Delivering the M&A deal 

Het ongerealiseerde potentieel van mensen benutten om M&A-deal waarde te creëren

De waarde van mensen bij M&A

Beleggers en bedrijven sluiten deals om waarde te creëren. Ons onderzoek wijst uit dat bij 47% van de deals die mislukken sprake is van een gebrek aan strategische planning en consistente uitvoering met betrekking tot personeelsrisico’s.

In dit rapport wordt onderzocht wat dat betekent voor dealmakers wereldwijd, op basis van een breed scala aan datasets en inzichten. Een uitgebreide enquête onder dealmakers die alle typen transacties uitvoeren, heeft de volgende praktische inzichten opgeleverd.

3 prioriteiten gedurende de hele levenscyclus van de deal

Waardecreatie is cruciaal en complex. Door inzichten van survey respondenten en casestudy’s samen te voegen, hebben we de volgende topprioriteiten in de verschillende dealfasen bepaald:
 1. Operationele stabiliteit
 2. Behoud van klanten en cliënten
 3. Waardecreatie op maat
  • Strategieën voor groei door acquisities
  • Optimalisatie van kanaalstrategieën
  • Ontwikkeling van nieuwe producten

Wat zijn de prioriteiten voor de personeelsstrategie bij deals?

Naar aanleiding van problemen die de waardecreatie na het sluiten van een deal belemmeren, noemen respondenten de volgende belangrijke aandachtsgebieden:
 • Afstemming van leiderschap
 • Afstemming van organisatiecultuur
 • Behoud van belangrijke werknemers

Wat we hebben geleerd

Er is een duidelijk verband tussen de consistentie waarmee personeelsproblemen proactief worden aangepakt en de waarschijnlijkheid van het slagen van een deal. Het is van cruciaal belang om het concept van de deal af te stemmen op het handelen van leiderschap, het organisatorische gedrag dat de cultuur versterkt en de vaardigheden van talenten die worden behouden en aangetrokken.

Belangrijkste elementen van de personeelsstrategie waardoor deals mislukken

Als deze belangrijke elementen niet in acht worden genomen, kunnen ze ertoe leiden dat een deal voor een fusie of overname op niets uitloopt:
19,8%

Leiderschapsteam

16%

Organisatiecultuur

9,3%

Gebrek aan strategie voor verandermanagement

Delivering the Deal. Het niet-gerealiseerde potentieel van mensen bij het creëren van dealwaarde.

De MA-activiteit neemt toe naarmate bedrijven transformeren om zich aan te passen aan deze post-pandemische wereld. Welke rol spelen personeelsrisico’s in uw dealproces?
Bij bijna de helft van de deals die op niets uitlopen (47%) zien we dat personeelsproblemen niet strategisch worden geïdentificeerd en aangepakt.
Delivering the Deal. Het niet-gerealiseerde potentieel van mensen bij het creëren van dealwaarde.

Gerelateerde inhoud

  Bij een deal mogen mensen niet aan het toeval worden overgelaten. Als pijnpunten in uw personeelsstrategie niet worden aangepakt, kan dit catastrofale gevolgen hebben.
  CHRO, global supply chain and logistics, jaaromzet van USD 48 miljard
  Bijdrager(s)
  Jeff Black
  Gerelateerde oplossingen
   Gerelateerde inzichten