Impact-investering på private markets

Vi kan hjælpe dig med at definere din impact-ambition og finde muligheder inden for private markets, der er designet til at balancere potentielle afkast med positive forandringer.

Brug impact-investering til at håndte de største udfordringer i verden.

Impact-investering på private markets er en hurtigt voksende del af det bæredygtige investeringsunivers, især for investorer, der ønsker at allokere for at fremme forandringer for samfundet og miljøet, mens de søger bedre afkast. Ved at tilpasse din portefølje, kan du bruge dine investeringer som et bevidst, kraftfuldt værktøj til at fremme positive ændringer.

Tre overvejelser i forbindelse med impact-investering

 1. Investering med hensigt
  Ved at fastlægge dine impact-mål kan vi indsnævre mulighederne og identificere de strategier og kapitalforvaltere, vi mener passer bedst til din organisations behov. Et overblik der også kan hjælpe interessenter med at forstå dine planer og hvordan du arbejder, hvilket gør det nemmere for dig at rapportere tilbage til dem senere.
 2. Opnåelse af additionalitet
  "Additionalitet" henviser til den specifikke effekt, du ønsker at have i det område, du opererer i. Er dit mål at øge forsyningen af vedvarende energi eller hjælpe flere mennesker med at få adgang til finansielle tjenester for at hjælpe dem ud af fattigdom? Hvis du har defineret, hvordan du ønsker at påvirke verden, vil det hjælpe dig med at nå dine mål og forenkle din rapportering.
 3. Overholdelse af lovgivning
  Institutionelle investorer granskes i stigende grad, i takt med at tilsynsmyndigheder og regeringer stiller nye krav til bæredygtige investeringer. En veludført investeringsstrategi kan hjælpe dig med at opfylde disse krav.

Almindelige temaer for impact-investering

At afbøde klimakrisen kræver investering på mange områder, herunder bæredygtige energikilder, forbedring af energieffektiviteten, forbedring af infrastrukturen, og forbedring af den fysiske modstandsdygtighed over for effekterne af den globale opvarmning. Investorer over hele verden er under pres for at tilpasse deres strategier til at støtte disse mål.

Det omfatter brancher og virksomheder, der fokuserer på beskyttelse af naturressourcer. Det omfatter affaldshåndtering og genbrug for at reducere mængden af affald, og fremme mulighedere for at skabe en økonomi, der sparer på vores kritiske ressourcer.

Adgang til overkommelige boliger og basale behov, såsom rent drikkevand og mad, er grundlæggende krav i et sundt samfund. Impact-investeringer, omfatter disse grundlæggende behov samt de stadigt mere vigtige spørgsmål om finansiel trivsel, digital inklusion og bæredygtig transport. Investeringer på disse områder kan i betydelig grad bidrage til at udrydde fattigdom.

Uddannelse og sundhed anerkendes som menneskerettigheder. Alligevel er de uden for rækkevidde for en væsentlig del af verdens befolkning. Vores fokus på trivsel omfatter investeringer på disse områder, samt at fremme inklusion og ligestilling i alle deres former. Initiativer omfatter uddannelsesstøtte til piger, sundhedspleje til mødre, samt at udstyre den næste generation af iværksættere fra socialt dårlige kår med de færdigheder, de skal bruge til at opnå succes.

Identificer muligheder for impact-investering på private markets

Impact-investering forbindes ofte med private equity, infrastruktur, fast ejendom, naturressourcer og private debt. Inden for hver af disse er der flere muligheder for investorer for at finde aktiver til at supplere deres porteføljer. Private equity præsenterer for eksempel en lang række muligheder, fra venture-kapital til modnede transaktioner og opkøb. Venture- og vækststadieinvesteringer søger at anvende innovativ teknologi og forretningsmodeller, der transformerer segmenter og skaber nye produkter og tjenester i etablerede branchesektorer.
 • Impact gennem private equity

  Impact-temaer inden for denne aktivklasse omfatter cirkulær økonomi, energieffektivitet, miljøstøtte, affaldshåndtering, fødevarer, landbrugsteknologi, uddannelse og finansiel inklusion.
 • Impact gennem infrastruktur

  Potentielle investeringsmuligheder i infrastruktur omfatter vedvarende og alternativ energi, fysiske løsninger inden for modstand/tilpasning til klimaforandringer, bæredygtig transport og vandteknologier.
 • Impact gennem fast ejendom

  Impact-investeringer i fast ejendom fokuserer på investering i lokalsamfund, der kan drage fordel af sociale eller billige boliger og grønne eller energieffektive bygninger.
 • Impact gennem privat debt

  Impact-muligheder inden for private debt spænder fra mikrofinans til grønne og sociale obligationer, og nogle långivere inkluderer økonomiske incitamenter knyttet til ESG-overvejelser og og impact-mål i deres låneaftaler.

Sådan kan vi hjælpe dig med at måle din impact

Måling af den overordnede impact er afgørende for din impact-investeringsstrategi. Det giver dig mulighed for at kvantificere resultaterne af dine allokeringer og rapportere tilbage til interessenter og tilsynsmyndigheder. Vi kan hjælpe dig med at identificere rapporteringsmetoder og -målepunkter, der passer til din portefølje og tilgang.

Rapportering er ressourcekrævende, men afgørende for at hjælpe dig med at nå dine mål. Effektiv rapportering adskiller også ægte impact-strategier fra overfladiske aktiviteter til forbedreing af image (også kendt som "greenwashing").

Ved at have et klart overblik over hele din investeringsportefølje kan du holde dine kapitalforvaltere ansvarlige og holde øje med dine fremskridt i arbejdet med at opfylde ESG-mål.

Selvom der har været væsentlige fremskridt inden for måleværktøjer og standarder, er der relativt få obligatoriske rapporteringskrav. Derfor kan der være uoverensstemmelser i metodologier.

Vi opfordrer kapitalforvaltere til at rapportere på et underliggende virksomheds- eller aktivniveau i overensstemmelse med Impact Management Project’s Five Dimensions of Impact (Impact-forvaltningsprojektets fem impact-dimensioner). Denne struktur giver tillid til kapitalforvalterens impact-mål og detaljeniveau.

Afhængigt af din retskreds kan der være krav til regelmæssig offentliggørelse af rapporter for investorer, interessenter eller tilsynsmyndigheder. Ofte vil de enkelte kapitalforvaltere, som du arbejder med, rapportere om deres impacts ved hjælp af deres egne metoder, der er tilpasset deres strategier og porteføljevirksomheder – hvilket efterlader dig med en betydelig mængde ikke ensartet data, som du skal samle i én rapport.

Derfor samarbejder kunder arbejder med os om impact-investering

Det er ikke nemt at allokere kapital for at opnå impact, men det er muligt. Vi udnytter vores globale skala, omfattende research af kapitalforvaltere, og brede erfaring på private markets samt øvrige investeringer til at hjælpe dig med at identificere temaer, finde og integrere impact-muligheder i din portefølje, overvåge og rapportere om dine fremskridt.

Vi tilpasser os dine behov, uanset om du blot ønsker vores råd eller ønsker, at vi gør det for dig gennem vores investeringsløsningsplatform. Vi kan hjælpe dig med at:

 1. Definere dine ambitioner og temaer
  Vi kan hjælpe dig med at bestemme, hvor du ønsker at have en impact og definere, hvordan det ville se ud for din portefølje.
 2. Finde og kontakte kapitalforvaltere
  Vi har stærke relationer med hundredvis af kapitalforvaltere over hele verden og kan hjælpe dig med at identificere dem, der har de rette færdigheder inden for impact investinger.
 3. Finde den rette balance
  Vi kan hjælpe dig med at vurdere og finde en optimal balance mellem at generere afkast og accelerere impact.
 4. Rapport om fremskridt
  Vi kan hjælpe dig med at overvåge og rapportere på dine fremskridt og adskille dig fra eventuelle “greenwashers”.
Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter