Organisatiecultuur opbouwen als strategische capaciteit

Cultuur is de lijm die een organisatie bij elkaar houdt. Het is de meest cruciale variabele voor succes omdat het de betrokkenheid, productiviteit en retentie van werknemers bepaalt. Uw cultuur zal uw bedrijfsstrategie mogelijk maken - of doen mislukken.

Cultuur ondersteunt elk aspect van hoe uw organisatie functioneert

De cultuur van een organisatie is ingebed in de stof die het bij elkaar houdt. Het stimuleert alles: van hoe beslissingen worden genomen tot hoe feedback wordt gegeven, van hoe je organisatie leert en zich ontwikkelt, tot hoe werknemers zich bij je aansluiten of je verlaten.

De kansen, uitdagingen en barrières waarmee organisaties te maken kunnen krijgen bij het transformeren van de organisatiecultuur zijn onder meer:

 • Heroverwegen van commando en controle
 • Vertrouwen en verantwoordelijkheid opbouwen
 • silo's afbreken om samenwerking en innovatie te bevorderen
 • Een oprechte klantgerichte mentaliteit creëren
 • Openheid en nieuwsgierigheid cultiveren om echte inclusiviteit te bevorderen
 • Het koesteren van mindfulness om duurzaam te worden in de kern

Cultuur moet daarom worden opgevat als een organisatorische capaciteit en worden ontwikkeld in een “nauw gesprek” met uw bedrijfsstrategie. Alleen door uw cultuur te verschuiven en af te stemmen op uw nieuwe prioriteiten, kunt u echte transformatie bereiken.

De personeelscultuur afstemmen op uw prioriteiten om echte transformatie te bereiken

42%

van de organisaties zegt dat "hoe we cultuur" opbouwen het aspect is van de werknemer
ervaring die het meest is veranderd door de pandemie.

74%

is het ermee eens dat cultuur cruciaal is bij de implementatie van flexibel werken.

68%

zien een verbeterde cultuur als van cruciaal belang voor het stimuleren van bedrijfsresultaten en het aantrekken en behouden van talent.

Hoe veranderen we de organisatiecultuur?

 • Ontwerp een gewenste cultuur

  Een gezamenlijk ontworpen gerichte cultuur brengt mensen samen en projecteert een wenselijke toekomst voor elke werknemer. De doelen moeten ambitieus zijn en in lijn met de strategische richting van de organisatie. Het moet voortbouwen op de sterke punten van de huidige personeelscultuur en anticiperen op en voldoen aan de behoeften van de toekomst.
 • Denk na over bestaand gedrag

  Een authentieke evaluatie van de huidige personeelscultuur en gerelateerd gedrag zijn essentieel voor een succesvolle transformatie. Dit proces genereert een beeld van de realiteit, activeert het proces van gedragsverandering en creëert een sterke oproep tot actie.
 • Cultuurbarrières verwijderen

  Identificeren van onbedoelde resultaten en gedragingen die verhinderen dat mensen handelen in overeenstemming met de beoogde cultuur. Schriftelijke en ongeschreven regels komen naar voren en worden in twijfel getrokken. Het opnieuw ontwerpen of afdoen aan dergelijke regels zal obstakels wegnemen die voorkomen dat mensen zich aanpassen aan het nieuwe normaal.
 • Uitnodigen om te ontwikkelen

  Het hele transformatietraject is een uitnodiging voor werknemers om zowel hun organisatie als zichzelf te ontwikkelen. Het is een belofte die moet worden nagekomen. Binnen het opkomende organisatorische leerproces zullen nieuwe manieren van werken worden verkend en geïnternaliseerd.
 • Activeer elke werknemer

  Door afstemming en ontwikkeling van leiderschap gaan leiders optreden als rolmodel en geven zij actief vorm aan verandering. Continue communicatie pakt de barrières voor transformatie aan. Dialoog en participatie zorgen voor acceptatie en betrokkenheid binnen de workforce en activeren iedereen voor de toekomst.
Werknemersbetrokkenheid

Allegro

Verbeter ervaringen, toon prestaties en maak verandering mogelijk met een strategisch programma luisteren naar werknemers (employee listening).
Gerelateerde producten voor aankoop

  Gerelateerde onderwerpen

  Gerelateerde oplossingen
   Gerelateerde inzichten