Navigeren door de toenemende complexiteit van talent mobility

De mogelijkheden en kosten voor talentmobiliteit nemen toe. Organisaties hebben zinvolle mobiliteit nodig die bedrijfswaarde oplevert en tegelijk de kosten beperkt. Om de complexiteit nog te vergroten: veel werknemers verwachten tegenwoordig flexibiliteit en werken op afstand. Wat betekent dit allemaal voor talent mobility, expat management en internationale opdrachten in het algemeen? Maak gebruik van de expertise, date en technologie van Mercer om u te helpen bij het navigeren door die complexiteit. 

41% van de hoogste leidinggevenden is van mening dat de fundamentele verandering in het bedrijfsleven vraagt om een herbeoordeling van werk, het personeel en de werkplek, en 29% van de leidinggevenden wil deze kans grijpen om hun internationale rouleringen opnieuw vorm te geven.


De groeiende complexiteit van talentmobiliteit

De pandemie heeft de veranderingen in de mondiale trends en werkwijzen op het gebied van talentmobiliteit versneld. In wisselvallige tijden moeten bedrijven hun strategieën voor talentmobiliteit heroverwegen. 

Eén van de belangrijkste overwegingen is het in evenwicht brengen van kosten met de behoefte aan loopbaanontwikkeling en organisatorisch noodzakelijke mobiliteit van werknemers. Volgens Mercer’s 2020 Worldwide International Assignment Policies blijft een hoge kostenpost één van de belangrijkste obstakels voor het verhuizen van medewerkers. 

Bedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden om traditionele langetermijnopdrachten te vervangen door alternatieve, minder dure vormen van talentmobiliteit, waaronder: 

Tegelijkertijd is werken op afstand en hybride werken, in eerste instantie afgedwongen door coronamaatregelen, steeds meer een leefwijzekeuze voor veel werknemers. Ze verwachten nu overal te kunnen werken, niet alleen overal in het land, maar overal ter wereld. De nieuwe verwachtingen betekenen dat mobiliteitsteams nu wereldwijd verspreide werknemers moeten beheren, en niet alleen verplaatsingsprocessen. 

Inzicht in de kosten van levensonderhoud op verschillende locaties is cruciaal voor bedrijven die compensatiepakketten opstellen en voor werknemers die zich zorgen maken over hun koopkracht in het buitenland. 

Talent mobility is een complex onderwerp dat wordt beïnvloed door: 

 • zakelijke doelen en behoeften op korte en lange termijn
 • intern beleid, technologie en processen
 • inspanningen voor het bijscholen en omscholen van internationale werknemers, en
 • Carrière management overwegingen.

Mercer heeft de expertise, gegevens en technologische oplossingen om die complexiteit te beheren. 

Talentmobiliteit ondersteunt het bedrijf en het individu 

Strategische mobiliteit van talent moet zowel de organisatie als het individu ten goede komen. 

Voor het bedrijf:

 • Optimaliseren en diversifiëren van het internationaal beschikbare talent: Efficiënt beheer van talentmobiliteit gaat hand in hand met beslissingen over het aanpassen, hervormen en herscholen van internationaal personeel. Het gaat zowel om het beheren van internationaal beschikbaar talent als om het verplaatsen van mensen van land naar land
 • Bevorderen van talentdiversiteit: Als het opdoen van internationale ervaring de beste manier is om de hoogste managementposities te bereiken, dan zal de ondervertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in het buitenlandse personeelsbestand de pogingen om de diversiteit te verbeteren teniet doen.
 • Zorgen voor de juiste pijplijn voor leiderschapstalent
 • Aanpak van tekorten aan belangrijke vaardigheden in belangrijke markten
 • Bescherming van belangrijke talenten, door ze tactisch in te zetten van stagnerende markten naar actievere markten.
 • En meer in het algemeen, het mogelijk maken van de voortdurende globalisering van functies en bedrijfsactiviteiten

Voor de persoon:

 • De juiste baan: Niet alle functies zijn gelijk als het gaat om het stimuleren van de loopbaan van werknemers. De soorten functies die echte carrièreversnellers zijn, hangen af van het bedrijf en de industriesector. Wereldwijde mobiliteit speelt een rol door werknemers met een hoog potentieel wereldwijd toegang te geven tot deze banen
 • De juiste vaardigheden: Welke vaardigheden heeft de werknemer nodig om diens carrière te versnellen? Is een internationale opdracht (fysiek of virtueel) de beste manier om deze vaardigheden te verwerven? 
 • Het juiste netwerk: De nabijheid van het topmanagement, de mogelijkheid om uit te wisselen met en te leren van de deskundigen van het bedrijf, en meer in het algemeen de mogelijkheid om te netwerken met degenen die kunnen worden gekwalificeerd als de "beïnvloeders" binnen het bedrijf is een onderscheidende factor. De locatie van werknemers (op het hoofdkantoor, in een groot regionaal knooppunt of juist bij een klein, verafgelegen bedrijf) heeft invloed op hun vermogen om een efficiënt netwerk op te bouwen

Voor dieper inzicht in strategische talentmobiliteit

Ontdek praktische aanbevelingen voor een succesvolle afstemming tussen wereldwijde mobiliteit en uw algemene talentmanagementstrategie.
Bezoek de Mercer Mobility Exchange

We ontwerpen een strategie voor talentmobiliteit die geschikt is voor u

Om de complexiteit te vereenvoudigen, is ontwerp essentieel. 

Met behulp van de juiste gegevens en inzichten uit ervaring en speciaal ontwikkelde technologie heeft Mercer 4.800 internationale mobiliteitsklanten geholpen bij het ontwerpen van beloningspakketten voor 400.000 mobiele werknemers wereldwijd. 

Wij kunnen u ondersteunen op gebieden zoals: 

 • strategie- en beleidsontwerp
 • compensatie en vergoedingen
 • Assignee ervaring
 • Benchmarking van het beleid
 • adviesoplossingen op maat.

De juiste gegevens voor talent mobility

Het ontwerpen van efficiënte en transparante compensatiepakketten voor uw internationaal verspreide, wereldwijde personeel vormt steeds meer een uitdaging. De zeer uiteenlopende soorten opdrachten en flexibele werkregelingen zijn complicerende elementen, evenals de employee value proposition, die een beslissende factor kan zijn in het winnen of verliezen van de internationale strijd om geschoold talent.

Hoe zorgt u ervoor dat u uw internationale werknemers eerlijk, efficiënt en consequent compenseert?

Om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen, omvatten onze dataoplossingen overwegingen zoals: Het deskundige advies dat u nodig hebt voor talentmobiliteit

Drie belangrijke factoren dwingen de ondernemingen van vandaag om hun beleid voor internationale opdrachten te herzien:
 1. Nieuwe organisatiestructuren gericht op klantbehoeften en lagere kosten
 2. Het verschillende tempo van bedrijfsdynamiek over de hele wereld
 3. Regionale integratie en de zoektocht naar expatkandidaten wereldwijd.
De adviesdiensten van Mercer helpen u bij het succesvol managen van uw internationale en binnenlandse verhuizingen in een zeer concurrerende en kostenbewuste zakelijke omgeving.

Adviesdiensten voor internationale werknemersmobiliteit

 • Mobiliteitsstrategie en talent management  

  De grootste uitdagingen in wereldwijde mobiliteit liggen bij talent management. Mercer kan u helpen mobiliteit en talent management samen te brengen.
 • Ontwikkeling en aanpassing van het mobiliteitsbeleid

  Achter elk succesvol wereldwijd mobiliteitsprogramma zit een goed doordacht beleid met oog voor bedrijfsdoelstellingen, verwachtingen van de assignee en marktkansen. Het beste beleid is een soort stappenplan, waarbij doelstellingen worden gekoppeld aan acties en acties aan resultaten. Zij integreren best practices in de algemene cultuur van een organisatie om programma's concurrerend en marktgericht te houden, en koppelen mobiliteit aan talentmanagement en beloningsstrategieën.
 • Vergelijk uw mobiliteitsbeleid met de markt

  Kunt u bewijzen dat uw strategie voor het belonen en managen van expats werkt? Is uw beleid eerlijk in vergelijking met wat uw concurrenten doen? Kunt u documenteren wat u nodig hebt om ondersteuning te krijgen van andere besluitvormers?
 • Implementatie en communicatie van mobiliteitsbeleidsprogramma’s 

  Of u nu geheel nieuwe programma's opzet of voortbouwt op bestaande, het identificeren van mogelijke uitdagingen en de gevolgen van de veranderingen voor de bestaande expatriate bevolking is essentieel voor een soepele overgang. 

  Er moet rekening worden gehouden met drie essentiële gebieden — afstemming, besluitvorming en uitvoering.

 • Evaluatie van het mobiliteitsproces

  Gezien de enorme kosten van expats lopen bedrijven die niet proactief - en op regelmatige basis - de effectiviteit van hun internationale uitzendingsprogramma’s beoordelen, het risico van slecht uitgevoerd beleid, teleurgestelde en onproductieve expats en negatieve invloed op de winst.
 • Advies voor bedrijven waarvoor mobiliteit nieuw is

  Beslissen over het soort mobiliteitsbeleid dat moet worden gevoerd en hoe dit moet worden gecommuniceerd en beheerd is een grote uitdaging geworden voor bedrijven die wereldwijd actief zijn. De eerste expatpakketten en -voorwaarden worden meestal individueel onderhandeld op het hoofdkantoor, maar wanneer programma’s in reikwijdte en omvang toenemen, komt de behoefte aan een meer gestructureerde aanpak vaak naar voren als reactie op de variatie in locaties en taakvereisten.
 • Bevordering van diversiteit, gelijkheid en inclusie 

  Het heen en weer verplaatsen van talent tussen banen en regio’s speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie. HR-teams moeten vooroplopen bij het ontwikkelen van een divers personeelsbestand.

Adviesdiensten voor binnenlandse mobiliteit van werknemers

Vergelijken van binnenlandse overplaatsingsprogramma’s

Om onze klanten te helpen hun binnenlandse overplaatsingsprogramma’s te optimaliseren, kunnen we gebruikmaken van het grote aantal middelen van Mercer om zowel beleidsexpertise als uitgebreide data-oplossingen aan te bieden. Met onze oplossingen kunt u zorgen voor een kosteneffectief en concurrerend beleid en de juiste prikkels berekenen bij de overplaatsing van werknemers in eigen land.

Ontwerpen en herzien van het binnenlandse overplaatsingsbeleid

Het opstellen van een geschikt en kosteneffectief beleid voor binnenlandse overplaatsing voor uw organisatie kan een complexe onderneming zijn. Door uitgebreid onderzoek en werk voor klanten weten we dat er geen uniforme aanpak bestaat voor het implementeren van het juiste beleid.

Speciaal ontwikkelde technologie-oplossingen voor talentmobiliteit 

Ons uitgebreide pakket van op de ‘cloud’ gebaseerde softwareoplossingen voor mobiliteit biedt de voordelen van digitalisering en toegankelijkheid voor alle mobiliteitsteams en hun wereldwijde personeelsbestand, ongeacht de leeftijd, omvang en complexiteit van uw talentmobiliteitsprogramma’s, ongeacht uw budget. 

Vind de juiste digitale tools om de uitdagingen van het dagelijkse werk te managen - van compliance en het bijhouden van kosten tot het optimaliseren van workflows en het stroomlijnen van bedrijfsbrede communicatie.

Mercer’s talent mobility technology solutions

Mercer heeft een oplossing ontwikkeld om talentoverplaatsing voor binnenlandse en internationale opdrachten te vereenvoudigen. MMP is een technologieplatform, gecreëerd in samenwerking met ServiceNow®, dat helpt bij het beheren van complexe mobiliteitsprogramma’s door alle aspecten van talentmobiliteit op één plek samen te brengen.

Het platform biedt een interactieve, configureerbare, onmiddellijke gegevens- en inhoudservaring die werkstromen vereenvoudigt, kosten verlaagt, risico’s vermindert en het rendement op investering bijhoudt. In combinatie met onze volledige reeks adviesdiensten maakt MMP het eenvoudiger om de unieke ondersteuning te krijgen die u nodig hebt bij uw mobiliteitstraject.

Plan en budgetteer efficiënt met calculators en hulpmiddelen voor kostenprojectie, waarbij robuuste internationale compensatiegegevens worden geïntegreerd.

Manage programma's met gemak met geautomatiseerde taken, geïntegreerde rapportage, HRIS en leveranciersintegraties en meer functionaliteiten geleverd door ons mobiliteitsmanagementsysteem.

Help uw internationaal uitgezonde medewerkers zich voor te bereiden op wonen en werken in het buitenland en bereid ze voor op succes met culturele trainingshulpmiddelen en gespecialiseerde middelen.

Gerelateerde inzichten  Neem contact met ons op

  Neem contact op met een specialist om het pakket gegevens-, advies- en technologieoplossingen van Mercer te bespreken die zijn gewijd aan talentmobiliteit.