Asset Liability Management

ALM, ofwel Asset Liability Management draait om de balans tussen rechten en plichten. Een goede ALM specialist is de ultieme verbindende factor en kijkt naar beide kanten van de balans: de pensioenpremie en de verplichte uitkeringen.

De invloed van premie op beleggingen en vice versa 

Portefeuillemanagers moeten weten welke invloed de premiestelling heeft op hun beleggingsbeslissingen. En andersom verandert de pensioenpremie onder invloed van het beleggingsresultaat. Die afstemming vraagt om een helicopterview en jarenlange ervaring. Mercer kan, ook als internationale organisatie, waarde toevoegen op specifieke terreinen en de juiste specialisten aanhaken waar nodig.

ALM-modellen maken effecten inzichtelijk. Een goede vergelijkende analyse maakt de gevolgen van bepaald beleid zichtbaar. Complexe materie begrijpelijk maken, constructief adviseren op verschillende niveaus, daar ligt de kracht van Mercer. Nauw samenwerken, berekeningen zo concreet mogelijk weergeven, duiding geven. Op die manier bieden we toegevoegde waarde voor bestuursbureaus en beleggingscommissies. Ons streven is het gevraagde advies helder te onderbouwen en te kaderen, zodat de oplossing duidelijk is. Ook voor minder technisch onderlegde toehoorders.

ALM wordt anders na 2027

Tot 2027, de datum waarop het nieuwe pensioenstelsel van kracht wordt,  bestaat pensioenadvisering grotendeels uit het onderbouwen van de gemaakte keuzes binnen het nieuwe pensioencontract, voor de wetgever. Na dat jaar wordt, zeker op ALM-gebied, alles anders. De keuzes zijn dan gemaakt en het rekenwerk wordt concreter en uitdagender: wat is de impact van het beleggingsbeleid op ieder individu?

Een recht wordt vermogen tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Die vertaalslag moet zeer accuraat en evenwichtig gebeuren: een grote uitdaging voor ALM-experts. Mercer is meer dan goed gepositioneerd om die taak uit te voeren.

Pensioenfondsen worden in de toekomst meer asset only en dat betekent een grotere verantwoordelijkheid op dat gebied. De focus verschuift naar portefeuilleconstructie. De vraag wordt wat de toegevoegde waarde is van ieder pensioenfonds op de lange termijn. Een duidelijke positionering in een markt die steeds flexibeler wordt, lijkt van levensbelang.

Bestuursbureaus worden in het nieuwe pensioenstelsel meer verantwoordelijk gehouden, omdat de effecten van hun beleid straks individueler zichtbaar zijn. Daarom wordt communicatie een cruciaal onderdeel van de transitie, denk aan BtoBtoC. Onze expertise op dit gebied is groot. We nemen de deelnemer graag mee in de gemaakte keuzes en helpen zo het vertrouwen in het pensioenstelsel hoog te houden. 

Wat Mercer doet?

 • Rapportageverplichtingen: de wettelijke kaders.
 • Indirecte problemen gerelateerd aan inflatierisico en lage rente signaleren.
 • Overzicht bieden op beide kanten van de balans.
 • Strategisch advies: effecten van ESG-beleid inzichtelijk maken. 
 • Lifecycles inrichten.

Wij hebben de ambitie om een langetermijn partner te zijn, niet alleen van onze klanten maar voor de samenleving als geheel.

Ons doel: het met zorg beheren en met impact laten groeien van duurzame vermogens. De financiële sector heeft in onze ogen de fiduciaire plicht om leidend te zijn in de huidige transitie naar een duurzame maatschappij.

Zo kijken wij naar pensioen

  Ons pensioen team 


  Aan de slag!

  Laat ons weten waar wij u bij kunnen helpen en we gaan samen aan de slag.