Sundhedsforsikring

Få en sundhedsforsikring, der passer til jeres behov

Så kan dine medarbejdere få hurtig hjælp ved sygdom eller uheld.

Har din virksomhed den rigtige sundhedsforsikring i forhold til jeres behov?

Sundhedsforsikringer er et meget brugt personale gode blandt virksomheder i Danmark. Det giver mulighed for, at dine medarbejdere kan få dækket en lang række behandlinger og springe køen i det offentlige sundhedsvæsen over. Som medarbejder er det et værdsat gode, da du hurtigt kan komme i gang med og få dækket udgifterne til en lang række behandlinger, hvis du skulle komme til skade eller blive syg.

Den hurtige behandling har også betydning for virksomheden, da medarbejderen hurtigere kommer på højkant igen og tilbage på arbejde.

Få den ordning der passer bedst til jeres behov

Der er en række udbydere af sundhedsforsikringer på det danske marked, med forskellig tilgang og miks af serviceydelser. Som mægler hjælper vi virksomheder i Danmark med at forhandle den bedste løsning på plads for virksomhedens medarbejdere.

Vi ser ofte at virksomheder overvejer sammensætningen af deres sundhedsforsikring i forbindelse med etablering af en pensionsordning eller sammen med et udbud og muligt skifte af deres pensionsordning.

De to ting behøver dog ikke at hænge sammen. Selvom de fleste pensionsselskaber også har en sundhedsforsikringsløsning, kan du som virksomhed sagtens placere din sundhedsforsikring hos en anden udbyder, hvis de har en bedre løsning til prisen i forhold til jeres behov.

Det hjælper vi virksomheder med. I Mercer Marsh Benefits har vi indgående kendskab til de forskellige udbyders produkter, styrker og svagheder, så du ikke behøver at bruge tid på at sætte dig ind i hver lille detalje.

Få afdækket jeres behov

Inden vi går i byen for at købe ind, er det ofte en god ide at skrive en huskeseddel. Lidt det samme gør sig gældende, når I skal se på køb af en sundhedsforsikring.

Vi hjælper jer med at sammenholde med jeres indkøbseddel, med de faktiske muligheder i markedet. Har I en sundhedsforsikring allerede, vil vi også inddrage den hidtidige skadeshistorik. På den baggrund formulerer vi en kravsspecifikation. Den danner grundlag for vores egentlige afsøgning af markedet og forhandlingerne med mulige leverandører.

Eksempler på forsikringsdækninger    
Behandling på privathospital/-klinik –konsultation, forundersøgelse, operation og ophold Medicinudgifter i forbindelse med hospitalsophold Misbrugsbehandling fx alkohol og medicin
Undersøgelse eller behandling hos speciallæge Hjemmehjælp/-sygepleje efter operation Efterbehandling og genoptræning
Specialistbehandling hos psykolog, fysioterapeut eller kiropraktor Specialistbehandling øvrige - fx zoneterapeut, akupunktør, osteopat, klinisk diætist Rådgivning og vejledning

Er dine medarbejdere rigtigt dækket af jeres pensionsordning?

Med udgangspunkt i virksomheders behov hjælper vi med at finde den bedste pensionsordning og sundhedsforsikring, så jeres medarbejdere bliver rigtig dækket og får mulighed for at få uvildig rådgivning.
 • Mæglerydelser

  Vi hjælper virksomheder med at finde en pensionsordning og en sundhedsforsikring tilpasset jeres behov.
 • Pensionsordninger

  Mercer kan hjælpe med at designe, planlægge og styre skræddersyede pensionsordninger både globalt og lokalt.
 • Darwin

  Giv dine medarbejdere kontrollen over deres individuelle personalegodepakke via en let tilgængelig platform, hvor alle informationer er samlet et sted.

Relaterede indsigter  Kontakt Mercer

  Lad os vide hvad du har brug for. Så finder vi en løsning sammen.