Werk heroverwegen en reorganiseren

Digitalisering en nieuwe werkopties zoals kluswerkers en interne talentmarktplaatsen bieden ons kansen om werk opnieuw te bedenken. Beschikt u over de nodige hulpmiddelen?

Hoe kunnen we een personeelsstrategie opbouwen voor een onbekende toekomst? 

De opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen heeft voor veel sectoren kansen gecreëerd om de manier waarop ze werken te veranderen, door banen te automatiseren en nieuwe kansen te creëren voor het hele talentecosysteem. Omdat werkrollen opnieuw worden geconfigureerd om AI en robotica te omarmen, moeten organisaties de kritieke vaardigheden die ze nodig hebben opnieuw overwegen en talentplatforms bouwen die maximale flexibiliteit bieden.
#1 persoon prioriteit in het bedrijfsleven? Het definiëren van toekomstige personeelsbehoeften en/of herstructurering.

Bereid u voor op de toekomst van het werk

Reageer proactief op de nieuwe kansen en herontwerp banen voor een geoptimaliseerde en duurzame combinatie van menselijk en geautomatiseerd werk. Ontwerpen voor de toekomst is niet moeilijk met de bewezen methodologie en het innovatieve, door AI gestuurde digitale platform van Mercer.

Functies deconstrueren

 • Analyseer de taken en activiteiten waar de banen en werkstromen uit bestaan.
 • Bepaal taken die het meest geschikt zijn voor automatisering of overdracht naar ander talent.

Taken herschikken

 • Bepaal welke taken kunnen worden verbeterd door automatisering of op een andere manier, waaronder zzp-projecten, interne talentmarktplaatsen, uitbesteding, gezamenlijke diensten enz, en begrijp het effect op uw organisatie.

Werk reconstrueren

 • Creëer nieuwe functies en werkstromen op basis van de nieuwe werkopties.
 • Ontdek de vaardigheden die u nodig hebt voor een meer efficiënte en duurzame bedrijfsvoering.

Hoe komt u bij de gewenste situatie?

Om de stijfheid van bestaande organisatiestructuren te doorbreken, moeten leiders nieuwe besturingssystemen opnieuw beoordelen en ontwikkelen. Deze moeten werktransformaties ondersteunen die meer flexibiliteit, vloeibaarheid en duurzaamheid mogelijk maken. Dit omvat:
 • Beginnen met het werk (huidige en toekomstige taken), niet met bestaande taken
 • Mensen en automatisering combineren
 • Rekening houdend met het volledige scala aan werkregelingen (zoals fulltime dienstverband, klus- en freelancewerk, allianties, gezamenlijke projecten en andere alternatieven)
 • Talent laten “stromen naar het werk” in plaats van toegewijd te zijn aan vaste, permanente taken

Waarom Mercer?

We leveren hypothesegestuurde en op bewijs gebaseerde transformatie, ondersteund door industriebenchmarks en diepgaande analyses om het rendement op investering aan te tonen. Onze aanpak heeft een aantal voordelen ten opzichte van traditionele en opkomende concurrenten.

Mensgericht en empathisch. Wij geloven dat transformatie alleen werkt als het mensgericht is. Empathie is onze kerncompetentie voor het activeren van iedereen voor de verandering.

Senior adviseur begeleiding. Onze senior consultants observeren, luisteren en dagen de status quo uit. Ze leiden door gebruik te maken van tientallen jaren ervaring en wereldwijd erkend thought leadership.

Inschakelen voor zelfbeheersing. We worden een integraal onderdeel van uw team en activeren mensen om ons heen. Door nauw samen te werken, dragen we kennis en digitale middelen over en bouwen we tegelijkertijd aan de capaciteiten die u nodig hebt voor een succesvol en duurzaam traject dat doorgaat na onze betrokkenheid.

Gerelateerde producten voor aankoop

  Gerelateerde onderwerpen

  Gerelateerde oplossingen
   Gerelateerde inzichten