Opnieuw vormgeven van een competitieve employee experience

Pas de employee experience aan aan de nieuwe manier van werken en de snel veranderende verwachtingen van werknemers. 

Het is tijd om de employee experience opnieuw vorm te geven

Employee experience was al vóór de pandemie een trending onderwerp.

De pandemie heeft er echter toe geleid dat mensen hun prioriteiten hebben heroverwogen en het heeft organisaties en mensen dichter bij elkaar gebracht. De drie overkoepelende aspecten van de employee experience – werknemers verwachtingen, het milieu en bepaalde momenten tijdens de loopbaan van een werknemer – zijn niet veranderd. Maar, de pandemie heeft wel nieuwe vragen opgeworpen:

 • Hoe zorgt u dat flexwerken werkt?
 • Hoe kunt u werknemers aannemen, onboarden en managen/coachen die een verspreide of virtuele werkplek hebben?
 • Hoe kunnen mensen werken, samenwerken en communiceren in verspreide of virtuele netwerken?
 • Hoe u kunt overstappen van het aanbieden van welzijnsbeleid naar het actief samenwerken met werknemers voor hun gezondheid en welzijn
 • Hoe u een soepele digitale werkomgeving creëert om ervoor te zorgen dat nieuwe technologie werk ondersteunt in plaats van het te belemmeren - en dat mensen graag met de technologie omgaan
Het managen van de employee experience is genuanceerder geworden. In een steeds meer op werknemers gerichte markt en een wereld die zeer gepersonaliseerde ervaringen biedt, willen steeds meer mensen hun eigen werk en werkschema's op maat maken die voor hen werken.

Mensen willen niet meer voor een bedrijf werken, ze willen met hen samenwerken. Dit betekent een dringende behoefte om een onderscheid te maken in de employee experience om toptalent aan te trekken en te behouden. 85% van de bedrijven creëren de employee experience samen met hun mensen (GTT 2022).

Co-creatie is een belangrijk aspect omdat de werkgerelateerde behoeften en wensen van werknemers variëren op basis van hun:

 • Geslacht
 • Generatie
 • Functieniveau
 • Zorgpositie

De behoeften en ervaringen van werknemers zijn niet constant. Ze veranderen naarmate de verschillende fases in leven van een werknemer: werkomstandigheden, persoonlijke omstandigheden, financiële omstandigheden en de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Rekening houden met de persoon in zijn geheel en zich dynamisch aanpassen aan de behoeften van de werknemer vereist een strategische maar genuanceerde aanpak. U moet ook continu en op het juiste moment bruikbare inzichten zien te verkrijgen. Dit is slechts één belangrijke dimensie voor het opbouwen van een sterker personeelsbestand en een mensgerichte, op technologie gebaseerde employee expercience.

De employee experience bevindt zich tussen omgevingsfactoren zoals cultuur, mensen en leiders, programma's en processen, werk en technologie EN gebeurtenissen zoals levensgebeurtenissen, loopbaangebeurtenissen en organisatiegebeurtenissen.

Hoe kunt u de gepersonaliseerde employee experience creëren waar mensen naar verlangen?

Goed presterende werknemers willen dat hun employee experience het volgende is :

 • Verrijkend
 • Efficiënt
 • Omarmend
 • Empathisch

Maar een one-size-fits-all aanpak werkt niet. Het is essentieel dat u beschikt over een robuust strategisch en bestuursframework, inzichten in medewerkers onderzoek en data, communicatiemiddelen en digitale tools om een gepersonaliseerde employee experience te leveren. Dit kan een concurrentievoordeel opleveren. Ons onderzoek toont aan dat agile bedrijven twee keer zo vaak zeggen dat ze grote stappen hebben gezet in het creëren en blijven experimenteren met een positieve employee experience (Global Talent Trends 2022). Hiermee bedoelen ze een employee experience die is afgestemd op de employee value propositie en de ambities voor digitale transformatie.

Mercer kan u helpen een gepersonaliseerde en technologie gebaseerde employee experience te creëren met:

 • Mogelijkheden om te luisteren naar werknemers
 • Employee value proposition strategie 
 • Total rewards assessment en ontwerp (inclusief bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden en zorgprogramma’s)
 • Communicatie met werknemers
 • Flexibele werkstrategieën
 • Design-thinking workshops
 • Implementatie van technologie
 • Persona en reis in kaart brengen
 • Beoordelingen van de organisatiecultuur

Hoe ver bent u in het vormgeven van een aantrekkelijk en gepersonaliseerde employee experience? Mercer kan u ondersteunen bij het begrijpen van de behoeften van uw werknemers en positieve bedrijfsresultaten stimuleren door:

We werken met u samen om aantrekkelijke waardeproposities voor werknemers en strategische programma’s voor luisteren naar werknemers te bouwen die diepgaande kennis, expertise en effectieve methodologieën combineren met gegevens en agile technologie.

We bieden niet alleen gegevens, dashboards en rapporten, maar ook geintergreerde analyses en actiegerichte inzichten die zijn afgestemd op uw personeelsstrategie.

Onze dynamische strategieën voor design thinking stellen leiders, managers en human resources (HR) in staat om positieve verandering te stimuleren.

We werken met u samen om een routekaart te ontwikkelen die bestaande en nieuwe initiatieven met toegevoegde waarde integreert.

Waarom de oplossingen voor employee experience van Mercer gebruiken?

Onze experts hebben de tools, diepgaande kennis en ervaring om uw employee experience en medewerkersbetrokkenheid, employee value propositions, total rewards en communicatieprogramma’s te ontwikkelen. Door het diepgaande onderzoek van Mercer te combineren met de nieuwste inzichten uit de wetenschap van werknemersbetrokkenheid en -communicatie, helpen onze experts bij het opstellen en leveren van strategische programma’s en stappenplannen die de employee experience verbeteren en prestaties stimuleren.

We bieden adviesmogelijkheden en technologieën die alle aspecten van de employee experience omvatten. We zijn wereldwijd aanwezig in 130 landen, spreken 80 talen en kunnen een beroep doen op een uitgebreid netwerk van lokale adviseurs.

 • Ontwerp van de employee experience

  We gebruiken design thinking methoden in combinatie met inzichten uit kwantitatieve en kwalitatieve gegevens om oplossingen te formuleren die beter aansluiten op de behoeften van uw mensen en het beste uit hen naar boven halen. 
 • Employee listening

  We leggen inzichten van mensen vast met op maat gemaakte oplossingen, van onze jaarlijkse prognoses en pulsenquêtes tot continu luisteren, digitale focusgroepen en voorkeursonderzoek.
 • Medewerkerscommunicatie

  Mercer’s werknemerscommunicatie oplossingen helpen bedrijven zinvolle contacten te leggen met werknemers over hun carrière, secundaire arbeidsvoorwaarden en welzijn, waar ze ook zijn, op elk apparaat.
 • Employee value propositie

  We ondersteunen klanten bij het ontwerpen van gedifferentieerde employee value proposities om talent aan te trekken en te behouden.
 • Flexibel werken

  Mercer heeft bewezen ervaring in het helpen van organisaties bij het creëren van flexibel werken strategieën om over te stappen van vaste naar hybride structuren.
 • Oplossing voor diversiteit, gelijkheid en inclusie

  Mercer werkt samen met klanten aan vraagstukken op het gebied van rechtvaardigheid, van eerlijke beloning tot de manier waarop talent wordt beheerd. 
 • Talentstrategie

  De talentstrategieoplossingen van Mercer helpen bedrijven om de beste beslissingen te nemen om talent aan te trekken, te behouden en te laten groeien. 
Een fundamentele verandering in de waarden van mensen staat aan de basis van een structurele verschuiving op de arbeidsmarkt. Organisaties hebben nu een uitgelezen kans om de tools voor empathie op te pakken die tijdens de pandemie zijn aangescherpt - en een nieuwe manier van samenwerken uit te werken die betrouwbaarder en uiteindelijk duurzamer is.
Kate Bravery

Global Leader of Advisory Solutions & Insights, Mercer

Introductie van ons employee experience team


Neem contact op met ons employee experience team