Transformeer uw workforce met Skills-based talentoplossingen

Transformeer uw workforce met skills-based talent management. Vind uw talent- en beloningsprogramma's opnieuw uit met een focus op vaardigheden.

In een onzekere economie met voorspelde arbeidstekorten op lange termijn is het maximaliseren van de waarde van uw personeel en het aantrekken van nieuw talent voor uw organisatie van cruciaal belang. Naarmate de wereld van werk snel blijft veranderen, is het vermogen om mee te transformeren essentieel voor succes.  Daarom is het omarmen van op vaardigheden gebaseerde werkwijzen een topprioriteit geworden voor bedrijven, omdat omscholing essentieel is voor het transformeren van organisaties voor de toekomst van werk. Het objectief meten van vaardigheden en capaciteiten versterkt talentwerving, ontwikkeling, opvolging en uw bredere talentstrategie. Behaal vandaag nog exponentiële resultaten door te focussen op vaardigheden. 

Of u nu op zoek bent naar het opbouwen van een sterke basis van vaardigheden, het herontwerpen van de manier waarop u werkt, of het heroverwegen van hoe u talent aantrekt, behoudt en ontwikkelt, wij kunnen u helpen. Het implementeren van op vaardigheden gebaseerde praktijken op grote schaal vereist samenwerking tussen teams - u hebt expertise nodig die zich uitstrekt over workforce-transformatie, data- en technologieproducten en digitale mogelijkheden. Daar komt Mercer in beeld. 

Toekenning

Beste vooruitgang in praktische AI

Mercer's baanbrekende Skills Edge Solution voor Talent Management heeft de 2024 HR Tech Award binnengehaald.
 • Advies over personeel en transformatie 
  Strategische visie, programmaontwerp, activering van veranderingen 
 • Gegevens en technische producten 
  Vaardighedengegevens, marktwaarden en trends, functionaliteit mogelijk maken 
 • Digitale mogelijkheden 
  Diensten voor planning, implementatie en optimalisatie van HR-techstacks 

Uitdagingen

 • We hebben moeite met het in kaart brengen van de huidige sterkte en tekort aan skills van ons personeelsbestand, wat nodig is voor skills-based werving.
 • We werken aan het herstructureren van taken rond automatisering.
 • Investeringen in opleiding en ontwikkeling, afgestemd op skills-based talent management, zijn voor ons moeilijk te prioriteren.
 • We willen flexibele carrières bieden in de hele organisatie.

Het 2023/2024 Skills Snapshot Survey rapport

Het rapport beschrijft de voordelen van een aanpak gebaseerd op skills, zoals een beter werknemersbehoud, verbeterde flexibiliteit van de personeelsbezetting en grotere flexibiliteit voor veranderende markteisen. Het geeft aanbevelingen voor het implementeren van een talentstrategie gebaseerd op vaardigheden, zoals het opbouwen van een ‘skills’basis, het afstemmen van belangrijke prestatie-indicatoren en het vaststellen van meetbare succesfactoren.

Hoe vinden toonaangevende bedrijven skills-based talentmanagement opnieuw uit?

 • Strategische personeelsplanning

  Pas onderzoekdata van de interne en externe vraag en aanbod naar skills toe voor betere inzichten en opnieuw gedefinieerde talent-/skillspools.
 • Bijscholing

  Versnel omscholing met gerichte en gepersonaliseerde skills-based leertrajecten en verbeterde assessment capaciteit, zodat arbeidsintensieve analyse van de huidige situatie overbodig wordt.
 • Vaardigheden beoordeling

  Meet vaardigheden en capaciteiten objectief voor talentwerving, ontwikkeling, opvolging of een bredere strategie op basis van uw skills framework.
 • Betaal voor vaardigheden

  Investeer in toekomstige vaardigheden en vernieuw beloningsprogramma’s met AI-gebaseerde beloningsbeslissingen op basis van vraag naar, aanbod van en kritieke vaardigheden.
 • Functie- en loopbaanarchitectuur

  Voor het bereiken van optimale interne gelijkheid en optimaal extern concurrerend vermogen, is het essentieel om een robuust kader voor een functiehuis op te zetten met een consistente methode voor functieanalyse en -waardering.
 • Prestatiemanagement

  Wendbare omgevingen vereisen snelle, van meerdere bronnen afkomstige prestatiefeedback en -beoordeling om te kunnen richten op vaardigheidsbekwaamheid en ontwikkelingsactiviteiten.
 • Carrièreontwikkeling/-paden

  Geef werknemers meer zeggenschap over hun carrière door skills en raakvlakken in kaart te brengen die aansluiten op carrièrepaden.
 • Opvolgingsplanning

  Zorg ervoor dat opvolgingspools gebaseerd zijn op individuele vaardigheden om het potentieel van talentpijplijnen te vergroten en vermijd functiestructuren die diversiteit kunnen beperken.
 • Interne marktplaats voor talent

  Zet talent in voor opdrachten, projecten en ervaringen op basis van vraag en aanbod van skills. Hierdoor bevordert u de interne talentmobiliteit en de diversiteit in denken en ervaringen voor de hele organisatie.
 • Talentwerving

  Selecteer kandidaten op basis van skills met behulp van AI-gestuurde data inzichten en eenvoudige digitale beoordelingstools om de kwaliteit van zowel het wervingsproces als de kandidaatervaring te verbeteren.
 • De toekomst van werk opnieuw uitvinden

  Mercers oplossingen voor werkontwerp helpen werk te transformeren en opnieuw vorm te geven door banen tot taken terug te brengen en organisaties voor te bereiden op de toekomst van werk. 
Een datagestuurde benadering van pay-for-skills is cruciaal voor het vermogen van uw organisatie om cruciaal talent aan te trekken en te behouden.

Is uw organisatie klaar voor skills-based talent management?

Doe de test om de volwassenheid van skillsstructuren en omscholingsprocessen in uw organisatie te beoordelen. Identificeer gebieden waar kansen liggen en krijg direct advies over de volgende stappen.

Het continuüm van Skills-based talentoplossingen

Als u uw personeelsbestand bekijkt met het oog op vaardigheden, kunt u uw flexibiliteit verbeteren

Wanneer we bedrijven vergelijken die verder zijn in het proces, zien we inderdaad verschillen in mentaliteit en cultuur.

 • er is meer fluïditeit in de organisaties
 • er zijn voorbeelden van het maken van een overstap in het midden van je carrière zonder een stap terug te doen.
 • er is een urgentie om diverse skills samen te brengen om een probleem op te lossen

De meeste organisaties zijn echter niet in staat om een dergelijk model volledig te omarmen of het mogelijk te maken voor de volledige werknemerspopulatie.
De reden hiervoor is dat de structuren en processen van veel werkgevers aan de linkerkant van het scherm vallen.

 • De traditionele werkgever heeft meestal een beperkte functiedefinitie en het werk dat men vraagt uit te voeren zal waarschijnlijk niet verder gaan dan de taken en verantwoordelijkheden die in de functieomschrijving worden beschreven. De werknemer in deze omgeving ziet zijn/haar carrière als een ladder, en verwacht dat hij/zij naar boven gaat in hetzelfde team.
 • Ontwikkelende en toonaangevende bedrijven hebben een flexibelere omgeving gestimuleerd waarin wordt gekeken naar vaardigheden bij het toewijzen van werkopdrachten. Wanneer werknemers nadenken over hun carrière, begrijpen ze dat zowel verticale als horizontale beweging waardevol is, en ze zijn in staat om richting te geven aan hun eigen carrièrepad.
 • Toekomstgerichte omgevingen hebben flexibele principes aangenomen in de manier waarop ze teams organiseren en stroom naar het werk op basis van hun specifieke vaardigheden. 
  Het bovenstaande wordt vaak gefaciliteerd door een Talent Marketplace-platform

Een transformatie van functies naar vaardigheden vereist echter inzicht in vaardigheden.

En voor enkele van de meest geavanceerde manieren om vaardigheden te waarderen op basis van marktbeschikbaarheid, strategische relevantie en prijs. Maar het bereiken van deze verandering is moeilijk omdat we leven in een wereld die wordt gedefinieerd door banen en ervaring. Het kan moeilijk zijn om dit in een volwassen organisatie te veranderen, maar het levert waardevolle resultaten op.

Neem vaardigheden snel en eenvoudig op in uw talentstrategie met de skillsbibliotheek van Mercer

Jonge Afrikaanse vrouw die touw overslaat tijdens het sporten    
Met de skillsbibliotheek kunt u snel een skillsclassificatie implementeren die is gebaseerd op marktgegevens. Dit is de eerste stap voor het toevoegen van vaardigheden aan de beloningsstrategie van uw organisatie. 

Breng vaardigheden rechtstreeks in kaart op basis van functies met behulp van de door Mercer Skills Library beheerde inhoud

  
Man die bergafwaarts skiet   
Skills Map is een workflowoplossing, ondersteund door de Mercer Skills Library, waarmee u snel vaardigheden en gerelateerde bekwaamheidsniveaus in kaart kunt brengen voor uw taken. 

Beloon de cruciale vaardigheden die impact hebben op uw organisatie

Sportieve man die op een arenabaan hardloopt, sprintracetraining houdt en sport   
Skills Pricer is een self-service webtoepassing die rapporteert welke vaardigheden het salaris van een geselecteerde functie beïnvloeden en een waarde aan die vaardigheden toewijst. Bovendien stelt Skills Pricer u in staat om een benchmarkfunctie aan te passen aan uw eigen unieke vaardighedenmix en te zien hoe dat van invloed is op het salaris voor de nieuwe functie. 

De toekomst van werk opnieuw uitvinden

   
310149833   
Werkontwerp helpt bij het transformeren en opnieuw uitvinden van werk door  banen in taken te deconstrueren en organisaties voor te bereiden op de toekomst van werk.

Ontmoet een deel van het team

  Onze partners tijdens het Vaardigheden-traject


   Gerelateerde inzichten


    Neem contact op met ons team