Privacyverklaring van Mercer 

DEZE PRIVACYVERKLARING IS VOOR ALLE BEZOEKERS UIT DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE. ALS U ZICH BUITEN DE EEA BEVINDT, KLIK DAN HIER.

Mercer LLC en haar dochterondernemingen (wij/het bedrijf) zijn alle dochterondernemingen van Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). We zetten ons in voor het beschermen van de privacy van onze klanten en gebruikers (u/uw) die onze websites bezoeken (de "Site). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manieren waarop we persoonlijke informatie verzamelen, het gebruik waarop die informatie zal worden geplaatst en de manieren waarop we alle persoonlijke informatie zullen beschermen die u ervoor kiest om ons rechtstreeks of via deze Site te verstrekken, of via uw werkgever of de sponsor van uw uitkeringsprogramma.

Er kan aanvullende persoonlijke (en andere) informatie zijn die we over u of uw bedrijf hebben of verzamelen op grond van andere relaties die onderworpen zijn aan andere kennisgevingen, overeenkomsten en regels.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de volgende gebieden:

(1) Informatie die we over u verzamelen

(2) Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken

(3) Hoe we uw persoonlijke informatie beschermen

(4) Contact met ons opnemen over & uw rechten om marketing te voorkomen en om uw persoonlijke informatie in te zien en bij te werken

(5) Hoe we cookies gebruiken

(6) Hoe wijzigingen in deze Privacyverklaring zullen worden aangebracht

(1) Informatie die we over u verzamelen

We verzamelen en verwerken alle of sommige van de volgende persoonsgegevens over u:

(a) Vrijwillig door u verstrekte informatie:

Tijdens het gebruik van deze Site kunt u ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken om ons te helpen aan uw behoeften te voldoen. U kunt ons bijvoorbeeld uw e-mailadres verstrekken om informatie op te vragen, of u kunt ons uw postadres sturen zodat we u het materiaal kunnen sturen dat u hebt aangevraagd. U kunt er ook voor kiezen om te solliciteren naar een baan bij het bedrijf en een sollicitatie in te dienen via onze carrièresite  https://careers.mmc.com/. Alle persoonlijke informatie die u ons stuurt, wordt alleen gebruikt voor het doel dat wordt aangegeven op de carrièresite of in deze kennisgeving.

(b) Onze correspondentie

Als u contact met ons opneemt, zullen we doorgaans die correspondentie bijhouden.

(c)  Enquête-informatie

Als we u vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, verzamelen we de informatie die in de ingevulde enquête wordt verstrekt.

(d) Website- en communicatiegebruik

Details van uw bezoeken aan de website en informatie verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën, waaronder, maar niet beperkt tot, uw IP-adres en domeinnaam, uw browserversie en besturingssysteem, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen die u opent.

(2) Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken

Deze sectie beschrijft de doeleinden waarvoor we persoonlijke informatie gebruiken die we verzamelen en identificeert, in overeenstemming met onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), de “rechtsgronden” waarop we vertrouwen om de informatie te verwerken.

De wetgeving inzake gegevensbescherming van de EER en het VK staat bedrijven alleen toe om persoonlijke informatie te verwerken wanneer de verwerking is toegestaan door de specifieke “rechtsgronden” die in de wet zijn uiteengezet (de volledige beschrijving van elk van deze gronden is  hier tevinden).

Houd er rekening mee dat naast de openbaarmakingen die we hieronder hebben geïdentificeerd, we in sommige omstandigheden ook persoonlijke informatie zullen bekendmaken aan dienstverleners, aannemers, agenten en gelieerde ondernemingen van het Bedrijf of MMC die namens ons activiteiten uitvoeren die in deze kennisgeving worden beschreven.

(a) Om effectief met u te communiceren en zaken te doen

Om onze activiteiten uit te voeren, inclusief om te reageren op uw vragen, om anderszins met u te communiceren, of om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons zijn aangegaan, wat in sommige omstandigheden het delen van uw gegevens kan omvatten met derden zoals agenten of aannemers of met onze adviseurs (bijv. juridische, financiële, zakelijke of andere adviseurs) of met andere bedrijven in de bedrijfsgroep van MMC (MMC-filialen).

Rechtvaardiging voor gebruik: contractuitvoering en legitieme belangen (om ons in staat te stellen onze verplichtingen na te komen en onze diensten aan u te leveren)

(b) Om u marketingmateriaal te verstrekken

Om u te voorzien van updates en aanbiedingen, waar u ervoor hebt gekozen om deze te ontvangen. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te verstrekken over producten of diensten waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn. We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met MMC-filialen, zodat zij u informatie kunnen verstrekken over hun producten en diensten. Deze kunnen per e-mail, sms, telefoon, fax of post worden verzonden.

Binnen MMC werken we onder een aantal merken en u kunt dergelijke berichten ontvangen van onze verschillende handelsnamen, zoals Mercer, Mercer Marsh Benefits (MMB), Darwin, Marsh, Marsh Commercial, Marsh Networks en anderen.

We zorgen ervoor dat onze marketingactiviteiten voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten van de EER en het VK. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we uw toestemming vragen voordat wij of MMC-filialen u marketingmateriaal sturen.

In alle gevallen kunt u zich altijd afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons of MMC-filialen. We bieden altijd de mogelijkheid om u af te melden of u af te melden voor verdere communicatie over elektronische marketingcommunicatie die naar u wordt verzonden of u kunt zich afmelden door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet.

Houd er rekening mee dat, zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, we u nog steeds berichten kunnen sturen in verband met de diensten die we u leveren.

Rechtvaardiging voor gebruik: toestemming en legitiem belang (om u op de hoogte te houden van nieuws met betrekking tot onze producten en diensten)

(c) Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden

Om uw persoonlijke informatie te analyseren samen met informatie van andere klanten voor gegevensanalysedoeleinden, waaronder het creëren van inzichten, rapporten en andere analyses om de kwaliteit van het advies, de producten en diensten van Mercer beter te begrijpen en te verbeteren. De output van dergelijke analyses identificeert bepaalde klanten of personen niet.

Rechtvaardiging voor gebruik: legitieme belangen (om ons in staat te stellen onze diensten te verbeteren)

(d) Om bepaalde activiteiten te controleren

Om vragen en transacties te controleren om de kwaliteit van de dienstverlening, de naleving van procedures en de bestrijding van fraude te waarborgen.

Rechtvaardiging voor gebruik: wettelijke verplichtingen, juridische claims en legitieme belangen (om de kwaliteit en wettigheid van onze diensten te garanderen)

(e) Om u te informeren over wijzigingen

Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten

Rechtvaardiging voor gebruik: legitieme belangen (om u te informeren over wijzigingen in onze diensten)

(f) Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website relevant is

Om ervoor te zorgen dat inhoud van onze websites op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat wordt gepresenteerd, waaronder het doorgeven van uw gegevens aan MMC-filialen, zakenpartners, leveranciers en/of dienstverleners.

Rechtvaardiging voor gebruik: contractuitvoering, legitieme belangen (om ons in staat te stellen u inhoud en diensten op de websites te leveren)

(g) Om ons bedrijf te reorganiseren of te wijzigen

Als we: (i) onderworpen zijn aan onderhandelingen voor de verkoop van ons bedrijf of een deel daarvan aan een derde partij; (ii) worden verkocht aan een derde partij; of (iii) een reorganisatie ondergaan, moeten we mogelijk sommige of al uw persoonlijke informatie overdragen aan de relevante derde partij (of zijn adviseurs) als onderdeel van een due diligence-proces voor het analyseren van een voorgestelde verkoop of reorganisatie. Het kan ook zijn dat we uw persoonlijke informatie na de verkoop of reorganisatie moeten overdragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij, zodat zij deze kunnen gebruiken voor dezelfde doeleinden als uiteengezet in deze kennisgeving.

Rechtvaardiging voor gebruik: legitieme belangen (om ons in staat te stellen ons bedrijf te wijzigen)

(h) In verband met wettelijke of regelgevende verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke vereisten of als onderdeel van de dialoog met onze regelgevers, zoals van toepassing, waaronder het bekendmaken van uw persoonsgegevens aan derden, de rechtbank, regelgevers en/of wetshandhavingsinstanties in verband met vragen, procedures of onderzoeken door dergelijke partijen overal ter wereld of waar dit verplicht is. Waar toegestaan zullen we een dergelijk verzoek naar u richten of u op de hoogte stellen voordat we reageren, tenzij dit de preventie of opsporing van een misdrijf zou schaden.

Rechtvaardiging voor gebruik: wettelijke verplichtingen, juridische claims, legitieme belangen (om samen te werken met wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties)

(i) Voor fraude-, antiwitwas- en sanctiescreenings

Bij het aangaan of onderhouden van klantrelaties voor het leveren van bepaalde diensten verwerken we uw persoonlijke informatie voor het uitvoeren van fraude, anti-witwas- of sanctieschendingscontroles.

Rechtvaardiging voor gebruik: wettelijke verplichtingen

(3) Hoe we uw persoonlijke informatie beschermen

(a) Beveiliging via internet

Geen enkele gegevensoverdracht via internet of website kan gegarandeerd veilig zijn tegen inbraak. We handhaven echter commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze of onze beveiligde servers en wordt geopend en gebruikt volgens ons beveiligingsbeleid en onze normen. Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord en voor het naleven van alle andere beveiligingsprocedures waarvan we u op de hoogte stellen. We vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

(b) Export buiten de EER en het VK

Uw persoonlijke informatie kan worden ingezien door personeel, MMC-filialen of leveranciers in, overgedragen naar en/of opgeslagen op een bestemming buiten het land waar u zich bevindt, waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming van een lagere standaard kan zijn dan die in uw land. We zullen in alle omstandigheden persoonlijke informatie beschermen zoals uiteengezet in deze  Privacyverklaring.

Wanneer we persoonlijke informatie overdragen van binnen de EER of het Verenigd Koninkrijk naar buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk, zijn we verplicht om specifieke maatregelen te nemen om de relevante persoonlijke informatie te beschermen. Bepaalde landen buiten de EER en het Verenigd Koninkrijk zijn door de Europese Commissie of de Britse overheid goedgekeurd als landen die in wezen gelijkwaardige bescherming bieden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EER en het Verenigd Koninkrijk en daarom zijn er geen aanvullende waarborgen vereist om persoonlijke informatie naar deze rechtsgebieden te exporteren. In landen die niet onderworpen zijn aan deze goedkeuring (zie de volledige lijst voor de EER hier en de volledige lijst voor het VK hier ), zullen we rechtsgronden vaststellen die een dergelijke overdracht rechtvaardigen, zoals  MMC Bindende Bedrijfsregels, modelcontractbepalingen of andere rechtsgronden die zijn toegestaan door toepasselijke wettelijke vereisten.

Neem contact met ons op zoals hieronder uiteengezet als u een kopie wilt zien van de specifieke waarborgen die van toepassing zijn op de export van uw persoonlijke informatie.

(c) Beperking van opslag

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het/de verwerkingsdoeleinde(n) waarvoor ze zijn verzameld en elk ander toegestaan gekoppeld doel (bijvoorbeeld wanneer we verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren dan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld om te voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten). Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en uw informatie die niet langer nodig is, wordt onomkeerbaar geanonimiseerd (en de geanonimiseerde informatie wordt bewaard) of veilig vernietigd.

(4) Uw rechten om & contact met ons op te nemen

(a) Marketing

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kunt het recht op elk gewenst moment uitoefenen door te klikken op de optie “afmelden” op elk elektronisch marketingbericht dat naar u wordt verzonden of door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet.

(b) Informatie bijwerken

We zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie nauwkeurig is. Om ons hierbij te helpen, moet u ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet.

(c) Uw rechten

Als u vragen hebt met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie, moet u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om van ons te eisen dat we:

  • u meer informatie te geven over het gebruik dat wij van uw informatie maken;
  • u een kopie te verstrekken van de informatie die u aan ons hebt verstrekt;
  • eventuele onnauwkeurigheden in de persoonlijke informatie die we bewaren bij te werken;
  • alle persoonlijke informatie te verwijderen waarvoor we niet langer een wettelijke grond hebben om deze te gebruiken;
  • bezwaar te maken tegen elke verwerking die Mercer rechtvaardigt op grond van “legitieme belangen”, tenzij onze redenen voor het uitvoeren van die verwerking zwaarder wegen dan eventuele schade aan uw rechten inzake gegevensbescherming;
  • bezwaar te maken tegen direct marketing (inclusief profilering voor dergelijke doeleinden); en
  • beperken hoe we uw informatie gebruiken terwijl we uw vraag overwegen, en wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of zoals aangegeven toen toestemming werd gegeven.

Uw uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde vrijstellingen om het algemeen belang (bijv. het voorkomen of opsporen van criminaliteit) en onze belangen (bijv. het behoud van wettelijke privileges) te beschermen. Als u een van deze rechten uitoefent, zullen we uw rechten controleren en in de meeste gevallen binnen een maand reageren.

Als u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonlijke informatie of ons antwoord op een uitoefening van deze rechten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land.

(d) Contact met ons opnemen

Afhankelijk van waar u zich bevindt, zal de “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonlijke informatie die door ons wordt verwerkt onder deze Privacyverklaring anders zijn. Zie hier voor een lijst van welke groepsbedrijven verwerkingsverantwoordelijken zullen zijn in welke landen.

Als u vragen hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via  privacycoordinator@mercer.com.

(5) Hoe we cookies gebruiken

Om te begrijpen hoe we cookies op onze Site kunnen gebruiken, raadpleegt u onze Cookieverklaring hier .

(6) Hoe wijzigingen in deze Privacyverklaring zullen worden aangebracht

We kunnen de inhoud van onze websites en de manier waarop we cookies gebruiken wijzigen en daarom kunnen onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid in de toekomst van tijd tot tijd veranderen. Als we deze Privacyverklaring wijzigen, zullen we de datum bijwerken waarop de Privacyverklaring hieronder voor het laatst is gewijzigd. Als deze wijzigingen wezenlijk zijn, zullen we redelijke stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 juni  2021.