Designe programmer for aflønning, der inspirerer og fastholder

Programmer for aflønning af dine medarbejdere skal motivere medarbejderne og understøtte dine forretningsmål. Men “aflønning” betyder forskellige ting for forskellige mennesker, og det er lige så vigtigt at have et balanceret organisatorisk perspektiv. Så det er vigtigt at designe dit program for aflønning af dine medarbejdere specifikt til din arbejdsstyrke.

Standardprogrammer for aflønning kan bidrage til udbrændthed

Folk har behov for at føle sig værdsatte, så din indsats for at vise at du værdsætter dine medarbejdere er væsentlig – både for at motivere og for at undgå udbrændthed.

For at støtte dine medarbejderes mentale og fysiske velbefindende, motivation og engagement er detvigtigt at have de rigtige programmer for aflønning og belønning Men i vores individualiserede tidsalder betyder "aflønning og belønning" forskellige ting for forskellige mennesker i forskellige livsstadier.

Den “forkerte” aflønning af dine medarbejdere – den, der ikke opfylder individuelle behov – er en del af grunden til, at de føler sig udbrændte. I dag skal virksomheder se ud over de traditionelle kontraktlige pakker bestående af løn og standardydelser plus ad hoc-komponenter.

Hvordan ved du, hvilke løn- og personalegodepakker dine medarbejdere har brug for?

Begynd med at spørge dem uden forudfattede ideer.

For at tilpasse aflønningen af medarbejderene er virksomheder begyndt at bruge “personaer” til at identificere, hvad der betyder mest hvem og gøre deres lønpakker operationelle for forskellige grupper. 

Innovative belønningsprogrammer adresserereffektivt den enkeltes præferencer - så de kan føle sig set, støttet og energiske, personligt såvel som professionelt - uden at sprænge rammen for de organisatoriske og omkostningsmæssige realiteter. En balance kan opnås med den rigtige belønnings- og anerkendelsesstrategi.

Effektivt design af aflønningen af medarbejderene kræver:

 • At omfavne de differentierede behov hos en mangfoldig, arbejdsstyrke bestående af flere generationer, og definere de passende engagementsmekanismer for hver gruppe.
 • Forståelse af individuelle medarbejderoplevelser og kategorisering af disse oplevelser til personaer.
 • Holistisk at imødekomme medarbejderes behov med en mere nuanceret og fleksibel tilgang.
 • Overvejelse af alle perspektiver: personaer, organisatoriske behov, branchestandarder, lovgivningsmæssigt landskab, konkurrenters tilbud, omkostninger og samfundsmæssige værdier.
 • At formulere en belønningsordning, der harmoniserer med dine andre forslag til medarbejderværdi (EVP) og samlede belønningstilbud.
Samlede belønninger

Vederlagsundersøgelse

Verdens største og mest omfattende aflønningsressource.

Lønpakker som værktøjer til fastholdelse af medarbejdere

At have en løn- og personalegodepakke som værktøj til at tiltrække medarbejdere er vigtigt på et konkurrenceudsat arbejdsmarked. Når medarbejderne er om bord, bliver udfordringen at designe pakker og programmer med henblik på engagement og -fastholdelse.

For at blive hos en virksomhed ønsker medarbejdere lønpakker, der forbedrer deres faglige og personlige oplevelser. 

Successfulde arbejdsgivere udvikler karriereveje  med høj gennemsigtighed og fleksibilitet. Arbejdsgivere bliver også meget mere involverede i medarbejderes privatliv. Organisationer omfavner i stigende grad en holistisk tilgang til velvære, der giver programmer til at styrke folks fysiske, økonomiske, følelsesmæssige og sociale sundhed.

Endelig skal arbejdsgivere tilbyde løn- og personalegodepakker, der giver en følelse af fælles formål. Motiverede medarbejdere ser deres arbejde som et bidrag til et større formål, ikke kun som et job. Arbejdsgivere kan pleje en formåls-oplevelse  ved at: 

Fire vigtige elementer i løn- og personalegodepakker

For at gøre belønning meningsfuld for både dig og dine medarbejdere skal dit program være:

  Mercers løsninger og services til afløningen af medarbejderene

  Vores rådgivere samarbejder med dig om at udvikle konkurrencedygtig afløning af medarbejderene for at hjælpe dig med at tiltrække og fastholde de bedste talenter på markedet. Vi kan hjælpe dig med at forbedre resultater og øge din konkurrencemæssige fordel.
  • Benchmarks for Løn- og personalegoder

   Uanset om du udvikler en ny konkurrencedygtig lønstruktur eller tilpasser produktivitet og performance til dine medarbejdere, er adgang til et robust sæt data og benchmarks både på markedsniveau og på specifikke jobniveauer afgørende for at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere i din virksomhed.
  • Lønpakker og personalegoder

   Vi samarbejder med kunder om at udvikle robuste lønstrukturer og personalegodeprogrammer med dine forretningsmål i tankerne. Vi stiller udfordrende spørgsmål, analyserer målrettet data for i sidste ende at hjælpe dig med at skabe banebrydende løsninger.

  For at løse dine mest presserende udfordringer tilbyder vi også pakkeløsninger til rådgivning om løn-strategi.

  Uanset organisatorisk størrelse og struktur hindrer de mest almindelige løn-problemer ofte organisatorisk fleksibilitet. Som svar har vi udviklet en række løsninger, der kan bruges til at skabe struktur og fremme konsekvent beslutningstagning, når de mest almindelige hindringer for løn håndteres.

  Vores pakkeløsninger til rådgivning om lønpakker er bygget på Mercers HR-rådgivningsarv og leverer design af bedste praksis kombineret med praktiske værktøjer. Vores løsninger danner grundlaget for en mere effektiv styring af HR og lønpakker inden for områder med høj fokus, herunder: 

  • Klassificering og administration af løn 
  • Salgskompensation 
  • Firmabiler
  • Rapportering af lønforskelle mellem kønnene og ligeløn.
  Relaterede løsninger
   Relaterede podcasts
    Relaterede indsigter