Uitmuntende mobiliteitsregelingen voor talent trekken het personeel van de toekomst aan 

Young businesswoman looking up on Brooklyn Bridge against New York cityscape

Creëer een wereldwijd mobiliteitsprogramma om mobiel toptalent aan te trekken en behouden 

Nu de vraag naar toptalent drastisch gestegen is, verbeteren organisaties de ervaring van mobiele werknemers om internationaal personeel aan te trekken dat ze nodig hebben om succesvol te zijn. Organisaties die hun werknemers de juiste mate van flexibiliteit kunnen bieden en die aantrekkelijke, duurzame wereldwijde mobiliteitsprogramma’s aanbieden, verkrijgen een concurrentievoordeel.  

Om wereldwijde mobiliteitsprogramma’s voor talent te optimaliseren, gebruiken internationale PZ-teams steeds vaker geavanceerde technologieën die het volledige beheerproces voor mobiliteitsteams, leidinggevenden en de internationaal uitgezonden werknemers eenvoudig en naadloos maken. Bedrijven moeten de kosten onder controle houden en tegelijkertijd concurrerende compensatiepakketten aanbieden. Onderzoek naar de kosten van levensonderhoud en salarisverschillen over de hele wereld en het bekijken van het lokaal beschikbare talent om nieuw talent te vinden, maakt deel uit van deze evenwichtsoefening.

De kostenoverwegingen van de organisatie moeten worden afgewogen tegen de levensstandaard van de werknemers. De leefbaarheid varieert en wordt bepaald door factoren zoals huisvesting, medische zorg, infrastructuur, cultuur en recreatie, onderwijs, beschikbaarheid van goederen en diensten, klimaat, sanitaire voorzieningen, geografisch afgelegen locatie en de prevalentie van ziekte en geweld. Bedrijven proberen deze verschillen objectief te beoordelen om billijkheid voor alle mobiele werknemers te garanderen, ongeacht waar ze werken. Werknemers die verhuizen naar een plaats met een lagere levenskwaliteit ontvangen een vergoeding voor de kwaliteit van leven.

Het vinden van de juiste balans tussen tegenstrijdige prioriteiten en de juiste combinatie van technologie, flexibiliteit en consistent beleid bepaalt de capaciteit van bedrijven om top mobiel talent aan te trekken en behouden.

Dieper ingaan op talentmobiliteit

Behoud de koopkracht van uw mobiele werknemers, ongeacht waar ze naartoe verhuizen. Mercers jaarlijkse Cost of Living City Ranking onthult de duurste steden voor internationale werknemers over de hele wereld.

Levenskwaliteit

Nauwkeurige beoordelingen over de leefbaarheid van steden over de hele wereld stellen organisaties in staat om eerlijke onkostenvergoedingen te bieden tijdens het overplaatsen van werknemers en om uitbreidingslocaties te bepalen. 
Hoe brengt u uw wereldwijde mobiliteitsprogramma voor talent het digitale tijdperk binnen? Lees meer over de nieuwste markttendenzen en krijg toegang tot praktisch advies om uw PZ-transformatie te ondersteunen en de werknemerservaring te verbeteren.

Gerelateerde inhoud

    Gerelateerde onderwerpen

    Gerelateerde oplossingen
      Gerelateerde inzichten