Mercer Marsh Verklaring inzake transparantie en openbaarmaking van secundaire arbeidsvoorwaarden 

Onze verplichtingen en hoe we worden betaald

Mercer Marsh Benefits (“MMB”) biedt klanten één enkele bron voor het beheren van de kosten, risico's voor mensen en complexiteit van personeelsvoordelen. Het is een combinatie van Mercer en Marsh, wereldleiders voor innovatieve en betrouwbare strategische oplossingen voor gezondheids- en arbeidsvoorwaardenadvies en bemiddelingsdiensten. 

We zijn trots op onze transparantie- en openbaarmakingsaanpak en we doen de volgende toezeggingen bij het werken voor onze klanten: 

 • We houden ons bezig met ethische zakelijke praktijken 
 • We definiëren met onze klanten de voorwaarden van onze betrokkenheid, inclusief onze rol en verantwoordelijkheden
 • Wij stellen onze klanten op verzoek en onder voorbehoud van de lokale wetgeving en praktijken onze vergoeding van verzekeraars en andere derden en onze belangen in de diensten die wij onze klanten leveren beschikbaar
 • We beheren belangenconflicten op een integere manier en de belangen van onze klanten staan voorop
   

Onze verplichtingen worden wereldwijd toegepast in MMB, hoewel hoe we worden gecompenseerd, en de aard van onze openbaarmaking kan verschillen afhankelijk van de diensten die we leveren en in overeenstemming met de lokale wetgeving en praktijken. 

Deze Wereldwijde transparantie- en openbaarmakingsverklaring vat de soorten compensatie samen die wereldwijd binnen MMB worden ontvangen. Er kunnen landen zijn die ofwel bepaalde van de hieronder vermelde soorten vergoedingen niet ontvangen vanwege lokale praktijken of beperkingen onder lokale wet- en regelgeving. Raadpleeg daarom uw lokale MMB-consultant voor informatie met betrekking tot een specifieke entiteit.

In grote lijnen biedt MMB een breed scala aan diensten aan haar klanten, met een verscheidenheid aan compensatieregelingen met klanten en verzekeraars, waaronder een of een combinatie van:

 1. Vergoedingsregelingen
 2. Commissies
 3. Omzet verzekeraarsdiensten
 4. Andere vormen van compensatie

 

1. Vergoedingsregelingen

Sommige klanten kunnen ermee instemmen om een vergoeding te betalen aan MMB voor de diensten die zij leveren in plaats van of in aanvulling op eventuele commissies die MMB ontvangt van verzekeringsmaatschappijen. Kostenbedragen worden overeengekomen met klanten en opgenomen in het contract voor diensten die worden aangegaan tussen MMB en klant bij het begin van de opdracht.

2. Commissies voor detailhandel

Retailprovisies worden door verzekeraars aan MMB betaald als percentage van de premie die voor haar verzekering aan de klant in rekening wordt gebracht. Het bedrag van de commissie kan variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het type verzekeringsproduct dat wordt verkocht en de verzekeraar die door de klant wordt geselecteerd, en de commissietarieven kunnen van transactie tot transactie variëren en van tijd tot tijd veranderen.

3. Alternatieve commissies  

MMB kan naast retailcommissies als volgt verschillende soorten commissies ontvangen van verzekeraars: 

 •  Aanvullende retailcommissies: MMB kan aan het begin van het jaar of een specifieke periode met verzekeraars onderhandelen over aanvullende retailcommissies voor bepaalde soorten plaatsingen, en deze zijn vast voor de duur van dat jaar/de specifieke periode.
 • Drempelcommissies:  MMB kan ook onderhandelen over commissies (kan worden aangeduid als voorwaardelijke of aanvullende commissie) aan het begin van het jaar of een specifieke periode die alleen worden verdiend wanneer MMB voldoet aan een overeengekomen drempel op basis van volume, retentie of groei van de relevante portefeuille. MMB gaat geen op winst gebaseerde drempelcommissieregelingen aan met verzekeraars.
 • Distributievergoedingen:  commissie die in de loop van de tijd anders gestructureerd is, d.w.z. het eerste jaar % van de commissie is doorgaans hoger (in plaats van de kosten voor bedrijfsacquisitie voor de makelaar), en in de daaropvolgende jaren daalt het naar een lager niveau.

Aanvullende informatie over de verzekeringscommissieregelingen van MMB is op verzoek beschikbaar voor MMB-klanten.

4. Omzet verzekeraarsdiensten

MMB ontvangt compensatie van verzekeraars voor specifieke portfoliogerelateerde diensten geleverd door MMB (of vertegenwoordigers van MMB), in sommige gevallen door toegewijde teams.  Deze verzekeraarsrelaties worden gedocumenteerd in formele serviceovereenkomsten.  Afhankelijk van de diensten kan MMB een vergoeding of vergoeding ontvangen die als percentage van de premie wordt vastgesteld.

MMB verdient als volgt drie soorten vergoedingen die verband houden met de verschillende vormen van dienstverlening aan verzekeraars: 

 • Compensatie voor advies van verzekeraars: Het adviesteam voor verzekeraars van MMB kan een reeks advies- en gegevensanalysediensten leveren aan verzekeraars die zijn ontworpen om het productaanbod dat beschikbaar is voor polishouders van MMB te verbeteren, verzekeraars te helpen bij het identificeren van kansen en de operationele efficiëntie van verzekeraars te verbeteren.  Compensatie voor deze diensten is alleen tegen een vast tarief – de compensatieregelingen voor verzekeraars van MMB omvatten geen op percentage gebaseerde compensatie, discretionaire componenten, bonussen of variabele elementen.
 • Vergoeding verzekeringsoplossingen: MMB kan bepaalde panels, portefeuillefaciliteiten, quotaaandelen, line slips en gedelegeerde bevoegdheden creëren, beheren en/of administreren en deelnemende verzekeraars kunnen MMB compenseren voor de activiteiten die MMB voor of namens hen uitvoert door middel van een vaste vergoeding en/of op basis van een percentage van de premie. 
 • Compensatie werkoverdracht: MMB kan een vergoeding ontvangen van verzekeraars voor administratieve werkzaamheden die MMB voor of namens hen verricht, ook wanneer MMB assisteert bij polisonderhoud, claims en plaatsingsuitvoering (die geen verband houdt met het werk dat MMB als makelaar verricht, en om twijfel te voorkomen, MMB zal geen twee keer een vergoeding ontvangen voor dezelfde dienst).  

Aanvullende informatie over de vergoedingsregelingen voor verzekeraarsdiensten van MMB is op verzoek beschikbaar voor MMB-klanten.

5. Andere vormen van compensatie 

MMB kan ook andere vormen van vergoeding ontvangen, waaronder: 

 • MMB kan van tijd tot tijd deelnemen aan door verzekeraars gesponsorde promotionele evenementen of training en ontwikkeling van werknemers, en soms wordt MMB vergoed door verzekeraars voor kosten in verband met promotionele marketing. 
 • Bovendien kunnen we bij het verwerken van het geld van klanten rente verdienen op, of profiteren van, beleggingsinkomsten of wisselkoersen. We ontvangen ook betalingen van de bedrijven die premium financieringsfaciliteiten bieden zodat onze klanten hun premies in maandelijkse termijnen kunnen betalen.
 • In bepaalde landen kan MMB ook verwijzingsregelingen aangaan met derden (waaronder verzekeraars) om klanten naar deze derden te verwijzen voor hun levering van producten of diensten, en MMB kan hiervoor verwijzingskosten ontvangen.

6. Het opvragen van details over hoe we worden betaald

Klanten van MMB kunnen meer informatie krijgen over hoe we worden betaald door een verzoek in te dienen bij hun gebruikelijke MMB-contactpersoon.

Hoe we worden gecompenseerd en het niveau van informatie dat we kunnen bekendmaken, kan veranderen afhankelijk van de diensten die we leveren en in overeenstemming met de lokale wetgeving en praktijken. 

7. Transacties met verbonden partijen

Wij en onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen bezitten aandelen in en hebben contracten met bepaalde verzekeraars en herverzekeraars. We bezitten of hebben ook belangen in andere verzekeringsgerelateerde bedrijven die diensten kunnen verlenen die verband houden met het account van een klant.

Als u vragen hebt over de transparantie- en openbaarmakingsverplichtingen van MMB, of als u informatie wilt over de vergoeding die we ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw MMB-klantcontactpersoon.