Investeringsløsninger og OCIO for forsikringsselskaber

Vi tilbyder investeringsløsninger til forsikringsselskaber i alle størrelser over hele verden. Vores research, rådgivning, værktøjer og muligheder for implementering er designet, så du kan forvandle dit investeringsprogram til en strategisk differentiator. Brug vores research til at vejlede dine beslutninger eller samarbejd med os om at udvikle og udføre din investeringsstrategi, herunder integration af alternative og bæredygtige investeringer.

Effektiv porteføljeforvaltning for forsikringsselskaber

Svingende rentesatser og risikopræmier og stigende inflation er nogle af problemerne, der skaber øget kompleksitet for forsikringsinvesteringsporteføljer. Derfor søger mange forsikringsselskaber bedre måder til at optimere deres investeringer, øge deres indkomst, vækste deres overskud og afstemme risici.

Vi mener, at med den rigtige ekspertise og struktur, effektiv drift, effektiv udførelse og lavere omkostninger1, kan et forsikringsselskabs investeringsprogram øge virksomhedens værdi og give en konkurrencemæssig fordel.

Vores rolle går ud over blot at overgå et benchmark, men omfatter at arbejde med vores kunder om at tilpasse investeringsløsninger for at opnå større værdi fra investeringsporteføljen gennem forsikringsspecifikke investeringsidéer, forbedret implementering, driftssupport og tilpasningen af din portefølje til dine specifikke krav i forbindelse med geografi, forskrifter, vurderingsbureauer, erstatningsansvar og likviditet.

Fem almindelige investeringsudfordringer, som forsikringsselskaber står overfor

Alle forsikringsselskaber og investeringsstrategier er unikke, men i henhold til vores erfaring er der fem almindelige udfordringer. Vi kan hjælpe dig med at løse disse udfordringer ved at udnytte vores dybe ekspertise på tværs af alle aktivklasser, vores globale skala, omfattende kapitalforvalteranalyse og dedikeret team af forsikringskonsulenter.

National og international regulering er kompleks og gør det vanskeligt at opbygge investeringsporteføljer, der overholder lovene, samtidig med at risiko og afkast optimeres korrekt. Hvis du driver virksomhed i flere retskredse, er det endnu mere udfordrende at balancere de forskellige krav inden for en central investeringsstrategi. Vi arbejder på tværs af alle større virksomheder og har omfattende erfaring med at arbejde med multinationale forsikringsselskaber.

Økonomiske cyklusser bliver kortere og mere ekstreme, hvor inflation er en af de største bekymringer for forsikringsselskaber i dag. Forsikringsselskaber skal positionere deres investeringsporteføljer i forhold til forskellige resultater i et ustabilt markedsmiljø. Vi mener, at diversificering af aktivklasser er vigtigt og kræver bred dækning af forvaltere og aktivklasser, der kan generere risikovægtede afkast i hele markedscyklussen.

Bæredygtig investering og ESG er et område, der i stigende grad drives af tilsynsmyndigheder og vurderingsbureauer over hele verden. Passende integration af disse foranstaltninger og behovet for at udvikle solid rapportering til interne og eksterne interessenter er afgørende i nutidens miljø. Vores dedikerede, bæredygtige investeringsteam kan hjælpe dig med at være på forkant med disse udfordringer.

Alternative investeringer giver en mulighed for at beskytte mod udsving i aktier, gardere sig mod inflation og søge bedre afkast via illikviditet. Investering i alternativer og private markets kræver dyb ekspertise, research, stærke relationer til forvaltere og adgang til muligheder. Vores specialister i private markets kan hjælpe dig med at opbygge eksponering for disse aktivklasser.

Efterhånden som forsikringsinvesteringsporteføljer bliver mere komplekse, øges presset på interne ressourcer. Det kræver en tilpasset tilgang for hver enkelt kunde at finde de rigtige partnere og løsninger til at udnytte dine interne kompetencer, samtidig med at den strategiske kontrol over vigtige beslutninger opretholdes. Udnyttelse af vores brede udvalg af ressourcer og skala kan hjælpe med at fokusere dit team på de mest effektfulde ting.

Indabejdelse af bæredygtighed i forsikringsselskabers porteføljer

Forsikringsbranchen tager initiativ til overvejelser vedrørende miljø, sociale forhold og ledelse (ESG) gennem ventures såsom FN's miljøprograms arbejde med principperne for bæredygtig forsikring. Interne og eksterne interessenter øger deres opmærksomhed på ESG-problemstillinger.

Uanset om du fokuserer på risikostyring, overholdelse af lovgivningen eller på at identificere potentielle investeringsmuligheder, skal du overveje bæredygtighed. For eksempel udgør klimaforandringer en betydelig risiko for ejere af aktiver af alle størrelser over hele verden. Vi leverer en række værktøjer, der kan hjælpe dig med at forstå de potentielle indvirkninger, evaluere i forhold til ligestillede og implementere ændringer.

Selvom dette problem er komplekst og udfordrende, er der betydelige vækst- og indkomstmuligheder i bæredygtige investeringer. Vi har arbejdet med store forsikringsselskaber for at opbygge en komplet, afbalanceret løsning, der kombinerer målsætningerne om at opnå økonomisk afkast med anerkendelse af risici i en økonomi under forandring. Nogle af investeringsstrategierne spænder fra at muliggøre infrastruktur til vedvarende energi og energieffektive bygninger til at finansiere innovative grønne teknologier og håndtere vigtige sociale problemer såsom ulighed. Vi tilbyder en række bæredygtige investeringsløsninger til forsikringsselskaber.

At finde nye ideer og innovation gennem alternative aktivklasser

Når du søger større diversificering og højere afkast, kan aktivklasser på private markets, såsom infrastruktur, fast ejendom og private debt, spille en større rolle i din portefølje. Private debt bliver i stigende grad en kerneallokering for forsikringsselskaber, der understøttes af aktivklasser såsom mellemmarkedsudlån, struktureret kredit og specialfinansiering.

Forståelse af disse aktivklasser, og hvordan de kan opfylde dine behov, kræver specialiseret viden, kapaciteter til valg af kapitalforvalter, adgang og skala for at være effektiv. For mindre forsikringsselskaber kan muligheden for at samle aktiver med andre institutionelle investorer gennem vores investeringsløsninger åbne op for nye investeringsmarkeder til en overkommelig pris. Vores specialister over hele verden udvælger og implementerer alternative investeringsløsninger til vores kunder.

Almindelige spørgsmål om porteføljeforvaltning for forsikringsselskaber

Hvert investeringsprogram har sine egene unikke målsætninger og kræver ofte interne og eksterne ressourcer til at forvalte det. Vi tilpasser vores tjenester, så de passer til dine behov, og skaber en tilpasset tilgang, der fungerer for dig, uanset størrelsen af dit team. Afhængigt af dine behov kan du vælge én eller en kombination af følgende:

 • Digital: Gør det selv ved at tilgå vores digitale forvalter-researchplatform, MercerInsight®.
 • Rådgivning: Få hjælp med vores omfattende investeringsrådgivningstjeneste.
 • Uddelegeret: Få os til at implementere og administrere din investeringsstrategi.

Når du hyrer os, fungerer vi som en forlængelse af dit team. Vi kan vejlede dig om din strategi og allokering, hjælpe dig med at finde nye ideer og innovation gennem alternative markeder, og hjælpe dig med at integrere ESG, mangfoldighed, lighed og inklusion (DEI) og overvejelser om impact-investering målrettet mod bæredygtighed. Vi kan også administrere implementeringen for dig baseret på din ønskede retning. Du vil altid have kontrol over vigtige beslutninger.

Vi bruger en platform med åben arkitektur, der ikke er tilknyttet én aktivforvalter, hvilket giver os et oprigtigt uafhængigt perspektiv. Dette giver dig mulighed for at tilpasse løsninger, der passer til dine specifikke krav vedrørende afkast, forpligtelser eller likviditet. Platformen hjælper dig også med at udføre din strategi gennem dit interne team, eksterne forvaltere eller en kombination af begge.

Alternative aktivklasser, herunder private markets, kan tilbyde forsikringsselskaber mange fordele – afkast med mindre korrelation til offentlige markeder, vigtige kilder til diversificering, og måder til at investere i og støtte realøkonomien. Men det er ikke ligetil at få adgang til og vedligeholde disse strategier. Der findes lag af kompleksitet og omkostninger gennem oprindelse, due diligence, juridisk arbejde og opbygning af relationer – alt sammen før der er foretaget nogen investering.

Vi kan hjælpe dig med at navigere gennem disse udfordringer på en måde, der passer til din strategi og dine krav.

 • Rådgivning: Du bevarer kontrollen over din investeringsstrategi og -implementering, mens vi leverer støtte til research, drift, jura og due diligence.
 • Direkte implementering: Denne tilgang giver dig kontrol over investeringsbeslutninger og valg af forvalter, udrulning og implementering af strategier via vores platform.
 • Uddelegeret implementering: Vores specialister samarbejder med dig om at skabe en skræddersyet investeringsstrategi og -tilgang, der implementeres via vores platform ved hjælp af adskilte mandater eller puljekapital.

Vores investeringsspecialister over hele verden lægger stor vægt på at integrere bæredygtige investeringsovervejelser ved fastlæggelse af strategier, overvågning og udvælgelse af kapitalforvaltere samt implementering af udvalgte strategier.

Vi har været på forkant med bæredygtige investeringsstrategier i mere end et årti. Vores store team af specialister over hele verden kan rådgive dig om alle aspekter af ESG-investering, DEI-investering og impact-investering. Vores mål er at hjælpe dig med at opbygge en komplet strategi og portefølje, der er designet til at beskytte din virksomhed mod risici og udnyttede langsigtede muligheder. Vi tilstræber også at hjælpe med at beskytte din virksomheds omdømme.

Vi har forpligtet os til at integrere et fokus på bæredygtighed på tværs af vores rådgivnings- og implementeringsarbejde. Til det formål har vi underskrevet FN's principper for ansvarlig investering og vores ESG-holdning og politik om bæredygtig investering, som begge er frit tilgængelige for at hjælpe dig med at forstå, hvordan vi arbejder på dette område.

Vi har også offentliggjort detaljeret research, der viser vejen til en nettonul-økonomi og dens konsekvenser for investorernes porteføljer.

Sådan hjalp vi et stort forsikringsselskab med at justere sin porteføljes driftsmodel

Udfordringen:

Et globalt marineforsikringsselskab skulle tilpasse sig en ny driftsmodel. Processen fremhævede virksomhedens begrænsede interne ressourcer og manglende evne til at udføre og behændigt tilpasse sin investeringsstrategi.

Det interne team ønskede at bevare kontrollen over udvælgelsen af kapitalforvaltere, men også at udforske nye investeringsmuligheder, der giver afkast, herunder at gå ind på private markets.

Løsningen:

Vi begyndte at arbejde med forsikringsselskabet som rådgiver, før vi gik videre til et rådgivnings- og skønsmæssigt uddelegeret aktivallokeringsforhold. Forsikringsselskabet var i stand til at fastholde sine eksisterende kapitalforvaltere, mens det udvidede og diversificerede med forvaltere, som vi hjalp med at finde.

Vi introducerede detaljerede data- og risikoanalyser, hvilket gjorde det muligt for forsikringsselskabet at forbedre sin forvaltningsstruktur. Dette hjalp også med at forenkle og strømline virksomhedens driftsmodel på tværs af flere koncernenheder og reducere omkostningerne.

Investeringsløsninger, der passer til dine behov

 • Implementering og OCIO

  Vi kan hjælpe dig med at definere, udvikle og implementere din investeringsstrategi ved at håndtere områder som forvaltning, risiko, bæredygtighed og diversificering. Vi tilpasser vores tjenester, så de passer til dine behov, og hjælper dig med at nå dine investeringsmål.
 • Bæredygtige investeringer 

  Vi hjælper dig med at opbygge en bæredygtig investeringsstrategi, der integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser (ESG), mangfoldigheds-, ligheds- og inklusionsfaktorer (DEI) og søger en optimal blanding af positive ændringer og positive afkast.
 • Alternative investeringer

  Ved at udnytte vores kendskab til hundredvis af kapitalforvaltere over hele verden kan vi hjælpe dig med at identificere og udvælge nye investeringsstrategier, muligheder, idéer og innovationer på tværs af private markets og hedgefonde. 
 • Strategisk research 

  Bliv medlem af MercerInsight ® Community i dag for at få adgang til strategisk forskning fra hundredvis af eksperter over hele verden, herunder Mercer og tredjepartsforlag. Det er gratis og nemt at tilmelde sig.
 • Kapitalforvalter-research 

  Ved at abonnere på MercerInsight ® , en alliance med eVestment, kan du få adgang til data, analyser og vores forskning om kapitalforvaltere og tusindvis af investeringsstrategier på tværs af både offentlige børser og private markets. 
 • Styring af investeringsrisici

  Vores Mercer Sentinel-team kan hjælpe dig med at udføre due diligence og mindske driftsrisici på tværs af dine porteføljer og strategier. Vi vurderer kapitalforvaltere, autoriserede agenter og andre tjenesteudbydere for at hjælpe dig med at opfylde dine ledelsesmål.

Det hele er her: MercerInsight® Community

Gør din søgning enklere. Få strategisk forskning skræddersyet til dine interesser fra eksperter på tværs af investeringsbranchen, herunder Mercer og hundredvis af tredjepartsforlag. Medlemskab er gratis, og det tager kun få sekunder at tilmelde sig.
Bliv medlem af fællesskabet


Relaterede indsigter


  Kontakt vores investeringsteam

  Vores specialister er klar til at hjælpe dig med at forvalte, udvide, forbedre eller finjustere din investeringsportefølje.

  Se vores vigtige meddelelser

  1. Betalinger og besparelser er ikke garanteret
  2. Mercer kan ikke garantere adgang til muligheder. Adgang sker efter investeringsforvalterens skøn.
  3. Mercer yder ikke juridisk rådgivning. Du bør kontakte din advokat, før du træffer beslutninger med juridiske konsekvenser.