Bouwen aan een robuuste duurzaam beleggingsstrategie

Wij kunnen u helpen bij het opbouwen of optimaliseren van een duurzaam beleggingsstrategie, bestand tegen toekomstige uitdagingen en veranderingen in regelgeving. We vergelijken voortgang met peers, identificeren mogelijke wijzigingen in de assetallocatie en beoordelen de transitiecapaciteit van uw portefeuille. We nemen ESG-, DEI-, klimaat- en impactoverwegingen mee. Onze research, onze tools, ons advies en onze solutions zijn bedoeld om uw risicoprofiel te managen en tegelijkertijd gunstige rendementen na te streven.

Waarom een duurzaam beleggen strategie cruciaal is

Overheden komen met duurzaamheidbeleid en -regelgeving. Beleggers formuleren duurzame ontwikkelingsdoelen. Donateurs en deelnemers eisen dat beleggers echte actie ondernemen tegen vervuiling, de economie duurzaam te laten groeien en kwetsbaren te beschermen. Een duurzame beleggingsstrategie is geen ‘nice to have’ meer, maar noodzaak voor grote en kleine beleggers wereldwijd.

Duurzaam beleggen - toekomstgericht - gaat verder dan het integreren van milieu-, sociale en governance-aspecten. Het gaat ook om aandacht voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) bij managers en binnen strategieën, en de balans tussen het juiste doen en toegezegde beleggingsafspraken nakomen, wat ook wel impact investing wordt genoemd.

Onze duurzaam beleggen verklaring schetst onze aanpak en inzet die u helpt een positieve duurzame impact te maken en tegelijkertijd te streven naar gunstige rendementen.

Vragen om te stellen bij het bepalen van uw aanpak:

 • Waar ben ik in mijn duurzaamheidstraject?
 • Waar zijn asset managers in hun traject?
 • Met welke praktische veranderingen kan ik vandaag beginnen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat DEI een prioriteit is voor managers en in strategieën?
 • Hoe zorg ik voor een optimale balans tussen het grote geheel en mijn financiële doelstellingen?

Zaken die meetellen bij het opstellen van uw duurzame beleggingsstrategie

Binnen een portefeuille zijn er veel manieren om met ESG om te gaan. Dit zijn de belangrijkste strategieën, die individueel of in combinatie kunnen worden geïmplementeerd. Wij geloven in een combinatie van deze elementen om succesvol te zijn:

ESG-strategieën

 • Integratie: Betrek ESG-factoren in beleggingsbeslissingen.
 • Investeringen: Alloceer budgetten naar duurzaamheidsthema's of impact investments voor nieuwe kansen.
 • Stewardship : Gebruik stemrecht en voer de dialoog met onderliggende bedrijven en beleidsmakers.
 • Screening: Schrap sectoren en bedrijven die onverantwoordelijk worden geacht en niet stroken met uw waarden.

Klimaatverandering bedreigt de planeet en is een urgente zaak voor alle beleggers. Institutionele beleggers als pensioenfondsen, financiële instellingen, verzekeraars, wealth managers, verenigingen en stichtingen beheren biljoenen dollars aan assets in hun portefeuilles. In een economie die steeds CO2-neutraler wordt, lopen assets risico’s op het gebied van klimaattransitie.

Scenarioplanning op het gebied van klimaatverandering

Door ons global partnership met Ortec Finance kunnen we alle type institutionele beleggers een grondige analyse van de klimaatcrisis leveren. Onze scenariomodellering laat zien waar zich kansen voordoen en helpt beleggers kiezen hoe ze de klimaatcrisis willen beïnvloeden en hun portefeuilles bestand maken tegen toekomstige uitdagingen.

Onze kwantitatieve analyse, in lijn met de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), is gebaseerd op economie en wetenschap. Deze analyse biedt een diep niveau van granulariteit, waardoor klanten kunnen afwegen of klimaateffecten volledig zijn ingeprijsd in elke beleggingscategorie en economische sector, voor ze hun allocatie herzien. De langetermijnprognoses zijn geïntegreerd in de kapitaalmarktaannames van Mercer in alle aangeboden services.

Als onderdeel van een duurzame beleggingsstrategie kan het integreren van een DEI-lens in uw besluitvormingsproces u helpen portefeuilles te stroomlijnen met de missie en waarden van uw organisatie. Het brengt u ook in de positie om duurzame rendementen op lange termijn te behalen en stimuleert verandering waar iedereen uiteindelijk baat bij heeft.

Drie stappen om DEI te integreren in uw beleggingsportefeuille

 1. Leg vast wat diversiteit voor u betekent
 2. Een proces en een strategie opbouwen
 3. Implementeer uw plan

Waar u ook bent in uw DEI-beleggingstraject, wij kunnen u helpen bepalen wat diversiteit voor uw organisatie betekent en dit integreren in uw portefeuille en beleggingsbeslissingen.

Er zijn verschillende benaderingen van duurzaam beleggen, waaronder ESG-integratie en -screening, thematisch beleggen en impact investing. Impact investing heeft de aandacht van beleggers voor het zoeken naar balans tussen doen wat goed is voor de planeet en tegelijk financieel rendement behalen. Er zijn verschillende afwegingen bij impact investing.

Afwegingen bij impact investing

 1. Uw ambitie en projectthema’s vaststellen
 2. Kansen voor goed evenwicht
 3. Managers selecteren en inzetten
 4. Voortgang en impact rapporteren

Ons team van ervaren specialisten helpt uw doelstellingen naast uw beleggingstargets te leggen en een optimale strategie te definiëren die uw duurzame beleggingsambities in balans brengt met rendement.

Tools om uw duurzame beleggingsstrategie te versterken

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in hoe goed u ESG-factoren integreert in beleggingsbeslissingen.
Onze RITE-aanpak evalueert uw portefeuille op elk gebied van Mercer's Traject voor duurzaam beleggen (overtuigingen, beleid, proces en portefeuille), scoort de portefeuille op een schaal van A++ tot C en vergelijkt deze met peers. Deze tool monitort ook verbeteringen in de loop van de tijd.

Klimaat-benchmarktool

Onze klimaat-benchmarktool zoekt naar hiaten in huidige toepassingen en wat er nodig is aan verbetering op het gebied van klimaatbeleggen. De tool evalueert 10 categorieën van activiteiten en scoort uw voortgang op een schaal van 1 tot 5; 1 betekent ‘niet gestart’ en 5 betekent ‘volledig ontwikkeld’.
Deze webgrafiek is een voorbeeld de output van de klimaatbenchmarktool. Klimaatinspanningen van beleggers worden vergeleken met die van hun peers. De grafiek toont de voortgang van beleggers in 10 categorieën, beoordeeld op een schaal van 1 tot 5.

Als u eenmaal een duidelijk beeld hebt van waar in het traject u zich bevindt, hou dan uw doelen tegen het licht ten opzichte van uw organisatorische overtuigingen, beleid, processen en portefeuillebenadering. Zo boekt u vooruitgang en kunt u eventuele hiaten opsporen die specifiek zijn voor uw organisatie.

Overgangskader voor emissiereductie

Met ons overgangskader kunt u uw huidige emissiebaselines vaststellen en beoordelen hoe u reducties kunt realiseren, mijlpalen kiezen en een implementatieplan ontwikkelen dat kan worden geïntegreerd in uw strategie en portefeuille.
Dit diagram laat het proces en het tijdschema zien dat een belegger zou kunnen volgen om portefeuilles naar nul-emissie te brengen tegen 2050.

Route naar duurzaam beleggen

Dit diagram is een afbeelding van de vier fasen van de route naar duurzaam beleggen - beliefs, beleid, proces en portefeuille.
Dit diagram illustreert de route naar duurzaam beleggen, van nul tot zesendertig maanden.

Als is bepaald waar er verandering nodig is, kunnen we u helpen met de implicaties die de benodigde transities zullen hebben voor uw portefeuille. Hoe moet uw assetallocatie gaan veranderen en hoeveel tijd gaat dit kosten? Wat zijn de gevolgen voor uw beleggingscategorieën en asset managers? Met onze vergaande kennis over beleggingscategorieën, asset managers en strategieën kunnen wij u helpen om deze vragen te beantwoorden.

Bij het beoordelen van uw portefeuille en actieplan kijken we naar de capaciteit van uw managers en organisaties om de overstap te maken naar een duurzame strategie. Onze Analytics for Climate Transition-tool berekent uw huidige emissiebaseline, identificeert waar reductie mogelijk is en doet per beleggingscategorie aanbevelingen voor een overgangsplan.

Onze inzet om een verschil te maken

Op weg naar netto nul in 2050

Duurzaamheid staat centraal in hoe we beleggen en in onze onderneming. We hebben ons gecommitteerd aan de doelstelling van netto nul CO₂-uitstoot in 2050 voor het merendeel van onze fondsen. We verwachten 45% minder absolute CO₂-uitstoot in de portefeuilles ten opzichte van de baselineniveaus van 2019 tegen 2030. Meer uitleg door Mark McNulty, ons International Head of Clients, Mercer Investment Solutions.

We hebben duidelijke doelen en verantwoordelijkheden bepaald

 • Tegen 2030 verwachten we de absolute uitstoot met 45% te verminderen ten opzichte van de basisniveaus van 2019.
 • We hebben ons gecommitteerd aan netto nul CO₂-uitstoot tegen 2050 voor onze Britse, Europese, Australische, Nieuw-Zeelandse en Aziatische klanten met discretionaire portefeuilles en voor de meeste van onze multi-assetfondsen die gevestigd zijn in Ierland.
 • We zullen jaarlijkse voortgangsrapporten over absolute emissies opstellen, naast CO₂-intensiteitsrapporten.

Duurzame investment solutions voor institutionele beleggers

We kunnen samen met u een duurzame beleggingsstrategie opbouwen en uitvoeren, om uw centrale duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Als vertrouwde adviseur en OCIO-aanbieder hebben we toegang tot een universum van managers, asset classes en kansen. We kunnen uw portefeuille evalueren door meerdere lenzen, zodat iedere beleggingsbeslissing rekening houdt met urgente wereldwijde thema's zoals klimaatverandering.
 • Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

  De tool kan evalueren op basis van uw beliefs, beleid, processen en portefeuille. Er wordt aangetoond hoe u presteert op een schaal van A++ tot C en de tool vergelijkt u met peers. Ook uw voortgang kan worden gemonitord.
 • Route naar duurzaam beleggen

  Dit advies- en implementatiekader biedt u de basis voor sterke governance en portefeuille-implementatie, en helpt u actie te ondernemen op uw route naar duurzaam beleggen.
 • Analytics for Climate Transition (ACT)

  Dit kader beoordeelt een breed scala aan gegevens om het transitievermogen van beursgenoteerde ondernemingen te rangschikken, zodat uw portefeuilles klaar zijn voor een koolstofvrije toekomst.
 • Beleggen voor impact

  Wij helpen u met een stevige impact investing-strategie, ontworpen om echte veranderingen te versnellen en tegelijkertijd te streven naar goede rendementen voor uw portefeuilles.
 • DEI integreren

  Wij kunnen u helpen bij het definiëren en opbouwen van een beleggingsstrategie voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (diversity, equity and inclusion, DEI) met als doel positieve verandering en sterkere portefeuilleresultaten.
 • Investment research

  Toegang tot het meest recente strategische beleggingsonderzoek op MercerInsight Community en ons toekomstgerichte asset manager research op MercerInsight als gids bij uw beleggingsbeslissingen.

Hier vindt u alles: MercerInsight® Community

Vereenvoudig het zoeken. Ontvang strategisch onderzoek op maat van uw interesses van thought leaders in de beleggingssector, waaronder Mercer en honderden uitgevers van derden. Lidmaatschap kost niets en aanmelden kan binnen enkele seconden.
Sluit u aan bij de community

Benut kennis in de breedte en de diepte

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het helpen van klanten om duurzaam te beleggen en het vinden van beleggingsmogelijkheden om een goede balans te vinden tussen goed rendement en positieve verandering. In 2008 hebben we ons bedrijfseigen ESG-ratingplatform voor duurzame beleggingen gelanceerd, met meer dan 4000 strategieën. We hebben een reeks kaders en tools ontwikkeld om u te helpen optimale duurzame beleggingen te identificeren en de constructie van uw duurzame portefeuille te verbeteren.

Prijzen

Beleggingsadviseur van het jaar 2023

Mercer is door Environmental Finance erkend als de investeringsadviseur van het jaar voor het pionieren van duurzaam beleggen en het helpen van meer dan 25 institutionele beleggers over de hele wereld om hun blootstelling aan risico's van klimaattransitie beter te beoordelen. 


Gerelateerde inzichten


  Waar u ook bent op uw route naar duurzaamheid.

  Neem vandaag nog contact op met een van onze teamleden