Health on demand surveyrapport 2023 

Voordelen voor iedereen. Het geheim van succesvolle werknemers en succesvolle bedrijven

Begrijp de levens en prioriteiten van uw medewerkers; hoe u ze op de meest relevante manieren kan motiveren, zekerheid kan bieden en kan ondersteunen, zodat uw hele organisatie tot bloei komt.

Voordelen voor iedereen. Voordelen voor een snel veranderende wereld. Voordelen voor gezondere samenlevingen.

Om de veranderende prioriteiten van verschillende groepen binnen de workforcer beter te begrijpen, hebben we advies ingewonnen van meer dan 17.000 individuele werknemers, in verschillende sectoren en op verschillende niveaus. Onze analyse biedt een uniek inzicht in de waarde die werknemers hechten aan door de werkgever verstrekte arbeidsvoorwaarden en toont de kracht van een ondersteunde benadering aan.

Houden je secundaire arbeidsvoorwaarden de snel veranderende tijden bij?

We wilden zien wat het betekent om beloningen aan te bieden die aanslaan bij individuen en zorgen voor gezondere samenlevingen. En die tegelijk de belangrijkste risico's van onze tijd aanpakken, zoals de impact van klimaatverandering op het leven van mensen. We hebben ontdekt dat werkgevers moeten laten zien dat ze om hen geven, zodat werknemers kunnen groeien.

Werkgevers hebben de bevoegdheid om hiaten in de gezondheidszorg te dichten, zodat alle werknemers kunnen groeien.

Drie belangrijke trends

Het gebruik van voordelen als een uitdrukking van bedrijfswaarden zal belangrijker worden naarmate het leven complexer wordt.

Benfits voor iedereen

Het opbouwen van benefitsstrategieën die voor iedereen werken, vereist inzicht in het brede scala aan behoeften en voorkeuren van verschillende werknemersgroepen in uw personeelsbestand.

Benefits voor een snel veranderende wereld

Het gebruik van arbeidsvoorwaarden als uitdrukking van bedrijfswaarden en om (gezondheids)risico's voor mensen te verkleinen, zal belangrijker worden naarmate het leven complexer, drukker en digitaler wordt.

Voordelen voor gezondere samenlevingen

Het bevorderen van de gezondheid van werknemers is een cruciaal onderdeel van “de S in ESG”. Om deel uit te maken van de oplossing, moeten werkgevers de fysieke, financiële en emotionele behoeften van hun personeel aanpakken.

Download het Health on Demand 2023-rapport

Bekijk de secundaire arbeidsvoorwaarden die uw werknemers en bedrijf zullen helpen groeien door het volledige rapport te downloaden.

Health on demand infographic

Een hapklaar overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van dit jaar.

Ontdek de trends

Het leven van werknemers is complexer geworden. De fysieke, sociale en emotionele en financiële uitdagingen van de afgelopen jaren zijn verergerd door een periode van polycrisis die oorlog, milieurampen, politieke onrust en een inflatieniveau omvat dat de toegang tot basisbehoeften heeft beïnvloed.”

Werkgevers hebben de relevantie en waarde van hun secundaire arbeidsvoorwaarden opnieuw moeten beoordelen en zijn op zoek naar creatieve en nieuwe manieren om hun bedrijf en hun talent te laten groeien.

Verschillende werknemersgroepen, bijvoorbeeld Gen Z, zorgverleners en vrouwen, hebben verschillende prioriteiten, die in de loop van de tijd veranderen. Werkgevers die inzicht krijgen in de verschillende behoeften en voorkeuren van hun personeel kunnen zich richten op het bieden van zinvolle voordelen voor iedereen.

Het gebruik van voordelen als een uitdrukking van bedrijfswaarden en het beperken van het risico voor mensen wordt steeds belangrijker naarmate het leven complexer, chaotischer en digitaler wordt. Reageren op momenten die ertoe doen, een standpunt innemen over maatschappelijke kwesties en vertrouwen opbouwen door stappen te zetten naar een meer digitale gezondheidstoekomst - we zien werkgevers actiever hun uitkeringsstrategieën beheren terwijl ze zich herstellen voor relevantie.

Houd rekening met gezondheidskwesties en gezondheidsrisico's in uw werknemersbestand. Richt u daarbij op mensen die zich niet goed voelen, mensen met een lager inkomen en parttimers binnen uw werknemerspopulatie, maar ook op de geestelijke gezondheid. Het bevorderen van de gezondheid van werknemers is een cruciaal onderdeel van “het plaatsen van de S in ESG”, en is vooral belangrijk voor jongere generaties die het personeelsbestand betreden.
Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten