet

  Internetforbindelser er blevet et grundlæggende fundament for det moderne samfund, og de tilknyttede aktiver er blevet en afgørende infrastruktur. Infrastruktur, der understøtter digitaliseringen af økonomien så som højhastighedsinternet i by- og landområder til datacentre og cloud-databehandling, kan være en vigtig overvejelse i din portefølje.
 • 4. Demografi og aldrende befolkninger

  Folk lever længere, og befolkninger i lande med udviklede markeder bliver ældre. Infrastruktureren skal tilpasse sig for at imødekomme behovene hos disse befolkningsgrupper. Det betyder flere investeringer i infrastruktur til sundhedssektoren, f.eks. hospitaler og plejehjem, samt passende transportsystemer, der kan støtte mennesker med forskellige mobilitetsbehov.

Håndtering af risici ved investering i infrastruktur

Infrastruktur har en unik natur og aktivklassen har sine egne risici. Den er også underlagt nogle af de samme risici på tværs af private markets.

Det er ikke altid muligt at sælge et aktiv på det tidspunkt, du ønsker. Dette er almindeligt på tværs af aktiver for private markets og skal altid tages i betragtning, i opbygningen af en portefølje opbygges. At tage likviditetsrisici kan potentielt medføre yderligere afkast. Kapitalforvaltere vender sig nogle gange mod det sekundære marked i søgningen efter likviditet.

Det anbefales altid, at forskyde investeringer over forskellige år eller "årrækker". Dette kan hjælpe med at udjævne porteføljens afkastpotentiale og mindske risikoen for, at dine aktiver påvirkes af økonomiske begivenheder. Opbygning af din portefølje over en periode på tre til fem år gør det muligt at allokere den på tværs af forskellige punkter i en økonomisk cyklus.

Når du allokerer til closed-end-fonde, har du ikke kontrol over, hvilke aktiver forvalteren vælger. Selvom du udpeger kapitalforvaltere til infrastruktur-aktiver udfra deres ekspertise, er der stadig en risiko for, at en forvalter kan købe aktiver, der afviger fra den måde, strategien blev markedsført på. For større, sofistikerede investorer kan du hjælpe med at mindske denne risiko gennem co-investeringer.

Mange infrastruktur-aktiver har et miljøaftryk, der skal håndteres. Love og regler på nationalt og internationalt niveau lægger et alvorligt pres på områder som olie og gas eller traditionel elproduktion. Hvis disse risici ikke håndteres på portefølje-virksomhedsniveau, kan det medføre en alvorlig omdømmemæssig risiko. Du bør også overveje risikoen for fremtidige lovmæssige ændringer, der kan påvirke forskellige sektorer negativt, efterhånden som energiomstillingen skrider frem.

Infrastruktur-aktiver er underlagt forskellige love og regler afhængigt af de retskredse, hvor de er beliggende. Manglende overholdelse af disse kan resultere i bøder, begrænsninger, øget kontrol, skade på omdømme og endda tab af driftslicens. Disse love og regler kan ændre sig med tiden, og din portefølje skal kunne håndtere denne risiko.

Vi har stærke relationer med kapitalforvaltere inden for infrastruktur og et dybdegående kendskab til nuancerne på tværs af geografiske områder og retskredse. Vi kan hjælpe dig med at løse disse problemer og opbygge en robust og bæredygtig portefølje.

Infrastruktur-aktiver er ofte komplicerede og har unikke egenskaber. Du bør være sikker på, at dine kapitalforvaltere inden for infrastruktur forstår deres porteføljevirksomheder og nuancer.

Driftsrisikoen vedrører en virksomhed eller et aktiv, der ikke fungerer effektivt, mens den tekniske risiko vedrører designfejl eller et ressourcestyringsproblem, der kan forringe et aktivs evne til at fungere korrekt. Vi mener, at due diligence er afgørende for at sikre, at dine kapitalforvaltere inden for infrastruktur er parate til at håndtere sådanne specifikke problemer.

Valg af investeringsmuligheder for infrastruktur

Infrastruktur er en unik aktivklasse, der kræver specialistviden og en bred investeringshorisont. Aktiver kan give et stabilt, pålideligt afkastpotentiale på tværs af en lang række økonomiske forhold, men det er ikke ligetil at opbygge en portefølje der kan høste fordelene. Vi udvikler en strategi, der søger at opfylder dine investeringsmål baseret på følgende overvejelser:

 • Du kan vælge open-ended- eller closed-ended-instrumenter – eller en blanding af begge gennem en ‘programtilgang’ eller fund-of-funds-struktur.

 • Som med andre områder af private markets anbefales det at diversificere din portefølje på tværs af aktivtyper, geografiske områder, risikoprofiler og årrækker. Det kan hjælpe dig med at udnytte muligheder af høj kvalitet, når de kommer på markedet.

 • For investering i infrastruktur er det vigtigt at have en struktureret tidsplan for kapitaludnyttelse, og at du sikrer dig, at du har penge klar til at investere, når forvalterne beder om det. Vi kan hjælpe dig med at planlægge en strategi for investering på passende og effektiv vis.
Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter