Institutionel fast ejendom for institutionelle investorer

Vi kan hjælpe dig med at finde og vælge kapitalforvaltere af høj kvalitet og strategier, der er tilpasset din risikoappetit og investeringsmål. Vi har fingeren på pulsen af ejendomsmarkedet for at give dig den nyeste research, indsigter og anbefalinger til at hjælpe med din beslutningstagning.

Opbygning af en ejendomsportefølje

Ejendomsaktiver har potentiale til at generere højere afkast end fastforrentede aktiver med lavere volatilitet end aktier. Der findes et bredt udvalg af instrumenter og strategier at vælge imellem, når du bygger din ejendomsportefølje. Vi kan hjælpe dig med at vælge en passende strategi baseret på din risikotolerance og dine investeringsmål.

Investeringer i fast ejendom har typisk en langsigtet tidshorisont, som varierer afhængigt af region, strategi og kapitalforvalter. Fundraising og allokering af kapital kan, som andre aktivklasser på private markets, tage måneder eller endda år, idet kapitalforvaltere identificerer og vurderer passende muligheder.

For nogle ejendomsinvesteringer er det nødvendigt at du har kapital til rådighed når der opstår muligheder i markedet. Nogle private ejendomsfonde (typisk kerneinvesteringer) tilbyder dog adgang til en eksisterende pulje af ejendomsmuligheder, der kan investeres i inden for få måneder. Du bør overveje at diversificere på tværs af årgange for investeringer i ejendomme med højere risiko samt på tværs af kapitalforvaltere, strategier og geografiske områder.

Investeringsmuligheder i fast ejendom

Velplacerede logistikbygninger af høj kvalitet er fortsat efterspurgt af brugere af denne type ejendom. Efterspørgslen efter transport og opbevaring af varer er vokset, efterhånden som økonomien er blevet global, og indkøbsvaner drives i stigende grad af e-handel.

I takt med at flere organisationer og private hjem anvender cloud-baserede internettjenester, er der behov for mere fysisk kapacitet til servere. Når man investerer i dette område er sikkerhed og forbindelsesmuligheder vigtige overvejelser,.

Boliger er en vigtig vare for os alle. Forvaltere af fast ejendom finansierer aktivt udviklingen af lejligheder og andre boligtyper for at imødekomme behovet for boligbyggerier i byer over hele verden.

ESG og investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom betyder, at du deltager direkte i økonomien. Uanset om du vælger kontorer, industribygninger, boligejendomme eller alternative typer af fast ejendom som fx datacentre, så har du en direkte indvirkning på virksomheder og lokalsamfund. Disse aktiver har håndgribelige miljømæssige og sociale konsekvenser, der bør overvejes som en del af din investeringsstrategi.

Vores team for fast ejendom arbejder sammen med vores dedikerede bæredygtige investerings- og infrastrukturteams, og vurderer og deler den seneste research for at sikre, at du har et fuldt overblik over effekten af dine allokeringer.

 • Miljømæssige overvejelser

  Faktorer som forurening og energi er vigtige overvejelser i forbindelse med nybyggede og eksisterende aktiver. Forbedring af disse kan hjælpe med at finde en optimal balance mellem at gøre noget godt for samfundet og nå dine mål.
 • Overvejelser i forbindelse med social impact

  Fast ejendom kan have en stærk indflydelse på sociale forhold. Du kan investere i socialt boligbyggeri eller støtte lokalsamfund ved at allokere til aktiver, der fremmer beskæftigelsen og giver essentielle faciliteter.

Almindelige investringsstrategier for fast ejendom

Der er mange tilgange til investering i fast ejendom, hvor de forskellige strategier tilbyder en lang række forventede afkast. Dette skyldes hovedsageligt variationen i den vurderede risiko for den underliggende faste ejendom. Fond-strukturen, som investeringsstrategier tilbydes i, kan også gøre en forskel.

De fleste lavere risiko real-estate midler er, hvad vi kalder semi-flydende, der leveres i evige, åbne fondsstrukturer, der er rettet mod afkast, der primært drives af indkomst. Værditilføjelse og muligheder inden for fast ejendom, ofte kaldet private equity fast ejendom, er på linje med andre løsninger for private markets. Denne strategi fokuserer på værdiskabelse i closed-end-strukturer.

 • Core real-estate

  Dette henviser til ejendomme af høj kvalitet, der har den bedste beliggenhed i fx hovedstæder og andre store byområder. Det er typisk langsigtede aktiver, der er eftertragtede, da de tilbyder et moderat likviditetsniveau.
 • Core plus real-estate

  Dette er ejendomme, der anses for at være af høj kvalitet, men med en vis mulighed for opgraderinger, hvilket kan forbedre afkast over tid, eller når de er koncentreret i én ejendomssektor.
 • Værdiskabende fast ejendom

  Dette er ejendomme, der kræver ombygning eller nyudvikling for at forbedre deres attraktivitet og maksimere deres brug. Disse aktiver har en tendens til at være mindre likvide, men har potentialet for højere afkast.
 • Opportunistisk fast ejendom

  Dette omfatter ejendomme med problemer eller gæld, ‘nybyggeri’ og investering på enhedsniveau. Disse investeringer har et højere risikoniveau, herunder risiko for insolvens, da det er sværere at forlade dem hurtigt.

Sådan kan vi hjælpe dig med at bygge en ejendomsportefølje

Det første skridt i investering i fast ejendom er at forstå din risikovillighed og tilgang. Du bør også beslutte, om du vil have en global, regional eller lokal tilgang.

Vi kan hjælpe dig med at vælge, hvad vi mener er de bedste forvaltere og investeringsstrategier til at opfylde din risikoappetit og mål for afkast.

Forskellen i afkastsprofiler blandt forskellige fonde kan være betydelig. Du bør forstå fondens investeringsstrategier, og hvordan hver enkelt forvalter håndterer forsikringstegning og udvælgelse af aktiver. Ved at se på resultatopgørelsen for eksisterende og tidligere investeringer kan du bestemme styrken og dybden af en fonds team og platform. Den forvalter, du vælger, skal være afstemt med din vision.

Investering i fast ejendom er en unik aktivklasse, så du skal sørge for, at de forvaltere, du vælger, har tilstrækkelig ekspertise og driftsressourcer til at udføre deres strategier.

Vores globale researchteam har omfattende erfaring med at identificere kapitalforvaltere af fast ejendom af høj kvalitet. Vi har fingeren på pulsen af ejendomsbranchen og sikrer, at du har de mest opdaterede oplysninger om forvaltere, strategier og markeder.

Vi kan hjælpe dig med at indsnævre universet af muligheder, samt bygge en strategi og portefølje, der matcher dit risikobudget og dine investeringsmål. Vi kan også hjælpe dig med at bygge en flerårig strategi for kapitaludnyttelse, der har til formål at øge din portefølje i et passende tempo.
Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter