Transformeer uw workforce met Skills-based talentoplossingen

Transformeer uw workforce met skills-based talent management. Vind uw talent- en beloningsprogramma's opnieuw uit met een focus op vaardigheden.

Uitdagingen

 • We worstelen om de huidige banksterke en tekort aan skills in kaart te brengen, die nodig is voor skills-based werving.
 • We werken aan het herstructureren van taken rond automatisering.
 • Investeringen in opleiding en ontwikkeling, afgestemd op skills-based talent management, zijn voor ons moeilijk te prioriteren.
 • We willen flexibele carrières bieden in de hele organisatie.

Hoe vinden toonaangevende bedrijven skills-based talentmanagement opnieuw uit?

 • Strategische personeelsplanning

  Pas onderzoekdata van de interne en externe vraag en aanbod naar skills toe voor betere inzichen en opnieuw gedefinieerde talent-/skillspools.
 • Reskilling

  Versnel omscholing met gerichte en gepersonaliseerde skills-based leertrajecten en verbeterde assessment capaciteit, zodat arbeidsintensieve analyse van de huidige situatie overbodig wordt.
 • Skills assessment

  Meet vaardigheden en capaciteiten objectief voor talentacquisities, ontwikkeling, opvolging of een bredere strategie op basis van uw skills framework.
 • Pay for skills

  Investeer in toekomstige skills en vernieuw salarisprogramma’s met AI-gebaseerde salarisbeslissingen op basis van vraag naar, aanbod van en kritieke skills.
 • Prestatiemanagement

  Agile omgevingen vragen om snelle prestatiefeedback en -beoordeling uit verschillende bronnen om targeting van skills- en ontwikkelingsactiviteiten mogelijk te maken.
 • Carrièreontwikkeling/-paden

  Geef werknemers meer zeggenschap over hun carrière door skills en raakvlakken in kaart te brengen die aansluiten op carrièrepaden.
 • Successieplanning

  Zorg voor succession pools op basis van individuele skills om potentiële talentpijplijnen uit te breiden en werkstructuren te vermijden die diversiteit kunnen beperken.
 • Interne marktplaats voor talent

  Zet talent in voor opdrachten, projecten en ervaringen op basis van vraag en aanbod van skills. Hierdoor bevordert u de interne talentmobiliteit en de diversiteit in denken en ervaringen voor de hele organisatie.
 • Talentwerving

  Selecteer kandidaten op basis van skills met behulp van AI-gestuurde data inzichten en eenvoudige digitale beoordelingstools om de kwaliteit van zowel het wervingsproces als de kandidaatervaring te verbeteren.
De #2 HR-prioriteit voor 2023 is het ontwerpen van talentprocessen rond vaardigheden.

Is uw organisatie klaar voor skills-based talent management?

Doe de test om de volwassenheid van skillsstructuren en omscholingsprocessen in uw organisatie te beoordelen. Identificeer gebieden waar kansen liggen en krijg direct advies over de volgende stappen.

Het continuüm van Skills-based talentoplossingen

Als u uw personeelsbestand bekijkt met het oog op skills, kunt u uw flexibiliteit verbeteren

Wanneer we bedrijven verderop in de reis vergelijken, zien we enkele verschillen in mindset en cultuur

 • er is meer fluïditeit in de organisaties
 • er zijn voorbeelden van verplaatsing in het midden van de carrière en niet terug stappen
 • er is een urgentie om diverse skills samen te brengen om een probleem op te lossen

De meeste organisaties zijn echter niet in staat om een dergelijk model volledig te omarmen of het mogelijk te maken voor de volledige werknemerspopulatie.
De reden hiervoor is dat de structuren en processen van veel werkgevers aan de linkerkant van het scherm vallen.

 • De traditionele werkgever heeft meestal een beperkte functiedefinitie en het werk dat men vraagt uit te voeren zal waarschijnlijk niet verder gaan dan de taken en verantwoordelijkheden die in de functieomschrijving worden beschreven. De werknemer in deze omgeving ziet zijn/haar carrière als een ladder, en verwacht dat hij/zij naar boven gaat in hetzelfde team.
 • Ontwikkelende en toonaangevende bedrijven hebben een flexibelere omgeving gestimuleerd waarin wordt gekeken naar skills bij het toewijzen van werkopdrachten. Wanneer werknemers nadenken over hun carrière, begrijpen ze dat zowel verticale als horizontale beweging waardevol is, en ze zijn in staat om richting te geven aan hun eigen carrièrepad.
 • Toekomstgerichte omgevingen hebben flexibele principes aangenomen in hoe ze teams organiseren en naar het werk  stromen op basis van hun specifieke vaardigheden. 
  Het bovenstaande wordt vaak gefaciliteerd door een Talent Marketplace-platform

Een transformatie van functies naar vaardigheden vereist echter inzicht in vaardigheden.

En voor enkele van de meest geavanceerde manieren om vaardigheden te waarderen op basis van marktbeschikbaarheid, strategische relevantie en prijs. Maar het is moeilijk om deze verandering te bereiken omdat we leven in een wereld die wordt gedefinieerd door  banen en ervaring. Het kan moeilijk zijn om dit in een volwassen organisatie te veranderen, maar het levert waardevolle resultaten op.

Skills Pricer is een self-service webapplicatie die rapporteert welke vaardigheden het salaris van een geselecteerde functie beïnvloeden en een waarde aan die vaardigheden toewijst. Bovendien stelt Skills Pricer je in staat om een benchmarkfunctie aan te passen aan je eigen unieke vaardighedenmix en te zien hoe dat van invloed is op het salaris voor de nieuwe functie. 

Neem skills snel en eenvoudig op in uw talentstrategie met de skillsbibliotheek van Mercer

Met de skillsbibliotheek kunt u snel een skillsclassificatie implementeren die is gebaseerd op marktgegevens. Dit is de eerste stap voor het toevoegen van vaardigheden aan de betalingsstrategie van uw organisatie. 

Maak kennis met een aantal teamleden


  Gerelateerde inzichten


   Neem contact op met ons team