Maak toekomstige groei door transformatie mogelijk

Onze mensgerichte, bewezen benadering van transformatie ontgrendelt toekomstige groei door bedrijven te helpen bij het opnieuw uitvinden van hoe ze werken en hoe hun werknemers werk ervaren.

Opnieuw vormgeven van werk en werknemerservaringen

Transformatie is geen eenmalige gebeurtenis. Het bereiken van gedurfde, systemische veranderingen vereist investeringen in uw mensen om duurzame groei op lange termijn te stimuleren die rendement oplevert in meerdere dimensies - financieel, operationeel en menselijk. 

Er zijn een aantal uitdagingen die organisaties kunnen tegenkomen op hun reis:

 • Werk opnieuw ontwerpen om een optimale combinatie van mensen en automatisering te bereiken
 • implementatie van beste praktijken voor strategische workforcesplanning die waarde opleveren voor het bedrijf
 • oplossingen voor tekortkomingen in workforcescapaciteit en toekomstige vaardigheden
 • Nieuwe manieren van werken toepassen — flexibiliteit voor het bedrijf en het individu ondersteunen

Wij stellen bedrijven in staat om toekomstige groei te ontsluiten door hen te helpen bij het opnieuw uitvinden van hoe ze werken en hoe hun mensen hun werk ervaren. Onze benadering van strategische workforcesplanning is mensgericht en gebaseerd op bewijs. Op basis van thought leadership en praktische ervaring helpen wij u oplossingen te ontwikkelen die waarde toevoegen, problemen elimineren n en uw personeel betrekken.

We zullen uw voortdurende transformatie ondersteunen met onze bewezen ondersteuning voor verandermanagement. Hierdoor kunt u de verschillende behoeften van uw managers en werknemers begrijpen, erkennen en aanpakken. Dit zal op zijn beurt leiden tot meer betrokkenheid en acceptatie.


Onze oplossingen voor Workforce en organisatietransformatie

Onze robuuste oplossingen voor Workforce en organisatietransformatie worden toegepast bij de volgende kwesties (en zijn ontworpen om de volgende voordelen te bieden):
 • Cultuur

  Stem transformatie-inspanningen af op het strategische doel om een meer inclusieve, diverse en rechtvaardige omgeving op te bouwen en betrokkenheid, productiviteit en retentie te stimuleren.
 • Diversity, equity and inclusion

  Ontwerp en implementeer een uitgebreide strategie die gelijke kansen, ervaring en beloning garandeert.
 • Flexibel werken

  Stimuleer effectieve samenwerking door middel van bedrijfs- en workforcemodellen die flexibele werkstrategieën mogelijk maken - met aandacht voor de behoeften van alle werknemers, ongeacht hun levensfase.
 • Talent marketplace

  Een toekomstgericht personeelsbestand en een flexibele organisatie ontwikkelen door talent in te zetten op een manier die vraag en aanbod van vaardigheden optimaal op elkaar afstemt. 
 • Organisatieontwerp

  Overgang van een traditionele, meerlaagse structuur naar een innovatieve, flexibele en gedistribueerde organisatie.
 • Gelijke beloning

  Beoordeel en verwijder ongelijkheden in salarissen en hun oorzaken, en verminder zo het risico. Gelijke beloning instellen als een pijler die bredere initiatieven op het gebied van diversiteit, inclusie en sociale rechtvaardigheid ondersteunt.
 • Workforcesstrategie

  Creëe een geïntegreerde, impactvolle en investeerbare workforcesstrategie door deze te verankeren in uw bedrijfsdoelen. Differentieer uw strategische prioriteiten met betrekking tot kritieke talentsegmenten.
 • Work design

  Profiteer van digitalisering en de democratisering van werk door de combinatie van mensen en automatisering te optimaliseren. Profiteer van de mogelijkheid om talent te verbinden met het werk via verschillende digitale en andere middelen.
 • Workforcesstrategie en -analyse

  Kenmerken en praktijken van de workforce identificeren die uw bedrijfsdoelstellingen het best dienen Strategie bepalen om aan de toekomstige vraag van de workforce te voldoen. Optimaliseer impact en versnel verandering.

Gerelateerde inzichten


  Ga in gesprek met een specialist

  Bent u klaar om uw werkplek te transformeren? Let’s connect..