Forberedelse til fremtidens arbejde 

Multi ethnic group of young people attending business event, young man using laptop, networking, self improvement, learning

Find ud af, hvordan organisationer udnytter muligheden for at redesigne arbejde, måden at arbejde på og arbejdspladsen.

Med fokusering af diskussionen på balancen mellem arbejde og privatliv og behovet for at talenter selv tager hånd om egen udvikling overses den bredere transformation, der skal ske.
Ravin Jesuthasan

Global Transformation Services Leader, Mercer

At leve i et øget risikomiljø, hvor risici og muligheder krydser hinanden på uventede måder, er den nye virkelighed. En grundlæggende ændring i folks værdier understøtter et strukturelt skifte på arbejdsmarkedet.

Fortsat turbulens påvirker ambitioner

De sidste to års pres på forsyningskæderne og geopolitiske konflikter eksisterer stadig. Det samme gør bekymringer over ulighed, langsommelige fremskridt inden for social retfærdighed og en omstilling væk fra kulstof mod net-zero, der i øjeblikket virker uorganisert. Markedsbevægelser og inflationsbekymringer fortsætter også, med modstridende synspunkter på, hvilke foranstaltninger der skal træffes, og hvordan risici skal afbødes.

Vi har alle lært af pandemien – hvis aftryk er tydeligt i erhvervslederes planer for genoprettelse og øget robusthed i deres forretningsmodeller. I tilfælde af en ny økonomisk nedgang planlægger C-suite-ledere at foretage strategiske investeringer i stedet for blot at reducere omkostningerne, som de gjorde, da pandemien først ramte. Mercers undersøgelse af Global Talent Trends 2022 afslører en interessant sammenligning med sidste gang ledere måtte overveje en forestående nedgang:

  • Færre planlægger at udnytte variable bemandingsmodeller (ned fra 39 % i 2019 til 29 % i dag).
  • Færre planlægger at reducere antallet af medarbejdere (ned fra 30 % til 26 % i dag).

Dette afspejler en erfaring, de har gjort sig under pandemien – at virksomheder kan være mere adrætte i vanskelige tider ved at fastholde medarbejdere, der kender kulturen og allerede er med på rejsen – og anerkender de unikke udfordringer ved et stramt økonomisk klima kombineret med et godt arbejdsmarked.

En mere bæredygtig digital medarbejderoplevelse i forbrugerklassen

De fleste organisationer allerede påbegyndt deres digitale transformationsrejser i forberedelserne mod fremtidens arbejde,. Den digitale rejse accelererede eksponentielt, da pandemien hurtigt skubbede processer online og ind i skyen. Som reaktion tilføjer arbejdsgivere nye digitale platforme for alt fra at forbinde og samarbejde på arbejdspladsen til at få adgang til personalegoder og digitale sundhedsløsninger. 

Forventningerne er høje. Organisationer skal være strategiske og træffe bæredygtige valg, der er præcist afstemt med deres forretnings- og medarbejderstrategier. At anvende et digitalt fremadskuende værditilbud til medarbejderne hjælper ikke kun virksomheder med at forblive fleksible, det giver også en samlet medarbejderoplevelse af bedre kvalitet, hvilket hjælper med at tiltrække og fastholde mdarbejdere. Og selvom mange medarbejdere er parate til den digitale omstilling, har andre brug for støtte til at tilpasse sig disse nye teknologier.

Tilpasning til et nyt driftssystem på arbejde

Den accelerende teknologi har haft en dybtgående indvirkning på fremtidens arbejde. Samtidig har vi oplevet en demokratiseringen af arbejdsmuligheder. For at navigere i den hurtigt udviklende arbejdsverden kræver politikere, ledere og arbejdstagere et “nyt driftssystem på arbejde”, der løsner arbejdstagere og arbejdsstyrkekapaciteter fra traditionelle jobgrænser.
Organisationer skal designe og integrere trivsel og læring i arbejdet.
Ravin Jesuthasan

Global Transformation Services Leader, Mercer

Investering i total trivsel

Når de bliver bedt om at beskrive fremtidens arbejde, siger en ud af tre medarbejdere, at det handler om lighed. De forventer, at arbejdsgivere bevæger sig fra blot at tilbyde personalegoder til at være aktive partnere i folks sundhed og velstand – såsom at sikre adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet (hvor der stadig eksisterer mangler i dag, især på nye markeder), have en beredskabsplan for dem i økonomiske kriser eller bidrage til at lukke pensionsunderskud.

Fokus på resultater udvider diskussionen til at omfatte de sociale sundhedsfaktorer. Sådanne ikke-medicinske faktorer afhænger ofte af uopfyldte behov, en persons livs- og arbejdsmiljø, der forårsager stress eller dårligt helbred – såsom gæld, manglende opsparings, usikker adgang til sundhedspleje eller begrænset børne- eller ældrepleje, samt grundlæggende behov som boliger, mad og transport. At imødekomme hele personens behov er afgørende for at skabe sundhedsresultater på tværs af de forskellige befolkninger, der udgør arbejdsstyrken – og det viser, at virksomheden virkelig bekymrer sig for sine medarbejdere.

Det er klart, at sundhed og total trivsel er blevet mere central i debatten om fremtidens arbejde.
Till Leopold

World Economic Forum

Relateret indhold

      Relaterede løsninger
        Relaterede indsigter