Beleggingsadvies en -oplossingen voor non-profitorganisaties

Wij helpen non-profitorganisaties, zoals liefdadigheidsinstellingen, verenigingen en stichtingen, te investeren in verandering. Onze onafhankelijke research, advies- en beleggingsoplossingen op maat helpen u betere beleggingsresultaten te behalen terwijl u zich focust op uw missie. Wij passen onze diensten aan aan uw behoeften.

Verzekerd van duurzame filantropie

Iedere non-profitorganisatie is uniek in haar missie en aanpak, datzelfde moet gelden voor uw beleggingsportefeuille. Uw beleggingen moeten gericht zijn op groei op lange termijn en tegelijkertijd weerspiegelen waar uw organisatie voor staat. Dit vereist een op maat gemaakte benadering van beleggingen om ervoor te zorgen dat er geen onaangename verrassingen zijn die uw missie kunnen verstoren of de reputatie van uw organisatie kunnen schaden.

Het verankeren van milieu-, sociale en bestuurlijke factoren (ESG) in uw beleggingsstrategie kan sommige van deze risico's helpen beperken en er tegelijkertijd voor zorgen dat u de nieuwste beleggingsmogelijkheden benut.

Beleggingssoverwegingen voor non-profitorganisaties

 • Afstemming

  Het afstemmen van uw portfolio's op uw missie toont uw toewijding aan kwesties die belangrijk zijn voor uw organisatie. Het omvat het beoordelen van vermogensbeheerders, strategieën en leveranciers om ervoor te zorgen dat ze zijn afgestemd op uw doelstellingen. Het vereist ook een transparant monitoring- en rapportage framework om ervoor te zorgen dat de beleggingen op één lijn blijven met uw doelstellingen en beleid.
 • Efficiënties 

  Beleggers worden momenteel geconfronteerd met marktvolatiliteit, dus het is belangrijk om robuuste portefeuilles en strategische activatoewijzing op te bouwen, ontworpen om efficiëntie te leveren en kansen te grijpen. Uw portefeuilles moeten zich houden aan uw algemene risicobereidheid en rekening houden met hoe fees en andere kosten van invloed kunnen zijn op het resultaat van uw financiële doelen.
 • Expertise

  Professioneel beleggingsadvies kan u helpen bij het navigeren door een steeds complexere beleggingsmarkt en het definiëren van een strategie die is afgestemd op uw doelen. We kunnen uw beleggingen, inclusief uw asset allocatie en aanpak, vergelijken met uw doelen en u helpen te identificeren welke gebieden prioriteit moeten krijgen. Wij geven degelijk advies om u te helpen vertrouwen te hebben in uw langetermijnbeleggingsstrategie.
 • Flexibiliteit

  Het is belangrijk dat uw portefeuille zodanig is ontworpen dat deze reageert op veranderende omstandigheden en marktbewegingen. Deze flexibiliteit betekent dat u niet wordt betrapt op bijwerkingen en dat uw portefeuille goed gepositioneerd is om te profiteren van mogelijke kansen die zich kunnen voordoen. Wij kunnen u helpen flexibiliteit te integreren in uw strategie en portfolio's.
 • Servicenormen

  Wanneer u met externe adviseurs of consultants werkt, moet u ervoor zorgen dat zij de ervaring en capaciteit hebben om uw portfolio met de grootst mogelijke zorg op te bouwen, te beheren en te controleren. Wij werken als een verlengstuk van uw team om u te helpen onderwerpen aan te pakken die voor u het belangrijkst zijn, zoals alternatieve investeringen of duurzaamheid. Hierdoor kunt u zich richten op andere prioriteiten om uw missie te helpen bereiken.
 • Duurzaamheid

  Duurzaam beleggen is voor veel beleggers een belangrijk doel. Er zijn een paar gebieden om rekening mee te houden, waaronder overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG); factoren op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (diversity, equity and inclusion, DEI) en impactbeleggingskansen die beleggers willen helpen belangrijke kwesties aan te pakken zonder in te leveren op de algemene financiële doelstellingen.

Drie stappen voor het beoordelen en bepalen van uw strategie

Neem uw doelstellingen en overtuigingen zorgvuldig door en beoordeel of ze zijn veranderd en hoe u ze kunt documenteren. Deze vragen helpen bij uw review:

 • Wat is uw tijdspanne voor beleggen?
 • Welk rendement hebt u nodig?
 • Hoeveel bent u van plan uit te geven?
 • Op welk moment heeft een marktdaling invloed op uw vermogen om aan uw uitgavenvereisten te voldoen?
 • Wat zijn uw duurzaamheidsdoelen?
 • Welke positieve impact wilt u bereiken met uw beleggingen?
 • Wie zijn uw belanghebbenden en wat hebben ze nodig? Is rapportage bijvoorbeeld vereist?

Het is belangrijk om uw beleggingsstrategie af te stemmen op uw doelstellingen en overtuigingen. Overweeg een breed scala aan mogelijkheden beschikbaar te houden in alle beleggingscategorieën. Traditionele beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde aandelen, obligaties en vastgoed, leveren in de toekomst mogelijk niet dezelfde hoeveelheid rendement op.

Overweeg hoe uw strategie u helpt deze doelen te bereiken en beoordeel opties als uw huidige strategie u niet helpt deze te bereiken. Welke strategische asset allocatie helpt u het duurzame rendement te behalen dat u nodig hebt, stelt u in staat om te besteden tegen het tarief dat u nodig hebt en past bij uw risicobereidheid? Hoe zorgt u ervoor dat uw beleggingen een positieve impact hebben en duurzaam zijn?

Zodra uw doelstellingen en strategie zijn gedefinieerd, zoekt u kwalitatief goede asset managers die waar voor uw geld bieden en helpen uw doelen te bereiken.  Zet een proactief beoordelingsproces op, zodat deze componenten wanneer nodig kunnen worden gewijzigd.

 • Zijn uw asset managers u goed van dienst?
 • Wat wilt u bespreken of beslissen op het niveau van de bestuursraad/commissie/managementteam? 
 • Zijn er andere manieren om te beleggen waarmee u meer tijd kunt besteden aan uw core missie? 
 • Wilt u meer controle over de soorten bedrijven waaraan uw portefeuille is blootgesteld?
 • Heeft u een team met de expertise om beleggingsbeslissingen te nemen? Of ligt dat bij het bestuur of een commissie, heeft die de nodige beleggingsexpertise?

Beleggingsadvies voor een groot liefdadigheidsfonds in het Verenigd Koninkrijk

Een groot liefdadigheidsfonds waarmee we in het Verenigd Koninkrijk samenwerkten, wilde een langetermijnstrategie opbouwen, waarin duurzaamheid en de mogelijkheid om de subsidies te financieren centraal staan in de missie van het trust. De beleggingen van de trust waren niet goed gediversifieerd en werden blootgesteld aan potentieel aanzienlijk risico door dalende activaprijzen.

Ondertussen moest de raad van bestuur de operationele aspecten van zijn investeringen beheren, maar het interne team had niet de middelen en expertise om dit te doen.

We werkten samen met de raad van bestuur om een duidelijke strategie te ontwikkelen die is ontworpen om elk jaar een duurzaam subsidieniveau te ondersteunen, terwijl we de reële waarde van trustactiva op de lange termijn wilden behouden. Samen hebben we een robuuste, gediversifieerde en ESG-bewuste beleggingsstrategie geïmplementeerd, die helpt risico's te verminderen en het fonds in staat te stellen toegang te krijgen tot potentiële kansen.

Vervolgens hebben we de strategie namens onze klant geïmplementeerd via een reeks hooggewaardeerde vermogensbeheerders die werden beoordeeld en beoordeeld door ons wereldwijde onderzoeksteam. We hielpen hen op een efficiënte manier toegang te krijgen tot private markets ,zonder extra interne operationele middelen in te zetten. De klant neemt nu beleggingsbeslissingen op basis van betere rapportage en transparantie rond zijn portefeuille. Door te werken als een verlengstuk van hun team, bieden we onze klant de mogelijkheid om zich te concentreren op andere prioriteiten voor hun missie.

Belangrijkste voordelen voor de klant:

 • Verbeterde governance structuur

 • Asset managers en strategieën

 • Integratie van ESG-overwegingen

 • Lagere beleggingskosten en risico's

 • Verbeterd totaalrendement


Veelgestelde vragen van non-profit beleggers

Wij helpen de kans op een beter beleggingsrendement te vergroten door aandacht te besteden aan drie cruciale gebieden voor iedere beleggingsstrategie.

 1. Portfoliomix: Wij kunnen u helpen bij het beoordelen van uw strategische assetallocatie en het integreren van alternatieve asset classes, zoals private market opportunities, die zijn ontworpen om sterke rendementen te leveren.
 2. Verbeterd bestuur: Samen met u omschrijven en ontwikkelen we een goede governancestructuur waarmee u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen en efficiënt uit kunt voeren.
 3. Kosten beheren: Kosten kunnen de resultaten aanzienlijk beïnvloeden en zijn een cruciale factor. We kunnen gebruikmaken van onze schaalgrootte en u zo proberen e helpen om zowel expliciete als impliciete kosten te verlagen.

Implementatiediensten, ook wel OCIO of fiduciair beheer genoemd, bieden u de expertise van een gespecialiseerde beleggingsonderneming en zijn ontworpen om u te helpen uw beleggingen te managen. U kunt de diensten gebruiken om u te helpen beleggingsbeslissingen te nemen en uit te voeren over belangrijke onderwerpen zoals activatoewijzing en selectie van vermogensbeheerders of u kunt hen in staat stellen om namens u beslissingen te nemen.

Wij hebben uitgebreide implementatie-ervaring en kunnen namens u beleggingsbeslissingen snel, efficiënt en risicogestuurd uitvoeren. Door met ons samen te werken, kunt u onze expertise en operationele ervaring benutten en toegang krijgen tot een toegewijd team dat uw organisatie en behoeften begrijpt. We streven naar schaalvoordelen, hoogwaardige asset managers en mogelijk lagere kosten.

Particuliere markten zoals infrastructuur, private equity, private debt en vastgoed kunnen belangrijke bronnen van potentiële rendementen en inkomsten vormen, die bovendien minder gecorreleerd zijn met publieke aandelen- en obligatiemarkten. 

Het is echter niet zo eenvoudig om toegang te krijgen tot deze mogelijkheden. Wanneer u op zoek bent naar een beleggingspartner, kijk dan naar schaal, ervaring en sterke relaties met gerenommeerde asset managers wereldwijd, waardoor ze wellicht goed gepositioneerd zijn om u te helpen bij het opbouwen van een alternatieve beleggingsportefeuille.

Uitgebreide monitoring, rapportage en betrokkenheid zijn cruciaal voor een succesvol beoordelingsproces van een asset manager. Door een goed begrip van de strategie, aanpak en specifieke blootstellingen van de vermogensbeheerder kunt u de patronen van de vermogensbeheerder begrijpen en betere beslissingen nemen.

We voeren uitgebreid onderzoek uit naar duizenden vermogensbeheerders en strategieën en bieden deze toekomstgerichte rapportage via onze MercerInsight® onderzoeksplatform, via ons advies en geïntegreerd in de oplossingen die we klanten leveren.

Hoewel de volgende economische schok altijd moeilijk te voorspellen is, is goede diversificatie van uw portefeuille belangrijk, net als regelmatige reviews en testen.

Diversificatie wordt bereikt door een mix van vermogensbeheerders, vermogenscategorieën en blootstellingen en rendementsfactoren. De meesten zonder winstoogmerk zijn zeer goed gepositioneerd om te beleggen in minder liquide vermogenscategorieën en deze kunnen de volatiliteit van uw portefeuille helpen verminderen.

Wij kunnen helpen bij het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille en strategische asset allocatie die goed gepositioneerd is voor de toekomst en u ook in staat stelt te profiteren van kansen die zich kunnen voordoen op korte tot middellange termijn.

We hebben tientallen jaren ervaring met het integreren van duurzaamheid in de portefeuilles van onze klanten wereldwijd. Dit omvat ESG-, impactbeleggings- en DEI-strategieën. Wij kunnen u helpen bij het samenstellen van een portfolio en strategie om de bredere doelen van uw organisatie te ondersteunen.

We kunnen met u samenwerken om het beleid en de principes te ontwikkelen die zijn afgestemd op uw vereisten en we zullen met u samenwerken om ervoor te zorgen dat deze in de loop van de tijd worden uitgevoerd, gecontroleerd en ontwikkeld. Mercer zet zich in voor het naleven van de principes van de Verenigde Naties voor verantwoord beleggen (UNPRI).

Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid (DEI) en -proces binnen uw beleggingsportefeuilles. Wij geven advies over KPI’s en een kader om deze KPI’s te monitoren voor alle managers binnen uw portfolio. We hechten veel waarde aan diversiteit en inclusie bij het monitoren en selecteren van vermogensbeheerders.

DEI maakt deel uit van de sociale verantwoordelijkheid van Mercer als wereldwijd bedrijf. Het is een van onze kernwaarden en ons werk op dit gebied is gericht op een toewijding aan werknemers, onze klanten en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Onze ESG-commissie houdt toezicht op diversiteits- en inclusiekwesties binnen het bedrijf, inclusief monitoring en rapportage.

Hier vindt u alles: MercerInsight® Community

Vereenvoudig het zoeken. Ontvang strategisch onderzoek op maat van uw interesses van thought leaders in de beleggingssector, waaronder Mercer en honderden uitgevers van derden. Lidmaatschap kost niets en aanmelden kan binnen enkele seconden.
Sluit u aan bij de community

Investment solutions die aan uw behoeften voldoen

 • Implementatie en OCIO

  Wij helpen bij het bepalen, ontwikkelen en implementeren van uw beleggingsstrategie en kijken daarbij naar governance, risico, duurzaamheid en diversificatie. Wij stemmen onze diensten af op uw behoeften en helpen u uw beleggingsdoelen te bereiken.
 • Sustainable investments 

  Wij helpen u een duurzame beleggingsstrategie op te stellen waarin environmental, social en governance (ESG) en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) zijn geïntegreerd. En streven naar een optimale mix tussen positieve verandering en gunstige rendementen.
 • Alternatieve beleggingen

  Door gebruik te maken van onze bestaande relaties met honderden vermogensbeheerders over de hele wereld, kunnen wij u helpen bij het identificeren en vinden van nieuwe beleggingsstrategieën, kansen, ideeën en innovaties in particuliere markten en hedgefondsen. 
 • Strategisch onderzoek 

  Word vandaag nog lid van de MercerInsight ® Community om toegang te krijgen tot strategisch onderzoek van honderden opinieleiders over de hele wereld, waaronder Mercer en externe uitgevers. Het is gratis en gemakkelijk om lid te worden.
 • Asset manager research 

  Door u te abonneren op MercerInsight®, een alliantie met eVestment, krijgt u toegang tot data, analyses en ons toekomstgerichte onderzoek naar vermogensbeheerders en duizenden beleggingsstrategieën voor zowel de openbare als de particuliere markt. 
 • Beleggingsrisico managen

  Ons Mercer Sentinel-team helpt u bij due diligence-onderzoek en het beperken van operationele risico's in uw portefeuilles en strategieën. Wij beoordelen vermogensbeheerders, custodians en andere dienstverleners om u te helpen uw governancedoelstellingen te realiseren.

Benut kennis in de breedte en de diepte

$16,45T

USD $16,45 biljoen aan wereldwijde activa onder advies 1

$ 393 mld

USD 393 miljard aan wereldwijde activa onder beheer 2

12K+

Meer dan 12.400 beleggingsstrategieën beoordeeld als 3

7000+

Meer dan 7.000 vermogensbeheerders beoordeeld als 4

* 1 30 juni 2022,  2 31 december  2023,  3 30 juni 2022,  4 30 juni 2022
Wij geloven dat onze schaalgrootte en ons goed uitgeruste team ons in staat stelt u te helpen financiële markten te begrijpen en een geschikte beleggingsportefeuille op te bouwen met een duurzame strategie op lange termijn, die is afgestemd op de doelen en missie van uw organisatie.

Gerelateerde inzichten  Praat met een non-profit beleggingsspecialist

  Neem contact met ons op om te weten te komen hoe wij u kunnen helpen met uw beleggingsbehoeften.

  Bekijk onze belangrijke kennisgevingen

  1. ESG-beleggingen verwijzen naar milieu-, sociale en governanceoverwegingen die een wezenlijke impact kunnen hebben op de financiële prestaties, en worden daarom, naast andere economische en financiële statistieken, in aanmerking genomen bij het beoordelen van het risico- en rendementspotentieel van een belegging. Thematisch beleggen omvat beleggen met als doel om, ten minste gedeeltelijk, een impact te bereiken betreffende een environmental, social, and governance kwestie, naast het genereren van rendement en het beperken van risico’s. Zoals altijd moet het besluit om in opties met een ESG-thema te beleggen, zoals alle opties, worden genomen volgens een voorzichtig proces met als doel de financiële belangen van de regeling en haar 
  2. Kostenbesparingen kunnen niet worden gegarandeerd.